SEARCH
REGION: SWEDEN
EN
SV
Underlätta för er IT-avdelning

OPTIMERAD IT-VERKSAMHET: FRIGÖR TID FÖR KÄRNUPPGIFTER

Lägger er IT-personal tid på uppgifter med lågt värde när de försöker underhålla och hantera ett åldrande IT-landskap?

Optimerade processer frigör tid för IT-specialister och möjliggör effektivisering och mobila arbetssätt med enheter av senaste snitt

Er IT-personal har viktigare saker att göra än att hantera operativa och logistiska detaljer. Men det krävs mycket tid och ansträngning för att hålla IT-miljön uppdaterad och välfungerande. Dessutom spelar ekonomiavdelningen en avgörande roll för hanteringen av kostnaderna. Med ett specialanpassat användarkoncept minskar belastningen på era specialister och ni som företag får tillgång till toppmodern IT-utrustning.

Smärtpunkter i siffror

HÖG ARBETSBELASTNING FÖR IT-AVDELNINGEN

53 %

av företagen rapporterar ökad tidsåtgång för IT för hantering av teknik och infrastruktur.

MANUELL HANTERING

33 %

av en kunskapsarbetares tid går åt till skrivbordsarbete och att "hantera annat"
- Harvard Business Review (2013)

HÖGA UNDERHÅLLSKOSTNADER

56 %

av sin budget lägger IT-avdelningar i genomsnitt på underhåll
- Deloitte (2019)

Effektivisera IT-processer och minska specialisternas arbetsbelastning

För att hantera IT-utrustning – köpa in, installera, underhålla, byta ut och kassera – krävs en stor arbetsinsats. Personalen får då svårare att fokusera på sina kärnuppgifter så att era strategiska mål kan uppnås. Varför hantera allt själv när CHG-MERIDIAN kan erbjuda en annan metod? Vårt skräddarsydda, användningsfokuserade koncept effektiviserar IT-processer, frigör tid för era specialister och moderniserar er IT-miljö. Våra lösningar ger stordriftsfördelar och är så kostnadseffektiva att till och mer era ekonomichefer kommer att bli övertygade.

Så kan CHG-MERIDIAN ge er fördelar

UNDERLÄTTA FÖR IT-AVDELNINGEN

End-to-end-support från utrullning tills att utrustningen tas ur bruk. Färre praktiska uppgifter att hantera för nyckelpersonal.

FOKUS PÅ STRATEGISKA MÅL

Ge kompetenta medarbetare mer tid för strategiska IT-initiativ. Då kan medarbetarna fokusera på intressanta och innovativa uppgifter.

SMIDIG UTRULLNING AV TEKNIK

Enheterna har installerats och konfigurerat på förhand och kan börja användas omedelbart utan driftsavbrott.

MODERN IT-UTRUSTNING

Tillgång till den senaste tekniken ökar effektiviteten och medarbetarnas produktivitet.

NÖJDA MEDARBETARE

Enklare att arbeta tack vare moderna enheter och effektivare teknikuppdateringar, stärkt lojalitet eftersom kompetent personal inte behöver hantera enhetslogistiken.

Framgångshistorier

Digitaliserade IT-processer: Så kan CLARIANT arbeta smidigt och oberoende

Läs mer
"Vi valde CHG-MERIDIAN eftersom allt kan hanteras transparent via TESMA® Portal och vi blev imponerade av deras returprocess, där produkterna repareras för att få en andra livscykel. Detta var särskilt viktigt för oss, eftersom det svarar upp mot våra egna höga hållbarhetsstandarder.”
SABINE TSCHÖP, PROCUREMENT MANAGER IN CORPORATE SERVICES AT CLARIANT GERMANY
100 % transparens till stöd för bättre affärsbeslut

tesma

Vår plattform tesma integrerar sömlöst kommersiella och tekniska data – oavsett om det gäller att hantera enheter på olika avdelningar, följa upp betalningsflöden, optimera användningen av utrustning eller anpassa sig till nya krav. Ni får realtidsinformation och full transparens under enheternas hela livscykel, vilket möjliggör en flexibel hantering, exakt finansiell kontroll och förenklad rapportering. Från initial planering och utrullning till återlämning av enheter och radering av data – tesma effektiviserar enkelt varje moment.
Till tesma

Läs mer om kunduppdrag

Alla våra kunder har sina egna specifika utmaningar. Vi kan dock identifiera vissa utmaningar som kan sammanfattas som övergripande kunduppdrag. Kanske motsvarar era behov något av dessa?

MAXIMERA ER IT-BUDGET OCH BETALA ENBART FÖR DET NI BEHÖVER

Slipp binda upp kapital när ni investerar i den senaste tekniken och dra nytta av förutsägbara betalningar för en bättre budgethantering.

LÄS MER 

FÅ KONTROLL PÅ ERA TILLGÅNGAR TVÄRS ÖVER LANDSGRÄNSER

Hur behåller ni på ett smidigt sätt kontrollen över er IT-utrustning och effektiviserar er inköpsprocess så att ni får flexibilitet och kontroll? Med hjälp av oss klarar ni det.

LÄS MER 

INFÖRLIVA HÅLLBARHET I IT-STRATEGIN

Mycket förändras och i dag är klimatförändringar, miljöfrågor och resursbrist viktiga frågor. Det är vårt gemensamma ansvar att arbeta för hållbarhet. Läs om hur er IT-strategi kan bidra.

LÄS MER 

Kontakta oss

Vill ni ha personlig och kostnadsfri rådgivning? Kontakta oss och se hur ni kan dra fördel av vår expertis.

Kontakta oss

Vi står alltid redo att lyssna på er och era behov: Ni är välkomna att ringa eller mejla.
Kontakta oss