SEARCH
REGION: SWEDEN
EN
SV
Företagsinformation CHG-MERIDIAN

Företagsinformation

CHG-MERIDIAN AG, som representeras av vår koncernchef, Mathias Wagner, är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med våra onlinetjänster.

Företagsinformation

Denna onlinetjänst tillhandahålls av: 

CHG-MERIDIAN AG
Franz-Beer-Straße 111
88250 Weingarten
Tyskland

E-post:info@chg-meridian.com  
Webbplats: www.chg-meridian.com

Telefon: +49 751 503-0
Fax: +49 751 503-66

Styrelseordförande: Jürgen Mossakowski
Koncernchef:  Mathias Wagner
Koncernledning: Mathias Wagner, Frank Kottmann, Oliver Schorer, Ulrich Bergmann

Registrerad domstol: Ulm HRB 551857

Skattekontor: Weingarten
Momsregistreringsnummer: DE 146349520

Laga domstol: Ravensburg
Tillämplig lag: Förbundsrepubliken Tysklands lag 

Tillsynsmyndighet
Federal Financial Supervisory Authority (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
Tyskland

Handelskammare:
Industrie- und Handelskammer, Weingarten

Redaktionellt innehåll, ansvarig:
Matthias Steybe, e-post: matthias.steybe@chg-meridian.com

Dataskyddsombud:
Benjamin Hummer, e-post: dataprotection@chg-meridian.com

Koncept och design

design hoch drei
Glockenstraße 36
70376 Stuttgart

E-post: info@design-hoch-drei.de
Webbplats: www.design-hoch-drei.de

DATACENTER, SERVICE & SUPPORT

3q5 Corporate Digital Agency
Karlstraße 47
80333 München

E-post: 3q5@eqs.com
Webbplats: www.3q5.eqs.com

www.eqs.com

Ansvar
CHG-MERIDIAN AG förbehåller sig rätten att när som helst, helt eller delvis, ändra eller avsluta denna onlinetjänst utan föregående meddelande. Att CHG-MERIDIAN publicerar länkar till externa onlinetjänster ("hyperlänkar") innebär inte att CHG-MERIDIAN AG ansvarar för dessa onlinetjänster eller dess innehåll. 

© Copyright

Personuppgiftspolicy:

Här hittar du information om CHG:s behandling av personuppgifter

Hantering av batterier:
Information i enlighet med den tyska batterilagen, §12 BatterieVO: 

Eftersom vi distribuerar batterier och batteripack, är vi skyldiga enligt den tyska batterilagen att informera dig som kund om följande: 

Batterier får inte kastas i hushållsavfall. Slutanvändaren är enligt lag skyldig att returnera begagnade batterier. Användaren kan returnera begagnade batterier till återförsäljaren eller kommunal återvinningsstation utan kostnad. Användaren har också möjlighet att returnera begagnade batterier per post. Användaren kan kontakta sitt installationsföretag för retur av batterier.

Batterier eller uppladdningsbara batterier som innehåller miljöfarliga ämnen är märkta med symbolen med en överstruken soptunna. Det kemiska namnet på det miljöfarliga ämnet finns nära skräpburksymbolen.
Förklaring: Cd står för Kadmium, Pb för bly och Hg för kvicksilver.

Anm: Lagen om likabehandling 
För att underlätta läsningen görs ingen åtskillnad mellan kön i detta dokument. De termer som används gäller, inom ramen för likabehandling, båda könen. 

Denna information är utfärdad av:
Deutsche Datenschutzkanzlei Datenschutz-Office Munich – www.deutsche-datenschutzkanzlei.de