SEARCH
REGION: SWEDEN
EN
SV
REMARKETING = GRÖN IT

MILJÖVÄNLIGA REMARKETING-TJÄNSTER FRÅN CHG-MERIDIAN

Dra fördel av våra miljövänliga remarketing-tjänster.
Vi är en av Europas största IT-återförsäljare och kan hjälpa er att maximera intäkterna från IT-utrustning som ni inte längre har behov av.

vår syn på hållbarhet

 • Vid våra teknikcenter ser vi till att 96% av de begagnade IT-enheter som lämnas in till oss får ett andra liv.
 • Inget avfall lämnas till deponi
 • Uttjänt utrustning återvinns vilket sparar på jordens resurser.
 • Vid våra anläggningar använder vi förnyelsebar energi. (I Tyskland använder vi solenergi och biobränsle vilket minskar våra CO22-utsläpp).
Vår vision om miljön:

Vi förbättrar hela tiden vårt miljöarbete genom löpande förbättringar och ett förebyggande arbete

Vår livscykelmodell bidrar till en bättre framtid

Vår livscykelmodell skapar inte bara mervärde för dig, utan gör också en betydande skillnad för miljön. Genom de kretsloppsbaserade tjänster vi erbjuder ökar vi produkternas tekniska livslängd och ger dem ett andra liv på andra marknader.
Med vår stora erfarenhet inom återanvändning och vidareförsäljning vet vi vad som krävs för att åstadkomma bra resultat, både för våra kunder och för miljön.

vad är cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi handlar om att hålla jordens resurser intakta snarare än att använda traditionella linjära processer. Exempel på metoder som används inom den cirkulära ekonomin är reparationer, rekonditionering och andra åtgärder som bidrar till att resurser kan återanvändas, det vill säga som sluter cirkeln. Den cirkulära ekonomin förutsätter användning av produkter som kan återanvändas och förnybara energikällor.

FÖRDELAR MED DEN CIRKULÄRA EKONOMIN

 • Minskar de negativa effekterna av den linjära ekonomin
 • Innebär nya ekonomiska och affärsmässiga möjligheter
 • Förbättrar miljön
 • Minskar avfallet
 • Bevarar jordens resurser genom hållbara affärsmetoder
 • Bidrar till att minska miljöpåverkan från tillverkning och konsumtion
 • Ger betydande kostnadsbesparingar
 • Ökar sysselsättningen
 • Ökar konkurrenskraften
life cycle management

REKONDITIONERING, RENOVERING, ÅTERANVÄNDNING, ÅTERVINNING, ÅTERLÄMNING, UTRULLNING – VIDAREFÖRSÄLJNING

Med över 40 års erfarenhet av tekniska investeringar har vi lärt oss en hel del. Under årens lopp har vi byggt upp ett globalt nätverk av kunder och effektiviserat de tjänster vi erbjuder efter leasingperiodens slut, vilket kommer våra kunder till godo. Med vår globala räckvidd och våra teknikcenters höga kapacitet skapar vi maximal avkastning för våra kunder.

Återlämning och utrullning

Vi är stolta över den effektiva remarketingtjänst vi har utvecklat genom åren. Vi hämtar er gamla utrustning när det passar er och transporterar den på ett säkert sätt till vårt servicecenter. Vi kan göra detta i samband med att er nya utrustning levereras så att ni får en smidig övergång mellan återlämning och utrullning.

Remarketing

Tack vare att vi är en av Europas största återförsäljare av begagnad IT-utrustning kan vi påverka marknadspriserna, något som i slutändan även kommer våra kunder tillgodo.

Tala med någon av våra remarketing-specialister om du vill veta mer om hur ni kan frigöra kapital genom att sälja utrustning som ni inte längre behöver.

ÅTERVINNING

En del utrustning har gjort sitt och går tyvärr inte att rädda. Vi ser till att sådan utrustning återvinns enligt EU:s WEEE-direktiv och förser er med intyg om detta.

säker dataradering

Vi kan tillhandahålla dataradering på olika nivåer i enlighet med era krav på informationssäkerhet. Med hjälp av programvara som godkänts av National Cyber Security Centre (NCSC) och BSI erbjuder vi certifierad radering av lagrad data på era minnesenheter.

När du anlitar oss för remarketing av er utrustning kan ni lita på att all utrustning och all data är i trygga händer. Vi tar hand om hela processen och ser till att ni kan fokusera på er kärnverksamhet – det är vårt löfte.

LADDA NER

 • CHG-MERIDIAN - Green Technology Remarketing.pdf

  pdf, 913 KB