SEARCH
REGION: SWEDEN
Distansarbete på CHG-MERIDIAN

Distansarbete i sin enkelhet: Tekniken

Den digitala arbetsplatsen är en integrerad del av varje digitaliseringsstrategi och CHG-MERIDIAN är inget undantag. För att implementera den digitala arbetsplatsen framgångsrikt och optimera den på lång sikt tror vi att det finns tre faktorer som påverkar kvaliteten på distansarbetet: tekniken, plattformen och - sist men inte minst - de anställdas digitala tankesätt. Ta reda på vad den tekniska faktorn handlar om i den här artikeln.

Möjligheten för att arbeta på distans och från vilken plats som helst har alltid varit viktig, inte minst mot bakgrund av ökad digitalisering och internationalisering – och under de senaste månaderna har det blivit ännu mer relevant. Men det faktum att inte tillräckligt många anställda har tillgång till mobila enheter är ett betydande hinder.

Enligt de senaste resultaten från D21 Digital Index får mindre än hälften av alla anställda som använder IT på arbetsplatsen en bärbar dator av sin arbetsgivare, och bara 22 procent får en smartphone. Bilden är mycket snarlik över hela världen. Detta innebär att om  majoriteten av de anställda plötsligt tvingas arbeta hemifrån, är det inte så lätt att genomföra.

FÖRSE ANSTÄLLDA MED RÄTT UTRUSTNING

Fler och fler företag inser att teknik är grunden för att öka produktiviteten vid distansarbete. Att arbeta produktivt på lång sikt kräver den senaste tekniken, inklusive uppgraderingar med jämna mellanrum, och varje arbetsplats måste erbjuda adekvat prestanda. Vår lösning för den digitala arbetsplatsen fokuserar på de anställdas individuella teknikkrav eftersom varje användargrupp har sina egna behov: om en anställd spenderar mycket tid på resande fot, är en lätt och smidigare enhet bäst passande. Konvertibla enheter är också mycket populära. Andra anställda kanske arbetar med stora datamängder, i vilket fall högre prestanda är nyckeln. Den grundläggande utrustningen som vi förser anställda med består alltid av en smartphone och en bärbar dator. Den anställda kan sedan välja ytterligare alternativ beroende på deras specifika behov, som i många fall inkluderar ett brusreducerande headset.

LÅT DE ANSTÄLLDA VARA MED OCH VÄLJA

För oss är det viktigt att låta de anställda få vara med och ta ställning till vilken typ av utrustning som ska beställas och användas, detta eftersom de bäst vet vad deras krav och behov är. Att ha ett val och kunna välja sin egna utrustning är allt viktigare, i synnerhet för yngre kollegor. Att engagera de anställda ger även en extra boost till deras motivation.

I vår interna beställningsportal, TESMA®, kan beställning och val av enheter och utrustning hanteras helt automatiskt. Här kan varje anställd välja vilka mobila enheter de behöver - utan de långa godkännandeperioderna och installationsprocesserna. Uppgraderingar kan enkelt ordnas för en personlig tilläggsavgift och levereras snabbt - till den anställdes hemadress om det behövs.

medium close up portrait shot of a woman

"För mig är det viktigt att kunna arbeta på distans och ha tillgång till den senaste kommunikationstekniken. På CHG-MERIDIAN har jag den största möjliga friheten när jag väljer var jag arbetar och de verktyg jag använder."

Caroline Bruß
Anställd på CHG-MERIDIAN i Weingarten

MÖJLIGGÖR FÖR PERSONLIG ANVÄNDNING

Enligt forskning av IDC kämpar 62 procent av företagen med att anställda tar beslut i egna händer och köper den utrustning de behöver, istället för att vänta på långdragna beslutsprocesser och leveranstider. Tack vare våra effektiva processers undviker vi just detta fenomen. Dessutom får anställda använda sina valda enheter privat, vilket har flera fördelar: medarbetare arbetar endast inom en IT-miljö, och vi kan förhindra att kunddata, företagsdokument eller annan känslig information skickas från privata enheter. Detta är viktigt att beakta när det gäller compliance, säkerhet och dataskydd.

SÄKERA EN HÖG GRAD AV DATASKYDD

Riskerna för datasäkerhet är högre med mobila enheter, vilket är varför vi har skapat en lösning som säkerställer att data på mobila enheter är säkra - när som helst, var som helst. Vi har också utvecklat robusta lösningar för stöld och andra typer av förlust av enheter. I slutet av livslängden säkerställer vår egenutvecklade eraSURE®-lösning att informationen är säker genom att radera lagringsenheter i bärbara datorer, surfplattor och smartphones helt automatiskt.

LÄS MER

Läs mer om våra lösningar och tjänster
two men sitting with laptops with a TV in the background
Den digitala arbetsplatsen

The digital workplace calls for an integrated approach

På ”den digitala arbetsplatsen” har medarbetarna betydligt större frihet att välja var och när de arbetar och de är inte längre bundna till sitt skrivbord och sin stationära dator. De har dessutom tillgång till den senaste tekniken, som kan anpassas till deras individuella behov. CHG-MERIDIAN visar hur detta kan gå till.

Läs mer 
Exempel från verkligheten

DEN DIGITALA ARBETSPLATSEN PÅ CHG-MERIDIAN

Att arbeta på distans är nu ett hett ämne. Men vad behöver du göra för att dina anställda ska kunna arbeta på distans utan problem? Läs vidare för att ta reda på hur vi på CHG-MERIDIAN implementerade den digitala arbetsplatsen och vilka element som var nyckeln till detta.

Läs mer 
Man working from home with a laptop with headphones on
Distansarbete på CHG-MERIDIAN

Distansarbete i sin enkelhet: Den digitala plattformen

Dataplattformar tillåter oss att organisera och strukturera översvämningen av digital information på ett förnuftigt sätt när vi arbetar på distans. De gör det också möjligt för oss att arbeta i virtuella team över gränserna. Vart vi än befinner oss. Denna typ av flexibilitet är redan normen hos CHG-MERIDIAN, och varje dag lär vi oss något nytt. Ta reda på vad dataplattformar handlar om.

Läs mer 

KONTAKTA OSS

Kontakta oss vid frågor

Lukas Tränkle

Executive Vice President Finance Northern Europe