SEARCH
REGION: SWEDEN
INDUSTRITEKNIK

EFFEKTIVISERA HANTERINGEN AV LAGERTRUCKAR

Skulle ni vilja sänka kostnaderna för lagertruckar och effektivisera administrationen av inköp, användning och remarketing? Vill ni ha bättre översikt över användningen av maskinparken internationellt? Vi hjälper er hela vägen, från inköp till återlämning och ser till att de totala ägandekostnaderna blir så låga som möjligt.

MINSKA KOSTNADERNA FÖR LAGERTRUCKAR

Hur väl känner du till företagets kostnader för lagerfordon? Vad är totalkostnaden per truck? Genom våra kundanpassade tjänster  hjälper vi er att minska kostnaderna genom att beräkna den optimala livslängden för varje fordonsslag. I våra analyser tar vi bland annat hänsyn till att kostnaderna för reparationer, service och nedtid ökar kraftigt efter ett visst antal driftstimmar och att livslängden varierar mellan olika tillverkare och mellan olika produkter. Till exempel är det stor skillnad mellan eltruckar och dieseltruckar.

FLEXIBLA AVTAL

Vad sägs om att kunna byta leverantör, utan att behöva skriva nya kontrakt och fastna i utdragna förhandlingar? Inga problem! Beställ helt enkelt de nya fordon ni önskar så integrerar vi dem i de befintliga avtalen. Dessa avtal skräddarsys till ert företag oavsett i vilka länder ni bedriver verksamhet.

REKOMMENDATIONER BASERADE PÅ FAKTA

Våra produktspecialister har många års erfarenhet och vet allt som är värt att veta om truckar och annan logistikutrustning, såsom tillverkare, olika modeller etc. Vi är en industrioberoende rådgivare och baserar alltid våra rekommendationer på tydliga siffror, fakta och produkttester. På så sätt kan vi erbjuda den mest ändamålsenliga utrustningen och avtal med ägandekostnader i fokus. Fördelen för er? Upp till 50 procent lägre kostnader.

SKRÄDDARSYDD AFFÄRSIDÉ FÖR MONDI

(text på Engelska)

Har ni logistikverksamhet i flera länder?

Att ha kontroll på maskiner och fordon som är utspridda i många länder är en svår uppgift och samtidigt skälet till att så många företag anlitar oss. Vi kan erbjuda heltäckande leasingavtal för hela fordonsflottan, oavsett om ni bedriver verksamhet i Europa, Australien, USA eller Mexiko eller använder regionala leverantörer och servicepartners. Och till en fast månadskostnad om ni föredrar det.

Vi erbjuder flexibel och överskådlig finansiering av fordon från valfri tillverkare och i enlighet med lokala skattelagar och regler. Fördelen för er som kund är att ni får en enhetlig och smidig process för hantering av alla lagermaskiner och dessutom lägre kostnader.

Full överblick över maskinparken och all finansiell data

Hur många fordon har ni? Av vilka fabrikat? Vad är kapacitetsutnyttjandet? Vad är totalkostnaden? Vilken typ av lyftmaster har ni och vilken typ av batterier? Vilka avtal löper ut och när? Asset Management-systemet TESMA® ger er full överblick över maskinparken och all finansiell data. Du kan till exempel ta fram rapporter över utrustningens användning och enkelt planera framtida inköp och kostnader baserat på fordon, plats och land. Verktyget kan också användas för noggrann allokering av alla kostnader.

Betala efter användning

Varierar ert behov av lagerfordon under olika perioder? I så fall har vi goda nyheter! Vi erbjuder leasingavtal som bygger på hur mycket fordonen används. Med andra ord betalar ni per timme, och ju färre timmar desto lägre månadskostnad. På så sätt får ni full kontroll på kostnaderna och slipper oroa er för upp- och nedgångar i resursutnyttjandet. Ni kan självklart även anpassa storleken på fordonsflottan och uppgradera modeller efter behov. Allt i ett enda avtal, vilket ger överskådliga och förutsägbara kostnader. Och om ni önskar en mer flexibel finansiering även av befintlig utrustning kan den införlivas i leasingavtalet genom vår modell för sale and leaseback.

LÄS MER

För mer information om våra kundanpassade tjänster, klicka här.
Active technology management

Efficient and flexible through customized business concepts

Faced with the ups and downs of volatile markets, logistics companies are looking for new ways to react with greater agility and efficiency. Philip Rosenmüller, lifecycle expert at CHG-MERIDIAN, may have the answers they need.

LÄS MER 
INDUSTRITEKNIK

PRODUKTIONSUTRUSTNING OCH MASKINER

Vad sägs om att få avkastning direkt, från första producerade enhet? Eller att snabbt kunna anpassa produktionen till rådande efterfrågan på marknaden?

LÄS MER 
INDUSTRITEKNIK

LAGER OCH LOGISTIK

Behöver logistikverksamheten på företaget effektiviseras? Eller kostnaderna i högre grad anpassas till resursutnyttjandet?

LÄS MER