SEARCH
REGION: SWEDEN
EN
SV
AUTOMATISERAD OCH SÄKER RADERING

eraSURE®: CERTIFIERAD DATARADERING

Vid våra egna Teknikcenter i Gross-Gerau och Skien utför vi säker radering av lagrad data i alla typer av minnesenheter enligt specialutvecklade och automatiserade metoder. Säkert ska vara säkert.

eraSURE® – vår certifierade dataraderingsmetod

VIKTEN AV DATASÄKERHET

Vilken raderingsmetod som bör användas beror på hur känslig informationen är. Handlar det om allmän information? Innehåller era minnesenheter känslig företagsinformation och kunddata? Är informationen så känslig att en extra hög säkerhetsnivå krävs? Vi erbjuder kostnadseffektiv radering av data som är lagrad på alla typer av minnesenheter, såsom SSD- och HDD-diskar och flashminnen i stationära och bärbara datorer, surfplattor, mobiltelefoner och andra mobila enheter. Vi skräddarsyr processen enligt era säkerhetskrav och ser till att restvärdet på alla enheter blir så högt som möjligt.

CERTIFIERAD DATARADERING

Processen vid teknikcentret i Gross-Gerau är ISO-certifierad enligt ISO 27001 och ISO 9001:2015 och uppfyller kraven enligt BSI:s standard för informationssäkerhet. I Skien, Norge, är raderingsmetoden eraSURE® certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001 och överensstämmer med NSM:s krav.

Vilken metod som bör användas för dataradering styrs uteslutande av era säkerhetskrav.
Security Levels for data erasure

CHG-MERIDIANs certifierade dataraderingsmetod eraSURE® kan anpassas till era krav på informationssäkerhet. Metoden är fullständigt automatiserad och uppfyller kraven i relevanta standarder. Ytterligare fördelar är att den minskar er arbetsbelastning, ger er ett underlag för redovisningen och är mycket kostnadseffektiv.

eraSURE® – vår certifierade dataraderingsmetod

LADDA NER

 • eraSURE® flyer

  pdf, 1 MB
 • ISO 9001 certificate

  pdf, 132 KB
 • ISO 27001_EN.pdf

  pdf, 119 KB
 • ISO 27701_Certificate

  pdf, 4 MB