SEARCH
REGION: SWEDEN
EN
SV
INDUSTRITEKNIK

FLEXIBEL FINANSIERING AV TEKNISKA INVESTERINGAR INOM INDUSTRIN

Vi är ett är ett industri- och bankoberoende företag som erbjuder leasingtjänster i samband med tekniska investeringar inom industrin. Våra kundanpassade tjänster omfattar alla aspekter av produktionen, från produktionsanläggningar och tillverkningsutrustning, till lagersystem, lagertruckar, robotar och automation. Vi stödjer er hela vägen, från inköp och drift till remarketing. Fördelen för er som kund är minskade kostnader och ökad flexibilitet.

Fleet Management

Är kostnaderna för lagertruckar i högsta laget? Tar administrationen av dem onödigt mycket tid i anspråk? Skulle du vilja ha en bättre översikt över företagets maskinpark i olika länder?

Läs mer
PRODUKTIONSUTRUSTNING OCH MASKINER

Vad sägs om att få avkastning direkt, från första producerade enhet? Eller att snabbt kunna anpassa produktionen till rådande efterfrågan på marknaden?

LÄS MER
LAGER OCH LOGISTIK

Behöver logistikverksamheten på företaget effektiviseras? Eller kostnaderna i högre grad anpassas till resursutnyttjandet? 

LÄS MER

VI SKAPAR MERVÄRDEN

Anpassade affärskoncept

Vi erbjuder tekniska lösningar som är skräddarsydda efter era behov och stödjer er under utrustningens hela livscykel utan att ni behöver binda er till en viss tillverkare eller bank.

  • Det första steget är konceptutveckling, potentialanalys och inköp. Var finns det potential för besparingar? Vilka leverantörer kan vara lämpliga att använda? Hur kan kapacitetsutnyttjandet optimeras? Vilken finansieringsmodell passar er bäst?
     
  • Våra tjänster ger er maximal flexibilitet i den dagliga verksamheten. Ni kan till exempel anpassa leasingbetalningarna efter aktuell produktionskapacitet, eller öka antalet lagertruckar om det skulle behövas under en period. Ni kan till och med flytta leasade fordon mellan olika anläggningar.
     
  • När utrustningen börjar nå sin livslängd hjälper vi till med teknikskiftet och kan även sälja er gamla utrustning vidare. 

Minskade kostnader

Våra industrikonsulter har många års erfarenhet av att analysera totalkostnader och hitta potentiella besparingar. Vi hjälper er att ta fram ett bra beslutsunderlag inför investeringen och ser till att  utrustningen utnyttjas optimalt i den dagliga driften. Med hjälp av den senaste sensortekniken kan truckar, produktionsutrustning och logistikutrustning övervakas och optimeras kontinuerligt, oavsett tillverkare. Beroende på typen av utrustning kan detta ge besparingar på upp till 50 procent.

ÖKAD FLEXIBILITET

Har ni en internationell verksamhet där det vore önskvärt att kunna utnyttja maskinparken på ett mer flexibelt sätt? Vore det önskvärt att ha olika avtalsvillkor för olika utrustning? Eller att kunna anpassa leasingbetalningarna efter produktionstakten? Våra anpassade tjänster ger er en mängd fördelar och möjliggör en mer flexibel användning av er utrustning. Vi erbjuder ett brett utbud av leasingtjänster, med förmånliga alternativ för tidigareläggande av återlämning av utrustning och flexibla avtal så att ni kan anpassa användningen av maskiner och utrustning till rörelsekostnaderna och aktuell produktion.

FULL KONTROLL

Har ni utrustning, maskiner och fordon från flera olika leverantörer? Har ni verksamhet i flera länder? Då vet du hur svårt det kan vara att administrera maskinparken. CHG‑MERIDIAN har utvecklat ett webbaserat Asset Management-system för planering och administration av teknisk utrustning som vi kallar TESMA®. Verktyget ger er total överblick över all teknisk utrustning under hela dess livslängd. Med all information samlad på ett ställe kan ni enkelt följa upp utrustningen och allokera kostnader till rätt kostnadsställe.

KONTAKTA OSS

Våra specialister står till er tjänst om ni har frågor eller önskar mer information.

CHG-MERIDIAN Sweden AB