SEARCH
REGION: SWEDEN
ASSET MANAGEMENT-SYSTEMET

TESMA®: DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

Vårt mål är att minska arbetsbelastningen för våra kunder och hjälpa till under varje del av den tekniska utrustningens livscykel. Kärnan i vårt koncept är asset management-systemet TESMA®, som ger er full överblick över såväl kostnader som all teknisk information. Med mobilappen TESMA® har du full kontroll var du än befinner dig.

ÖVERSIKT, KLARHET, VISION

Teknikhantering kan vara komplex. Det är därför vi utvecklade TESMA®, en applikation som ger ett intelligent gränssnitt mellan kommersiella och tekniska sfärer. Ett stort antal avdelningar i ditt företag kan dra nytta av det. TESMA® tillhandahåller en central databas för all viktig affärsinformation och gör den tillgänglig i realtid. Och det skapar öppenhet.

stöd för alla faser

Oavsett om det gäller skrivare, smartphones, bärbara datorer eller till och med gaffeltruckar behöver du en komplett och konsekvent lösning för att hantera din utrustning effektivt. TESMA® ger support för alla faser i produktlivscykeln i realtid. Programvaran möjliggör flexibel administration, ekonomisk kontroll och noggrann rapportering för all utrustning och är ett värdefullt beslutsfattande verktyg för din dagliga teknikhantering. TESMA® förbättrar också processeffektivitet inom organisationer, vilket innebär att besparingar på dina totala processkostnader är given.

TESMA® ger en heltäckande transparens för din teknikhantering, oavsett om det handlar om upphandling, ekonomisk kontroll, redovisning eller IT.

TESMA® ger er full överblick över all ekonomisk och teknisk information under utrustningens hela livscykel – från förberedelser och driftsättning till hämtning och säker dataradering. Vi utför inte bara säker radering av data enligt certifierade metoder.
 Vi utför även regelbundna säkerhetstester på TESMA®. TESMA® har den högsta säkerhetsklassificeringen för webbservrar: A+.

Håll koll på utrustningen med TESMA®-appen

Fördelarna är uppenbara – med TESMA-appen (Android och iOS) kan du sköta administrationen av utrustningen med din mobiltelefon.
 Med mobilens kamera eller en mobilansluten scanner kan du läsa in enheternas serienummer och registrera dem automatiskt. Alla uppgifter sparas i en databas som uppdateras löpande. 

FÖRDELAR

 • Spara tid och kostnader genom automatiserad registrering av enheter, serienummer och annan enhetsspecifik information, inklusive allokering till order
 • Automatiska statusändringar och snabb uppdatering av information, till exempel när en enhet byts ut på arbetsplatsen
 • Full överblick över handläggningstider och servicenivåer
 • Mindre fel på grund av manuell inmatning av serienummer och inget behov av krångliga Excel-listor etc.
 • Mindre tid behöver ägnas åt att administrera utrustning.
 • Appen är fullt integrerad med TESMA®-systemet, vilket ger er full överblick av alla enheter i realtid
TESMA®:

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

Många utmaningar, en lösning: TESMA®

TESMA® förser er med viktig information om den tekniska infrastruktur och de enheter som används på företaget, såsom enhetskonfigurationer och användningsmönster. Programmet genererar även ekonomiska rapporter som underlättar planeringen av budget, förbrukning och kapacitet. När utrustningens tekniska livslängd närmar sig slutet visar systemet information om dess status och användningstid samt om när utrustningen ska avinstalleras och bortforslas.
TESMA® omfattar även processen för dataradering av IT-enheter, vilket utförs vid våra teknik- och servicecenter.

INFORMATIONSSTÖD PÅ ALLA NIVÅER

TESMA® ger er full överblick över och underlättar administrationen av er tekniska utrustning, oavsett om det gäller inköp, ekonomistyrning, redovisning eller IT.För den prismedvetne ekonomichefen erbjuder TESMA® en enkel och okomplicerad metod för kostnadskontroll, inklusive kostnadsallokering till enskilda kostnadsställen . IT-chefer får full överblick över samtliga enheter och

 kan enkelt se var de är placerade, kostnadsställe, etc. De vet alltid vilken utrustning som har beställts, levererats och installerats samt vilken utrustning som fortfarande finns i lager. TESMA® underlättar även inköpsprocessen och fungerar som inköpscentral för beställningar online med kundanpassade rutiner och tydliga godkännandeprocesser. Även andra leverantörers webbutiker kan integreras på ett enkelt sätt. Vid leverans kan serienumren skannas in och produkterna registreras. Ni slipper att stämma av produktlistor manuellt och all information blir omedelbart tillgänglig för andra användare.

TESMA® i korthet

               

Lätt att använda och alltid uppdaterade uppgifter online

TESMA® delar de uppgifter som registreras med dina egna system och gör dem tillgängliga för vidare bearbetning. En rad olika gränssnitt möjliggör enkel integrering av tredjepartssystem, så oavsett om du exporterar eller importerar är det enkelt och problemfritt att dela data. Vi utvecklar kontinuerligt TESMA® för att göra det ännu enklare för dig att hantera din teknik effektivt. Fördelen för dig är att du får tillgång till ett program som alltid är uppdaterat och mycket användarvänligt.

TESMA® är lösningen på en lång rad av administrativa utmaningar:

 • administration av stora mängder teknisk utrustning
 • kostnadsallokering
 • ekonomistyrning och kontroller
 • hantering av diversifierade organisationer med ett stort antal nationella och/eller internationella avdelningar
 • planering av och kontroll över teknikportföljer
 • integration av teknisk och finansiell information

Effektivitet på en helt ny nivå. Med hjälp av TESMA® kan ni enkelt och effektivt administrera er tekniska utrustning i ett och samma system. All ekonomisk och teknisk information är integrerad.

Kontakta oss idag

...så berättar vi mer om fördelarna med asset management-systemet TESMA®.

CHG-MERIDIAN Sweden AB

Ladda ner

 • TESMA® eFlyer - English

  pdf, 4 MB
 • TESMA® Onepager - English

  PDF, 507 KB

Mer läsning!

Här hittar du mer information om asset management-systemet TESMA®.
IT

MINIMERA KOSTNADERNA

IT-avdelningarna på dagens företag är ofta överbelastade och för en kamp mot klockan på grund av ständigt nya krav och att nya typer av enheter tillkommer med allt kortare intervall. Under sådana omständigheter kan det vara svårt att hinna med att hantera infrastrukturen på ett effektivt sätt. CHG-MERIDIAN hjälper er att administrera IT-utrustningen och hålla kostnaderna nere under utrustningens hela livscykel. Vi förser er med alla verktyg ni behöver, så att ni kan fokusera på att utveckla företaget.

Läs mer 
TEKNIK- OCH SERVICECENTER

EXPERTSERVICE FÖR ER UTRUSTNING

Med mer än 15 års erfarenhet är vi din ideala partner för dataradering, renovering och remarketing. Vår kunniga personal vid våra teknik- och servicecenter hanterar över 500 000 enheter varje år.

Läs mer 
EMS

Det nya sättet att handla mobiltelefoner

Enterprise Mobile Solutions är en heltäckande tjänst för hantering av företagets mobiltelefoner. Vi hjälper er hela vägen, från inköp och administration av abonnemang till säker radering av uttjänta enheter.

Läs mer