SEARCH
REGION: SWEDEN

Hur kan jag optimera mina IT-upphandlingsprocesser?

Ladda ner Whitepaper

Hur kan jag optimera mina IT-upphandlingsprocesser?

Vi förser dig med en helhetslösning för att hantera dina processer centralt med en hög grad av automatisering, inklusive full överblick över ditt IT-landskap.
Ladda ner Whitepaper

Hållbarhet och minskade kostnader: är de kompatibla?

Vi analyserar TCO för din IT och utvecklar skräddarsydda affärskoncept som gör att du kan minska dina totala kostnader och integrera hållbara tjänster utan extra ansträngning.
Ladda ner Whitepaper

Hur kan jag nå mina hållbarhetsmål?

Upphandlingsmål och hållbarhetsmål kan fungera hand i hand. Vi kan göra din IT koldioxidneutral – utan extra ansträngning och med all nödvändig certifiering.
Ladda ner Whitepaper

Hållbar IT-upphandling: prisvärd, okomplicerad och hållbar!

Som köpare har du många kontakter och intressenter och du hanterar stora mängder data, ofta på global nivå. Komplexiteten och kostnaderna för detta ökar om man måste utrusta mobila och hybridarbetsplatser. Utöver det måste du också ta hänsyn till nya miljöriktlinjer, såsom den tyska lagen om försörjningskedjor. Vår vitbok förklarar hur du säkerställer att din IT-upphandling är hållbar OCH kostnadseffektiv.

  • Insikter i aktuella marknadstrender
  • Råd om att förena hållbarhet och kostnadseffektivitet inom IT
  • Hållbara upphandlingslösningar

Vad säger våra kunder?

"Vi valde CHG-MERIDIAN eftersom de kan bearbeta allt på ett transparent sätt via TESMA® -portalen. Vi blev även imponerade av deras returprocess, som inkluderar renovering för en andra produktlivslängd. Det var särskilt viktigt för oss, eftersom det uppfyller våra egna höga hållbarhetsstandarder.”
Sabine Tschöp, Procurement Manager in Corporate Services, Clariant Germany

FAQ: Vad du behöver veta som arbetar med inköp av IT

Hur kan hållbarhet fungera när IT-upphandlingscyklerna blir kortare och kortare?

Vi tror på principen om cirkulär ekonomi. Vi förser dig med den IT du behöver och tar bort dina gamla tillgångar för renovering och remarketing. Detta ökar tillgångarnas livslängd, minskar elektroniskt avfall och gör att ditt företag alltid kan dra nytta av den senaste IT-tekniken.

Klimatåtgärder ökar kostnaderna. Varför skulle det vara annorlunda för IT-upphandling?

Vi erbjuder en helhetslösning som levererar hållbar IT på ett kostnadseffektivt sätt. Vi börjar med att analysera din potential för besparingar: Vilka enheter används runt om i världen? Behöver du dem alla? Vilka är de interna kostnaderna för administration, underhåll och reparation? Ommarknadsför du redan din gamla utrustning och är det i så fall lönsamt? Och om du vill göra din IT koldioxidneutral kan vi ordna det för bara några ören i månaden.

Hur fungerar koldioxidneutral IT-upphandling?

Vi erbjuder våra kunder möjligheten att kompensera för CO2utsläpp som genereras i produktions-, användnings- och slutet av hyresfasen av deras utrustning, inklusive all transport. Det tar formen av en tilläggsbetalning som används för att stödja utvalda internationella projekt som syftar till att mildra klimatförändringarna. Du får ett intyg på de sparade utsläppen, utfärdat i enlighet med internationella standarder.

Hur kan jag kontrollera mina leverantörers engagemang för hållbarhet?

Du kan använda en plattform som EcoVadis till exempel. Den ger information om många företags engagemang för företagens sociala ansvar och rangordnar dem därefter. CHG-MERIDIAN har ett silverbetyg, vilket placerar det bland de 25 procent bästa hållbara företagen.

Checklista – dina fördelar:

1. En kostnadseffektiv kundanpassad affärsidé.
2. Maximal transparens via vår TESMA®-plattform.
3. Ett internationellt team som minskar belastningen på dig så mycket som möjligt.
4. Effektiv remarketing av dina gamla tillgångar i linje med den cirkulära ekonomin.
5. Koldioxidneutral IT: liten ansträngning, stor effekt.

Rankning

Nummer 1

Enligt Deloittes 2021 Global Chief Procurement Officer Survey har effektivitet i upphandlingsprocesser ersatt kostnadsbesparingar som högsta prioritet vid upphandling.

PRODUKTCYKLAR

82 kg

Mängden växthusgaser som genereras av en iPhone 12 Pro. Huvuddelen av dessa släpps ut under produktionen. Renovering och remarketing kan sprida dem över en längre tidsperiod.

KONKURRENS

30 %

Vikten av "hållbarhet" i offentliga upphandlingar i Norge. Andra länder arbetar redan med liknande kriterier.

"Allt fler offentliga upphandlingar kräver att företag presenterar fullständig dokumentation av sina hållbarhetsaktiviteter, vilket ökar inflytandet och ansvaret för IT-upphandlingar. Därför låter CHG-MERIDIAN sina hållbarhetsaktiviteter utvärderas av EcoVadis varje år.”
Matthias Steybe, Group Sustainability Officer CHG-MERIDIAN
CHG-MERDIAN Mitgliedschaften & Initiativen

En rundtur i vårt teknologicenter

Varje år renoveras och återsäljs knappt en miljon tillgångar, från skrivare till smartphones, på våra teknikcenter eller via våra godkända partners. Följ med oss ​​på en rundtur i vårt teknologicenter i Gross-Gerau.

Ladda ner din kostnadsfria whitepaper här!

Knappa resurser och digitalisering kräver en ny form av IT-upphandling som är mer användningsorienterad och har ett större fokus på hållbarhet. Det ger grunden för effektiv IT-hantering och större planeringssäkerhet och flexibilitet. Det ger också solida kostnadsfördelar.