SEARCH
REGION: SWEDEN
EN
SV
Administration av industriell utrustning

Hantera er utrustning mer effektivt

Ökad produktivitet och lägre kostnader – med ett standardiserat, transparent koncept för administration av utrustning och smart kapitalförvaltning kan mycket effektiviseras.

Öka produktiviteten och minska kostnaderna med smart hantering av utrustning

Från lastbilar och truckar till arbetskläder – oavsett vilken utrustning ni har kan CHG-MERIDIAN erbjuda optimering genom effektiv hantering och administration av utrustning. Slipp krångliga detaljuppgifter, manuella processer och tidskrävande pappersarbete – satsa på en transparent, digital process som gör allt så mycket enklare.

Upptäck områden med besparingspotential med ett kapitalförvaltningssystem

Vi på CHG-MERIDIAN hjälper er att hålla ett öga på era tillgångar och få kontroll på era utgifter. Och framför allt: upptäck områden med besparingspotential. Med ett system för hantering av tillgångar har ni alltid digitala och fullt transparenta kommersiella och tekniska data om er utrustning.

Vi tittar tillsammans på detaljerna för er aktuella bransch för att hitta och länka samman kommersiell och teknisk information. Utifrån detta kan ni fatta mer välgrundade beslut om hur ni kan optimera er budget och utnyttjandet av era tillgångar. För ökad produktivitet och effektivitet. Det är värt att ta en närmare titt på detta. Det hjälper vi er gärna med.

Så kan CHG-MERIDIAN ge er fördelar

HELTÄCKANDE KOSTNADSANALYS
  • Analys av kostnader under utrustningens hela livscykel, inklusive service, reparationer och driftkostnader
  • Transparent presentation av totalkostnader
  • Underlag för välgrundade beslut om ett specialanpassat koncept och ett optimalt resursutnyttjande
EFFEKTIVARE FAKTURERING
  • Detaljerad behovsanalys och inköp anpassade till faktiska behov
  • Optimerad kapitaltilldelning (allkokering av finansiella resurser)
TRANSPARENS
  • Utformning av en omfattande översikt över kommersiella och tekniska tillgångar i vårt hanteringssystem tesma®
  • Identifiering av trender och avvikelser för att löpande förbättra utbytescykler och processer
HÅLLBARHET
  • Främja ett hållbart utnyttjande av resurser
  • Minskad avfallsmängd och skadlig miljöpåverkan genom att utrustning byts ut i tid och sedan återanvänds
Framgångshistorier

TCO-analys av utrustning: Läs om hur MONDI kunde utnyttja sina lastbilar på ett effektivare sätt

Läs mer
"När vi köpte in lastbilar hade vi inget underlag för att kunna jämföra inköpskostnader. Vi hade därför svårt att bedöma vilket fordon som var mest kostnadseffektivt för våra specifika behov, både ur ett totalkostnads- och ett effektivitetsperspektiv. CHG-MERIDIAN gjorde en TCO-analys av utrustningen där det användes ett produktivitetstest som jämförde liknande fordon från olika tillverkare. Nu har vi ett pålitligt och objektivt underlag till vårt beslutsfattande."
Mariyan Banchev, Category Manager Technical Services & Automation at the Mondi Group
100 % transparens till stöd för bättre affärsbeslut

tesma

Vår plattform tesma integrerar sömlöst kommersiella och tekniska data – oavsett om det gäller att hantera enheter på olika avdelningar, följa upp betalningsflöden, optimera användningen av utrustning eller anpassa sig till nya krav. Ni får realtidsinformation och full transparens under enheternas hela livscykel, vilket möjliggör en flexibel hantering, exakt finansiell kontroll och förenklad rapportering. Från initial planering och utrullning till återlämning av enheter och radering av data – tesma effektiviserar enkelt varje moment.
Till tesma

Läs mer om kunduppdrag

Alla våra kunder har sina egna specifika utmaningar. Vi kan dock identifiera vissa utmaningar som kan sammanfattas som övergripande kunduppdrag. Kanske motsvarar era behov något av dessa?

BALANS MELLAN TEKNIKINVESTERINGAR OCH ETT POSITIVT KASSAFLÖDE EN STRATEGISK METOD

Betalningsmodeller som baseras på utnyttjande, som exempelvis betala-per-användning eller betala-när-ni-tjänar pengar, är smarta koncept som ökar flexibiliteten och minskar riskerna. Läs om hur vi kan utforma en skräddarsydd lösning för er.

LÄS MER 

FÅ KONTROLL PÅ ERA TILLGÅNGAR TVÄRS ÖVER LANDSGRÄNSER

Hur behåller ni på ett smidigt sätt kontrollen över er IT-utrustning och effektiviserar er inköpsprocess så att ni får flexibilitet och kontroll? Med hjälp av oss klarar ni det.

LÄS MER 

INFÖRLIVA HÅLLBARHET I IT-STRATEGIN

Mycket förändras och i dag är klimatförändringar, miljöfrågor och resursbrist viktiga frågor. Det är vårt gemensamma ansvar att arbeta för hållbarhet. Läs om hur er IT-strategi kan bidra.

LÄS MER 

Kontakta oss

Vill ni ha personlig och kostnadsfri rådgivning? Kontakta oss och se hur ni kan dra fördel av vår expertis.

Kontakta oss

Vi står alltid redo att lyssna på er och era behov: Ni är välkomna att ringa eller mejla.
Kontakta oss