SEARCH
REGION: SWEDEN
EN
SV
Produkter & lösningar

Minska arbetsbördan med våra tjänster

Att ha tillgång till förmånlig finansiering av teknikutrustning är bara en av många fördelar med att samarbeta med CHG-MERIDIAN. Våra lösningar för livscykelhantering omfattar allt från förmånliga inköpsmodeller till ett effektivt asset management system.

Bli en del av den cirkulära ekonomin

Ta steget från den gamla slit-och-släng-kulturen till den cirkulära ekonomin där tekniken återanvänds.
 Vi erbjuder helhetslösningar för hela livscykeln och hjälper er hela vägen, från valet av rätt enheter till återlämning av utrustningen. Våra egna teknikcenter har mer än 20 års erfarenhet av att renovera och återanvända teknisk utrustning, så du kan lita på att din returnerade utrustning hanteras med certifierade och miljövänliga processer och att all data raderas på ett säkert sätt. 

Genom vårt asset management-system TESMA har du insyn under hela processen och full kontroll över företagets utrustning. Du har tillgång till all information om utrustningen under varje fas (både finansiell information och tekniska data) och kan enkelt ta fram rapporter och planera nästa budget.

FÖRBEREDELSEFASEN

I ett heltäckande teknikprojekt måste alla delar fungera tillsammans. Vi analyserar ert projekt noggrant och bistår med rådgivning under hela planeringsarbetet. Under testfasen har du möjlighet att se hur allt kommer att fungera.

DRIFTSFASEN

För att en hög effektivitet ska uppnås krävs att alla resurser utnyttjas på rätt sätt. Du får support under hela leasingperioden – från en och samma leverantör. Er kontaktperson hos oss hjälper er med alla ärenden, såväl tekniska som affärsmässiga.

SLUTFASEN

Det finns mycket att vinna på att ha genomtänkta rutiner på plats för uttjänt utrustning Vi hjälper till med allt från hämtning till säker radering av data. Våra tjänster för remarketing och kassering av utrustning bygger på konceptet "grön IT".

Hantering av den tekniska livscykeln

Technology lifecycle illustration