SEARCH
REGION: SWEDEN
EN
SV
TESMA

DET ENKLA SÄTTET ATT ANVÄNDA TEKNIK

Vi använder vår expertis inom livscykler för teknisk utrustning för att hantera alla typer av tillgångar: från smarttelefoner och bärbara datorer till medicintekniska produkter och gaffeltruckar. tesma är den plattform vi använder för att implementera våra skräddarsydda affärskoncept, så att ni kan sänka era kostnader och minska den administrativa bördan. Den gör dessutom jobbet roligare eftersom många processer är okomplicerade, papperslösa och smidiga.

100 % TRANSPARENS LEDER TILL BÄTTRE BESLUT

Hur mycket utrustning finns det på anläggningen i Bryssel? Hur ser betalningsflödena ut? Hur ser kapacitetsutnyttjandet ut för utrustningen på marknadsavdelningen och när behöver de nya bärbara datorer? tesma sammanställer automatiskt kommersiella och tekniska data för att besvara den här typen av frågor samtidigt som programvaran säkerställer fullständig transparens i varje steg av utrustningens livscykel. Det möjliggör flexibel hantering, noggrann ekonomistyrning och enkel rapportering – från planering och utlämning till återlämning av utrustning och säker radering av data.

DATA SOM DRIVER PROCESSER

En annan fördel med tesma är dess kontinuerligt växande förmåga att ansluta till och dela data med andra system, vilket bidrar till mer informativa analyser och mer effektiva, datadrivna åtgärder. Fördefinierade vyer ger snabba svar på vanliga frågor om ämnen som leasingperioder, portföljstrukturer, kostnadstrender och antalet nya enheter som har mottagits.

GÖR ARBETET ENKLARE

tesma tillhandahåller en användarupplevelse som är okomplicerad, minskar arbetsbördan och frigör tid för viktigare uppgifter. Ett intuitivt användargränssnitt, överskådliga informationspaneler och sömlösa arbetsflöden gör det enkelt att initiera automatiserade processer genom hela livscykeln. Att utföra regelbundna arbetsuppgifter har aldrig varit enklare. Detta sänker hanteringskostnaderna och minskar risken för mänskliga fel. Dessutom blir jobbet roligare.

ÖPPEN FÖR FRAMTIDEN

tesma är en öppen plattform. Den är öppen när det gäller integration av olika parter som samverkar i en process, som tjänsteleverantörer, tillverkare och partner. Den är också öppen när det gäller integration av användare, som enkelt kan utföra en rad olika uppgifter, som att välja utrustning och hantera beställningar och returer, på egen hand.

Våra data är också öppna. Du kan se dem och använda dem i vårt eller ditt eget system. Sist men inte minst är tesma-plattformen helt öppen för framtiden. Den kan anpassas om omständigheterna förändras och dess modulära API-baserade systemarkitektur kan utökas när som helst enligt de behov som uppstår.

ARBETA MED TESMA OCH GÖR DE DAGLIGA ARBETSUPPGIFTERNA ENKLARE

tesma gör administration av teknik enklare – från strategisk planering och inköp till ekonomistyrning och hantering av it-utrustning och andra tillgångar. Fullständig transparens underlättar beslutsfattandet samtidigt som effektivare åtgärder sparar både tid och pengar. Många arbetsuppgifter blir enklare, smidigare och mer intuitiva.

Hur fungerar det i praktiken? Så här, till exempel:

MERVÄRDE FÖR FLERA AVDELNINGAR

tesma gör hanteringen av teknik enklare. Dessutom blir jobbet roligare. Vill du veta hur det känns? Här är några exempel.

HANTERING AV UTRUSTNING

INKÖP

EKONOMISTYRNING

STRATEGISK STYRNING

Kontakta oss idag!

Vi förklarar gärna vilka andra fördelar ni kan få genom att använda tesma för att hantera komplex teknisk utrustning.

CHG-MERIDIAN Sweden AB