SEARCH
REGION: SWEDEN
EN
SV
FYRA EXEMPEL

ARBETA MED TESMA OCH GÖR DE DAGLIGA ARBETSUPPGIFTERNA ENKLARE


NÄR HANTERINGEN AV UTRUSTNING PRAKTISKT TAGET SKÖTER SIG SJÄLV

David har koll på allt: IT-chefen vet att hans kollegor i Neustadt behöver tre nya datorer. Skrivaren som Tom på marknadsavdelningen har beställt är redan på väg. Tjänsteleverantören har redan satt igång med Wielands serviceförfrågan. Och personalen på säljavdelningen vet att de måste lämna tillbaka sin utrustning nästa vecka. Förfaranden för professionell dataradering finns redan.

Att ta hand om de här processerna tar inte särskilt lång tid för David eftersom alla kollegor, tillverkare och tjänsteleverantörer finns samlade i en och samma programvara. När de väl har konfigurerats sköter processerna sig själva, antingen i tesma eller i ert eget system. Detta är grunden i CHG-MERIDIANs skräddarsydda affärskoncept, och minskar arbetsbördan för Davids it-avdelning avsevärt.

 

 

HUR UPPNÅR MAN DET? MED TESMA.

Tillgång till alla utrustningsdata för enkel behovsbedömning

Automatiska processer för frakt

Självbetjäning för incidenter

FÖRDELARNA MED DIREKTINKÖP

Tom på marknadsavdelningen uppskattar att han kan välja sin nya arbetsutrustning fritt i en självbetjäningsportal. Det gör att han kan välja mellan flera olika typer av bärbara datorer, och han har möjlighet att uppgradera till en bättre smarttelefon mot en tilläggsavgift. Det innebär mindre arbete för IT-chefen David eftersom ingen behovsbedömning behöver göras.

Marie på inköpsavdelningen drar också nytta av fördelarna. Via digitala arbetsflöden är hon sammankopplad med partner och leverantörer. Till exempel kan hon köpa in utrustning till Kai, en ny medlem i säljteamet, som ett paket. Den bärbara datorn, smarttelefonen, alla tillbehör och tillhörande tjänster läggs till i samma varukorg med en knapptryckning. Leasing- och inköpsorder skickas sedan automatiskt till de relevanta leverantörerna och tjänsteleverantörerna.

 

 

HUR UPPNÅR MAN DET? MED TESMA.

Digital integration av valfritt antal leverantörer

Självbetjäning eller stora beställningar

Alla data i ett system

ANALYSER SOM FÖRENKLAR EKONOMISTYRNINGEN

Laura på ekonomiavdelningen förbereder budgeten för nästa kvartal. När hon har loggat in kan hon se alla utgifter de kommande tre månaderna på ett överskådligt sätt. Hon behöver mer information om en budgetpost, och med bara tre klick får hon en rapport med en specifikation av de kostnader som kontoret i Bordeaux genererade under maj månad. Sedan gör hon en snabb kontroll av de digitalt sparade leasingavtalen.

Laura kan också attestera fakturorna mycket snabbare. För att göra det laddar hon ner de data hon behöver till sitt system med ett enkelt klick –direkt från tesma via ett EDI-gränssnitt. Att stämma av konton som behöver gås igenom är nu mycket mer okomplicerat.

Från budgetering till attestering av fakturor – tesma ger Laura all information hon behöver om betalningsflöden för all utrustning. Det ger henne tillförlitliga uppgifter av hög kvalitet som hon kan använda för att fatta beslut.

 

 

HUR UPPNÅR MAN DET? MED TESMA.

Digitala arbetsflöden för enklare budgetering, planering av förbrukning och kapacitetsplanering

Hantering och fördelning av kostnader baserat på var de har uppstått, även internationellt

Överskådliga betalningsflöden – EDI-data tillgänglig digitalt.

FATTA BÄTTRE STRATEGISKA BESLUT

VD:n Angelika är nöjd med sin nya programvara tesma. Den tillhandahåller en översikt över nyckeltalen, automatiserar effektivt hantering och inköp av utrustning och säkerställer att distansarbetet fungerar sömlöst. I tesma kan hon enkelt sammanställa och analysera utrustningsdata från olika system, vilket är till stor hjälp när hon ska fatta beslut. Hennes företag har tagit ett stort steg mot hållbar digital omvandling.

Hon känner också till vad maskinparken har för koldioxidavtryck, eftersom det går snabbt och enkelt att skapa en rapport med en översikt över utsläppskrediterna för varje enhet. En sådan översikt kan vara intressant även för andra medarbetare. Tillsammans med medarbetarnas möjlighet att fritt välja sin utrustning bidrar denna nivå av informationsutbyte till ett bättre arbetsgivarvarumärke.

 

 

HUR UPPNÅR MAN DET? MED TESMA.

Automatisera hantering och inköp av utrustning, även internationellt

Förbättra ert arbetsgivarvarumärke

Använd data från tesma i era egna system