SEARCH
REGION: SWEDEN
EN
SV
Ökad hållbarhet

INTEGRERA HÅLLBARHET I IT-STRATEGIN

Mycket förändras och i dag är klimatförändringar, miljöfrågor och resursbrist viktiga frågor. Det är vårt gemensamma ansvar att arbeta för hållbarhet. Läs om hur er IT-strategi kan bidra.

Användarmodell i stället för ägarskap: Satsa på moderna, energisnåla enheter med effektiv livscykelhantering för klimatets och ekonomins skull. Bra för miljön, ditt samvete och er budget.

Om ny, energisnål IT-utrustning står på er att-göra-lista, men det inte finns mycket budgetutrymme för det, bör ni överväga en nyttjandemodell som är bra för miljön, minskar kostnaderna och uppfyller era växande IT-behov. Vår servicebaserade modell tar er ett steg närmare era hållbarhetsmål eftersom ni får tillgång till moderna enheter utan att behöva köpa dem. Detta är i linje med principen om en cirkulär ekonomi och hjälper er att minska ert koldioxidavtryck.

En skräddarsydd finansierings- och servicelösning från CHG-MERIDIAN optimerar värdekedjan. Den förlänger IT-utrustningens livslängd, minskar er miljöpåverkan och genererar mer kostnadseffektiva resultat. Allt samtidigt som faktorer som kvalitet, flexibilitet, och enkelt underhåll prioriteras.

Vår lösning technology2use är fördelaktig för både organisationen och miljön. Det är dags för en lösning från CHG-MERIDIAN.

Smärtpunkter i siffror

ökade problem med e-avfall

89 %

av företagen återvinner mindre än 10 % av sin IT-hårdvara
- Capgemini (2021)

ÖVERFLÖDIG, UTDATERAD UTRUSTNING

60 %

av alla enheter hamnar i dag i skrivbordslådan när de är uttjänta
- Vito NV (2022)

MER BEHÖVER GÖRAS

15 %

av företagen har vidtagit åtgärder för att minska koldioxidavtrycket från sin IT-hårdvara.
- Capgemini (2021)

Moderniserar IT-miljön och minskar samtidigt miljöpåverkan

Innovationscyklerna blir allt kortare på IT-området. Men att ständigt köpa nya enheter är dåligt för både budgeten och miljön – ett dilemma som vi kan hjälpa er att lösa. Att använda produkter i stället för att äga dem är bra för miljön och minskar utsläppen av växthusgaser.

60 % av all IT-utrustning utnyttjas inte under sin maximala livslängd, vilket innebär en stor värdeförlust. När er användningsperiod löpt ut returneras enheterna till CHG-MERIDIAN där de renoveras, vidaresäljs och får ett andra liv, vilket innebär att de sammantaget används längre. Vårt huvudmål är att maximera värdet på produkterna i vår värdekedja.

Det minskar miljöavtrycket och er IT-miljö moderniseras regelbundet. Dessutom kan ni välja att kompensera de växthusgasutsläpp som tillverkningen och användningen av era nya enheter orsakar genom certifierade kompensatoriska åtgärder. Cirkulär ekonomi plus klimatåtgärder: det är så CHG-MERIDIAN arbetar med hållbarhet.

Så kan CHG-MERIDIAN ge er fördelar

MILJÖSKYDD

Ju längre tid vidaresålda enheter används, desto färre produktionsprocesser behövs. Det minskar miljöpåverkan. Genom att välja att kompensera växthusgasutsläpp minskar den skadliga miljöpåverkan.

EFTERLEVNAD AV BESTÄMMELSER

Med en väl hanterad nyttjandemodell kan ni uppfylla miljökrav, t.ex. gällande ansvarsfull avfallshantering eller uppfyllande av specifikationer i leveranskedjan.

KOSTNADSBESPARINGAR

Ny, effektiv och mer kraftfull utrustning minskar energikostnaderna. Dessutom ger försäljning av gammal utrustning på andrahandsmarknaden ytterligare besparingar.

KONKURRENSFÖRDELAR

Miljö- och hållbarhetsmedvetna företag uppfattas mer positivt. Ett plus som särskiljer företaget från konkurrenterna. Och som dessutom attraherar kunder, partner, investerare och kompetent personal. 

Smärtpunkter i siffror

minskade koldioxidutsläpp

31 %

av koldioxidutsläppen kan undvikas genom leasing

längre livslängd för IT-utrustning

924000

IT-enheter runt om i världen fick ett andra liv via CHG-MERIDIAN
- CHG-MERIDIAN (2023)

renoveringsgrad

96 %

av all utrustning som hanterades av CHG-MERIDIAN renoverades för att kunna återanvändas

Framgångshistorier

Grön IT: Så når COCA-COLA HBC Österrike sina klimatmål

Läs mer
"CHG-MERIDIAN är en betrodd rådgivare som hjälper oss att hitta rätt affärskoncept, lämpliga lösningar och säkerställer att enheter kan användas på ett hållbart sätt."
INGEBORG TICHY, SENIOR BUYER AT COCA-COLA HBC AUSTRIA
100 % transparens till stöd för bättre affärsbeslut

tesma

Vår plattform tesma integrerar sömlöst kommersiella och tekniska data – oavsett om det gäller att hantera enheter på olika avdelningar, följa upp betalningsflöden, optimera användningen av utrustning eller anpassa sig till nya krav. Ni får realtidsinformation och full transparens under enheternas hela livscykel, vilket möjliggör en flexibel hantering, exakt finansiell kontroll och förenklad rapportering. Från initial planering och utrullning till återlämning av enheter och radering av data – tesma effektiviserar enkelt varje moment.
Till tesma

Läs om fler kunduppdrag

Alla våra kunder har sina egna specifika utmaningar. Vi kan dock identifiera vissa utmaningar som kan sammanfattas som övergripande kunduppdrag. Kanske motsvarar era behov något av dessa?

MAXIMERA ER IT-BUDGET OCH BETALA ENBART FÖR DET NI BEHÖVER

Slipp binda upp kapital när ni investerar i den senaste tekniken och dra nytta av förutsägbara betalningar för en bättre budgethantering.

LÄS MER 

FÅ KONTROLL PÅ ERA TILLGÅNGAR TVÄRS ÖVER LANDSGRÄNSER

Hur behåller ni på ett smidigt sätt kontrollen över er IT-utrustning och effektiviserar er inköpsprocess så att ni får flexibilitet och kontroll? Med hjälp av oss klarar ni det.

LÄS MER 

OPTIMERAD IT-VERKSAMHET: FRIGÖR TID FÖR KÄRNUPPGIFTER

Lägger er IT-personal tid på uppgifter med lågt värde när de försöker underhålla och hantera ett åldrande IT-landskap?

LÄS MER 

Kontakta oss

Vill ni ha personlig och kostnadsfri rådgivning? Kontakta oss och se hur ni kan dra fördel av vår expertis.

Kontakta oss

Vi står alltid redo att lyssna på er och era behov: Ni är välkomna att ringa eller mejla.
Kontakta oss