SEARCH
REGION: SWEDEN
EN
SV
Digital Workplace

Dags att överväga leasing istället för att köpa?

Datorprestanda, digitala plattformar, mjukvara och applikationer kan redan köpas in som tjänster - så varför inte komplettera med hela arbetsplatsen? Upptäck vilka fördelar arbetsplatsen som en tjänst (WaaS) kan ha för ditt företag.

Beställ idag, leverans imorgon - en trevlig idé, men som inte kan tillämpas på de flesta arbetsplatser än idag.  

Innan ett köp av IT kan ske finns det omfattande budgetplanerings- och anbudsprocesser att gå igenom och det finns ofta långa kontraktsfaser för underhåll och support att hantera. När alla delar och enheter äntligen levererats är det dags att konfigurera enheten – nödvändiga applikationer ska installeras och enheten ska integreras i nätverket. En lång process som kan ta veckor att slutföra.

I slutet av utrustningens livslängd, är det inte sällan som man i många fall glömmer att säkerställa att bortforsling och radering av konfidentiell data sker enligt lagkrav.

Konventionella inköpsprocesser av IT är också en huvudvärk när det gäller budgetplanering. Ofta är  utgifterna spridda över ett brett spektrum av artiklar, vilket gör det mycket svårt att beräkna de verkliga kostnaderna. Sedan finns det riskerna i livscykeln - till exempel hårdvarufel, förlust eller stöld.

LEASING ISTÄLLET FÖR ATT KÖPA: ARBETSPLATSEN SOM EN TJÄNST

Arbetsplatsen som en tjänst (WaaS) -modellen är en förlängning av programvara som en tjänst (SaaS). Användaren har både hårdvaran och den nödvändiga programvaran, och företaget faktureras ett fast månadsbelopp. Tjänster som försäkring och radering av data i slutet av leasingperioden kan också integreras i hyresbetalningen. Enkelt uttryckt är användaren försedd med en allomfattande arbetsplats.

desk with a smartphone, keyboard, coffee mug, apple watch and laptop on

VILKA ÄR FÖRDELARNA MED ARBETSPLATSEN SOM TJÄNST?

EN ENKEL & FAST AVGIFT

Den traditionella processen är att skaffa hårdvara och mjukvara, lägga till den i anläggningstillgångarna och avskriva den under flera år. Men varierande avskrivningsperioder och regler minskar insynen och gör bokföringen mer komplex. Genom att leasa företagets IT förblir tillgångarna, inklusive programvaran, leverantörens egendom och som hyrestagare behöver företaget endast ange de löpande kostnader i böckerna. Fasta priser som täcker hårdvaran och alla tjänster erbjuder ytterligare fördelar.

ÖPPENHET - INGA GISSNINGAR

Inte många företag kan säga med full säkerhet hur mycket deras arbetsplats IT kostar. En hyrd arbetsplats kommer att kosta exakt det avtalade beloppet varje månad. Detta skapar öppenhet och planeringssäkerhet under hela hyresperioden.

ÖKAD ARBETSGLÄDJE

Med WaaS är den nya arbetsplatsen tillgänglig inom några dagar. Med en självbetjäningsportal tillåter man anställda att välja sin föredragna hårdvaru- och mjukvarukombination från ett urval som definierats av arbetsgivaren, vilket ökar deras tillfredsställelse och engagemang hos de anställda.

DEN INDIVIDUELLA ARBETSPLATSEN

En ytterligare fördel med att leasa företagets IT är dess större flexibilitet. Ett brett utbud av arbetsplatsmiljöer, inklusive flera skärmar och mobila enheter, kan sättas ihop med självbetjäningsportalen och anpassas till jobbprofilen. Alla enheter tillhandahåller den arbetsmiljö som den anställda är bekant med och gör det möjligt att enkelt ansluta till företagets nätverk genom att klicka på en knapp utan ytterligare konfiguration.

REMARKETING

Vad händer med företagets IT när dess livslängd väl är över? I många fall raderas inte konfidentiell data och andra uppgifter som enheten innehåller korrekt, vilket är ett tydligt brott mot lagen och kan leda till stora böter. Många hyresmodeller inkluderar radering av data i enlighet med lagkrav och remarketing eller avyttring av tillgångar som en del av kontraktet.

Leasing istället för att köpa - det som länge har varit normen för programvara kan nu också tillämpas på arbetsplatsen. WaaS har många fördelar: Medarbetaren får en komplett, färdiggjord arbetsmiljö - IT-avdelningen har mindre arbete att göra och ekonomiavdelningen har full koll på kostnaderna. En riktig win-win-situation för alla inblandade.

LÄS MER OM DEN DIGITALA ARBETSPLATSEN

Tidigare artiklar
Exempel från verkligheten

DEN DIGITALA ARBETSPLATSEN PÅ CHG-MERIDIAN

Att arbeta på distans är nu ett hett ämne. Men vad behöver du göra för att dina anställda ska kunna arbeta på distans utan problem? Läs vidare för att ta reda på hur vi på CHG-MERIDIAN implementerade den digitala arbetsplatsen och vilka element som var nyckeln till detta.

Read more 
Man in a shirt sitting at a desk working on a laptop with headphones on
Distansarbete på CHG-MERIDIAN

Distansarbete i sin enkelhet: Tekniken

Den digitala arbetsplatsen är en integrerad del av varje digitaliseringsstrategi och CHG-MERIDIAN är inget undantag. För att implementera den digitala arbetsplatsen framgångsrikt och optimera den på lång sikt tror vi att det finns tre faktorer som lyckat distansarbete är beroende av: tekniken, plattformen och - sist men inte minst - de anställdas digitala tankesätt. Ta reda på vad den teknologiska faktorn handlar om i den här artikeln.

Read more 
Woman in a yellow jumper on a laptop with a coffee mug in hand
Distansarbete på CHG-MERIDIAN

Distansarbete i sin enkelhet: Rätt mindset

Många företag kämpar med att införa en digital arbetsplats. Tekniken och processerna som används är ofta avancerade, men ändå ligger prestanda och anställdas produktivitet fortfarande kvar på samma nivå som tidigare – och det blir tydligt hur viktigt det är att få de anställda ombord när det gäller en digital arbetskultur.

Läs mer