SEARCH
REGION: SWEDEN
EN
SV
Finansiering & budgethantering

Balans mellan teknikinvesteringar och ett positivt kassaflöde: En strategisk metod

Betalningsmodeller som baseras på utnyttjande, som exempelvis betala-per-användning eller betala-när-ni-tjänar pengar, är smarta koncept som ökar flexibiliteten och minskar riskerna. Läs om hur vi kan utforma en skräddarsydd lösning för er.

Överbrygga klyftan: intelligent finansiering och modeller för teknikutnyttjande ökar flexibiliteten och optimerar budgeten.

För att uppnå tillväxt behövs också strategiska investeringar i teknik som stödjer er verksamhet. På grund av volatila marknader, fluktuerande efterfrågan och extremt dynamiska leveranskedjor är det dock svårt att beräkna hur mycket medel som behövs och hur riskerna ska minimeras vid inköp. Hur kan ni finansiera den tekniska utrustning ni behöver utan att förlora likviditet eller spendera för mycket? Dessa frågor besvaras bäst av betrodda experter med kunskaper om er verksamhet.

Låt oss tala siffror

Förutsägbar avkastning

65 %

av de tyska företagen säger att den förutsägbara avkastningen på hyrda tillgångar är ett viktigt argument för att leasa utrustning – Kantar (2020)

leasing av produktionsutrustning

25 %

av alla nya uthyrningar i Tyskland gäller produktionsutrustning, en ökning med 7 % 2022
– BDL (2022)

ökade investeringar

24 %

av industriföretagen i Tyskland planerar att öka sina investeringar de kommande månaderna
– Statista (2023)

Uppgradera er utrustning utan att få huvudvärk över ekonomin

Om ni behöver förnya er utdaterade utrustning eller vill införa ny innovativ teknik kan vi på CHG-MERIDIAN hjälpa till. Med våra smarta finansierings- och utnyttjandelösningar kombineras kommande investeringar med ett positivt kassaflöde och kostnadsbesparingar. För att lyckas med detta kartlägger vi gemensamt era investeringsbehov, det planerade användarbeteendet och er tillgängliga budget. Baserat på detta utformar vi en finansieringslösning som gör att ni omedelbart kan förverkliga era planer – utan dyra lån eller fasta avgifter.

Användarbaserade betalningsmodeller som betala-per-användning är smarta koncept som skapar flexibilitet och minskar riskerna. Förklaringen är att de baseras på det faktiska utnyttjandet av utrustningen (betala-per-användning) eller den avkastning den genererar (betala-när-ni-tjänar-pengar). Med andra ord betalar ni för det faktiska utnyttjandet, eller i takt med att ni får intäkter från de finansierade tillgångarna – dvs. endast när investeringen betalar sig.

Med hjälp av våra ekonomi- och teknikerfarna medarbetare kan ni både investera på ett sätt som bevarar likviditeten och samtidigt minska kostnaderna. Upptäck ett smart sätt att optimera budgeten – med experthjälp från CHG-MERIDIAN.

Så kan CHG-MERIDIAN ge er fördelar

LIKVIDITETSSKYDD
  • Undvik investeringar med hög initial kostnad
  • Fördela kostnaderna över hela användningsperioden
  • Flexiblare budgetering och större finansiellt utrymme
  • Riskminimering
PLANERINGSSÄKERHET
  • Harmonisering av finansiella flöden
  • Enklare planering
SKALBARHET
  • Efterfrågestyrd användning av resurser
FLEXIBEL FINANSIERING
  • Förmåga att anpassa sig till en förändrad marknadssituation och justera utgifterna
MINSKNING AV TOTALA KOSTNADER
  • Användning i stället för ägarskap
  • Minskad total ägandekostnad (TCO)
Framgångshistorier

British American tobacco: Outsourcing av varuautomater

Läs om hur vi gjorde det enklare för BAT Switzerland logistiskt och finansiellt

Läs mer
"Att hantera hela vårt bestånd av automater var tidskrävande. Vi slösade tid på både administrativa och operativa sysslor som inte ingick i vår kärnverksamhet. Genom en effektiv administration av beståndet har CHG-MERIDIAN gett oss mer tid för vår kärnverksamhet."
Zoltan Hutkai, Corporate Finance Manager at British American Tobacco Switzerland
100 % transparens till stöd för bättre affärsbeslut

tesma

Vår plattform tesma integrerar sömlöst kommersiella och tekniska data – oavsett om det gäller att hantera enheter på olika avdelningar, följa upp betalningsflöden, optimera användningen av utrustning eller anpassa sig till nya krav. Ni får realtidsinformation och full transparens under enheternas hela livscykel, vilket möjliggör en flexibel hantering, exakt finansiell kontroll och förenklad rapportering. Från initial planering och utrullning till återlämning av enheter och radering av data – tesma effektiviserar enkelt varje moment.
Till tesma

Läs mer om kunduppdrag

Alla våra kunder har sina egna specifika utmaningar. Vi kan dock identifiera vissa utmaningar som kan sammanfattas som övergripande kunduppdrag. Kanske motsvarar era behov något av dessa?

HANTERA ER UTRUSTNING MER EFFEKTIVT

Ökad produktivitet och lägre kostnader – med ett standardiserat, transparent koncept för administration av utrustning och smart kapitalförvaltning kan mycket effektiviseras.

LÄS MER 

FÅ KONTROLL PÅ ERA TILLGÅNGAR TVÄRS ÖVER LANDSGRÄNSER

Hur behåller ni på ett smidigt sätt kontrollen över er IT-utrustning och effektiviserar er inköpsprocess så att ni får flexibilitet och kontroll? Med hjälp av oss klarar ni det.

LÄS MER 

INFÖRLIVA HÅLLBARHET I IT-STRATEGIN

Mycket förändras och i dag är klimatförändringar, miljöfrågor och resursbrist viktiga frågor. Det är vårt gemensamma ansvar att arbeta för hållbarhet. Läs om hur er IT-strategi kan bidra.

LÄS MER 

Kontakta oss

Vill ni ha personlig och kostnadsfri rådgivning? Kontakta oss och se hur ni kan dra fördel av vår expertis.

Kontakta oss

Vi står alltid redo att lyssna på er och era behov: Ni är välkomna att ringa eller mejla.
Kontakta oss