SEARCH
REGION: SWEDEN
EN
SV
Checklista för grön IT

Tre steg mot hållbar IT

Checklista för grön IT

Tre steg mot hållbar IT

De stadigt växande resurs- och energibehoven för IT-utrustning ökar CO₂-utsläppen. Genom att följa nedanstående checklista, kan ni göra företagets IT mer hållbar i tre enkla steg.
The view from CIOs

Remote working is the new normal

Many IT departments were caught out in mid-March, when entire workforces suddenly needed to start working from home. Since then, it has become clear that this is not a temporary switch, but the start of a longer journey – including in terms of technology.
Koldioxidneutral leasing

Koldioxidneutral med carbonZER0

Hållbarhet har blivit en differentierande faktor på marknaden. Tack vare carbonZER0 kan produktion, transport och hela livscykeln för din finansierade IT-utrustning nu bli koldioxidneutral.

Effektiv hantering och användning av IT

Konsekvent och sofistikerad hantering

CHG-MERIDIAN erbjuder heltäckande tjänster för inköp och administration av avancerade IT-lösningar för privata företag och verksamheter inom den offentliga sektorn.

Tillsammans med er tar vi fram ett anpassat koncept så att ni på ett effektivt sätt kan hantera företagets IT-investeringar under utrustningens hela livslängd. Det kan till exempel handla om IT-utrustning för kontoret, mobiltelefoner för medarbetarna, kundanpassad programvara eller säker radering av data när gammal utrustning ska bytas ut. Våra lösningar bygger på vår expertis inom teknik och ekonomi och är utvecklade för att underlätta hanteringen av er IT-utrustning.

Smart finansiering

 •  Vi erbjuder flexibla och anpassade finansieringslösningar som inte belastar balansräkningen.
 •  Ni kan till exempel välja användningsbaserad betalning, där inköpskostnaden fördelas över hela livslängden och faktureras per användning. Eller enkelt uttryckt: en månadsavgift per arbetsplats.
 • Detta underlättar kostnadsfördelningen betydligt och ni får full avkastning på investeringen från dag ett.

 


Långsiktig planering, snabb besparing

Antalet IT-enheter ökar för varje år och produkternas livslängd är vanligtvis kort.  Detta leder till att kostnaden för service och support av gammal utrustning blir mycket hög och till och med kan överskrida inköpskostnaden. På sikt är det därför bättre att uppgradera tekniken regelbundet.CHG-MERIDIAN tar med samtliga kostnader under utrustningens hela livscykel i beräkningen, inklusive alla interna och externa kostnader för drift, service och remarketing. Som en oberoende leverantör med stor erfarenhet av resursförvaltning kan vi erbjuda er bästa möjliga effektivitet och en smidig drift under produkternas hela livslängd. Ni kommer att dra nytta av maximal flexibilitet och det är ni som anger villkoren i avtalet.

Man hörlurar dator
klimaneutrales IT Leasing - carbonZER0

Hållbarhet har blivit en differentierande faktor på marknaden.
Tack vare carbonZER0 kan produktion, transport och hela livscykeln för din finansierade IT-utrustning nu bli koldioxidneutral.

Läs mer om koldioxifneutral IT-finansiering 

VÅRA LÖSNINGAR

Med våra tjänster inom finansiell rådgivning och asset management tar vi hand om dina teknikinvesteringar – kontinuerligt, effektivt och flexibelt.

DEN DIGITALA ARBETSPLATSEN KRÄVER EN INTEGRERAD STRATEGI

På ”den digitala arbetsplatsen” har medarbetarna betydligt större frihet att välja var och när de arbetar och de är inte längre bundna till sitt skrivbord och sin stationära dator. De har dessutom tillgång till den senaste tekniken, som kan anpassas till deras individuella behov. CHG-MERIDIAN visar hur detta kan gå till.

DET NYA SÄTTET ATT HANDLA MOBILTELEFONER

Enterprise Mobile Solutions är en heltäckande tjänst för hantering av företagets mobiltelefoner. Vi hjälper er hela vägen, från inköp och administration av abonnemang till säker radering av uttjänta enheter.

EFFEKTIV HANTERING AV ERA IT-INVESTERINGAR

Stationära datorer, bärbara datorer, surfplattor… hanteringen av IT-utrustningen kan lätt bli komplicerad, särskilt om alla användare har olika behov. Managed Desktop Solutions löser problemen kring hanteringen av medarbetarnas datorer.

LIVSCYKELMODELLEN

ALLT KRETSAR KRING ER FRAMGÅNG

Inget teknikprojekt är det andra likt, men med vår beprövade 3-stegsmodell kan vi göra saker och ting lättare för er. Modellen utgör grunden för vår expertsupport under IT-utrustningens hela livscykel.
Leave lifecycle
3-STEGSMODELLEN

MED KUNDEN I FOKUS

Med vår 3-stegsmodell står vi bakom er hela vägen från start till mål – under teknikprojektets alla faser.
svg_chg_lifecycle_with_textpath
FÖRBEREDELSEFASEN

NOGGRANNA FÖRBEREDELSER ÄR NYCKELN

I ett heltäckande teknikprojekt måste alla delar fungera tillsammans. Vi analyserar ert projekt noggrant och bistår med rådgivning under hela planeringsarbetet.

RÅDGIVNING

IT-ANALYS

 • Oberoende analys och undersökning av IT-miljön
 • Planering av medarbetarnas användning och kostnadsbesparingar

INKÖP

INKÖPSPROCESSEN

 • Långsiktig inköpsstrategi
 • Standardisering och automatisering av inköpsprocessen
 • Själbetjäningsportal
DRIFTSFASEN

EFFEKTIV OCH AVBROTTSFRI DRIFT

För en effektiv drift krävs att alla resurser utnyttjas på rätt sätt. Er kontaktperson hos oss hjälper er med alla ärenden, såväl tekniska som affärsmässiga. Full support under hela leasingperioden – från en och samma leverantör.

DRIFTSÄTTNING

DRIFTSÄTTNING OCH VÄGLEDNING

 • Projektledning
 • Koordinering och dokumentation av driftsättningen på alla platser
 • Användningsklara installationer

SUPPORT

SERVICE DESK

 • Utbyte av enheter och personanpassning av ersättningsenheter (nästa arbetsdag)
 • Reparationstjänster
 • Administration av alla enheter

 

ASSET CARE

 • Riskminimering och försäkringar

FINANSIELLA TJÄNSTER

BEHOVSANPASSAD FINANSIERING

 • Användningsbaserad betalning
 • Kostnadsallokering
 • Leasing med flexibla prismodeller
 • Optimering av kapacitet och kostnader
SLUTFASEN

MILJÖVÄNLIG REMARKETING-PROCESS

Det finns mycket att vinna på att ha genomtänkta rutiner på plats för utrangerad utrustning. Vi hjälper till med allt från hämtning till säker radering av data. Våra tjänster för remarketing och kassering av utrustning bygger på konceptet "grön IT".

Radering av data

SÄKER RADERING AV DATA

 • All data som kan kopplas till den tidigare ägaren raderas.
 • Kundanpassade metoder enligt säkerhetskrav och typ av utrustning.
 • Säker dataradering enligt metoder certifierade av Norges nationella säkerhetsmyndighet (NSM).
TESMA®

EFFEKTIV HANTERING AV KOMPLEXA TEKNIKMILJÖER

Asset Management-systemet TESMA® utgör kärnan i vår livscykelmodell och ger er löpande överblick av samtliga ekonomiska och tekniska aspekter. Med andra ord har ni tillgång till alla viktiga uppgifter om utrustningen i realtid.

TESMA®

 • Ger er full överblick över alla ekonomiska och tekniska aspekter under utrustningens hela tekniska livslängd
 • Ett system för all data

Our lifecycle model illustrates how CHG-MERIDIAN successfully supports you in every phase of your technology project.