SEARCH
REGION: SWEDEN
EN
SV
IT-finansiering och budgethantering

Maximera er IT-budget och betala enbart för det ni behöver

Slipp binda upp kapital när ni investerar i den senaste tekniken och dra nytta av förutsägbara betalningar för en bättre budgethantering.

Leasing i stället för köp gör ekonomisk skillnad

Med innovativa modeller för användning och finansiering kan ni undvika höga inköpskostnader och säkerställa ett förbättrat kassaflöde och bättre planering.

När man äger teknik kan kostnaderna för service och underhåll bli en utmaning. Avsaknaden av regelbundna uppdateringar och en välskött process för hantering av tillgångar kan resultera i utdaterad eller underutnyttjad utrustning och brist på transparens. Detta påverkar både företagets produktivitet och ekonomiska resultat. Låter dessa utmaningar bekanta? Det gör de verkligen för oss.

Vårt första steg är därför att ge er en tydlig översikt över den totala ägandekostnaden (TCO) för er IT-infrastruktur och samarbeta med er för att förstå exakt hur mycket utrustning ni behöver i dag samt för att kunna växa i framtiden.

Baserat på denna analys utformar vi en specialanpassad, flexibel finansieringslösning. Vårt mål är att er finansieringsstruktur ska gynna kassaflödet så mycket som möjligt, så att ni kan investera i mer teknik och samtidigt spara kostnader under tiden utrustningen används.

Smärtpunkter i siffror

Tänj på budgeten

67 %

av alla teknikchefer säger att de förväntas göra mer med en mindre budget.
- KPMG (2023)

Förbättrade kundupplevelser

61 %

av alla IT-chefer menar att bra kundupplevelser är avgörande vid teknikinvesteringar.
- Gartner (2023)

Möjliggör ökade investeringar

75 %

av ekonomicheferna planerar att spendera mer på teknik.
- Gartner (2023)

Smarta teknikfinansieringslösningar som optimerar er budget

Digitalisering och automatiserade processer är viktiga faktorer för ökad produktivitet och tillväxt. För att detta ska lyckas behöver medarbetarna vara utrustade med moderna mobiler och surfplattor. Nya IT-enheter kostar dock pengar. Pengar som ni för tillfället inte vill binda upp eller har budgeterat för andra investeringar. Vi erbjuder smarta lösningar så att ni kan undvika denna kostnadsfälla. Med skräddarsydda modeller för användning och finansiering hjälper vi er att uppdatera er IT-miljö, minska den totala ägandekostnaden (TCO) genom delbetalningar där underhåll, service och restvärde är inkluderade. Med förutsägbara betalningar optimeras kassaflödet och likviditeten kan bibehållas. Resultatet? En smart finansieringslösning utformad efter era specifika behov.

Så kan CHG-MERIDIAN ge er fördelar

KOSTNADSTRANSPARENS
 • Klargör den totala ägandekostnaden genom att göra en helhetsanalys
 • Underlag för en sund ekonomiplanering
FINANSIELL FÖRUTSÄGBARHET
 • Tydlig angivelse av månadsbetalningar enligt nyttjandemodell
 • Bra underlag för beslut
 • Förenklar planering och budgetering
OPTIMALT UTNYTTJANDE AV RESTVÄRDE
 • Vidareförsäljning av befintliga enheter via CHG-MERIDIAN
 • Restvärden inkluderas i leasingavgifterna
 • Lägre total kostnad med delbetalningar än med engångsbelopp vid inköp
MAXIMAL SKALBARHET
 • Snabbare integration av ny teknik
 • Enkel retur av oanvända resurser och lätt att lägga till ytterligare enheter
 • Ingen finansiell belastning och inga underfinansierade investeringar
MODERN UPPSÄTTNING AV UTRUSTNING
 • Minskade kostnader för service och underhåll
 • Effektivare arbetsflöden och regelbundna teknikuppdateringar tack vare en nyttjandemodell
Konkurrensfördelar genom optimerade kassaflöden

Läs om hur vi hjälper PENNY Italia att växa

Läs mer
"CHG-MERIDIAN är rätt val för oss eftersom de kan garantera en flexibilitet som ingen av konkurrenterna kunde erbjuda oss. Vårt val av partner baserades därför inte enbart på ekonomiska fördelar – även om det var en relevant faktor – utan även på den kommersiella transparensen."
MARCO RUFFINONI, CIO OF PENNY ITALIA
100 % transparens till stöd för bättre affärsbeslut

tesma

Vår plattform tesma integrerar sömlöst kommersiella och tekniska data – oavsett om det gäller att hantera enheter på olika avdelningar, följa upp betalningsflöden, optimera användningen av utrustning eller anpassa sig till nya krav.
Ni får realtidsinformation och full transparens under enheternas hela livscykel, vilket möjliggör en flexibel hantering, exakt finansiell kontroll och förenklad rapportering. Från initial planering och utrullning till återlämning av enheter och radering av data – tesma effektiviserar enkelt varje moment.
Till tesma

Läs mer om våra kunduppdrag

Våra kunder har alla sina unika utmaningar och behöver därför skräddarsydda lösningar. Vi har dock identifierat några gemensamma faktorer som vi utgår från vid våra kunduppdrag. Läs mer om dessa uppgifter och se om de matchar era specifika behov.

FÅ KONTROLL PÅ ERA TILLGÅNGAR TVÄRS ÖVER LANDSGRÄNSER

Hur behåller ni på ett smidigt sätt kontrollen över er IT-utrustning och effektiviserar er inköpsprocess så att ni får flexibilitet och kontroll? Med hjälp av oss klarar ni det.

LÄS MER 

OPTIMERAD IT-VERKSAMHET: FRIGÖR TID FÖR KÄRNUPPGIFTER

Lägger er IT-personal tid på uppgifter med lågt värde när de försöker underhålla och hantera ett åldrande IT-landskap?

LÄS MER 

INFÖRLIVA HÅLLBARHET I IT-STRATEGIN

Mycket förändras och i dag är klimatförändringar, miljöfrågor och resursbrist viktiga frågor. Det är vårt gemensamma ansvar att arbeta för hållbarhet. Läs om hur er IT-strategi kan bidra.

LÄS MER 

Kontakta oss

Vill ni ha personlig och kostnadsfri rådgivning? Kontakta oss och se hur ni kan dra fördel av vår expertis.

Kontakta oss

Vi står alltid redo att lyssna på er och era behov: Ni är välkomna att ringa eller mejla.
Kontakta oss