SEARCH
REGION: SWEDEN
EN
SV

Hållbarhet är bra, men jag saknar resurserna.

Ladda ner e-bok

Hållbarhet är bra, men jag saknar resurserna.

Hållbara IT-lösningar behöver inte nödvändigtvis innebära extraarbete. Vi erbjuder färdiga tjänster som du snabbt och enkelt kan integrera. Vi tar hand om hela processen.
Ladda ner e-bok

Flaskhalsar i utbudet ställer mig inför utmaningar.

Vi erbjuder våra kunder en helhetslösning, som en del av vilken vi renoverar och säljer vidare enheter som inte längre används. Detta i sin tur ökar utbudet av IT-enheter till marknaden.
Ladda ner e-bok

Up-to date, mobilt & hållbar IT – hur kan jag tillhandahålla detta?

Vi hjälper dig att göra en hållbar, funktionell hybrid arbetsmiljö tillgänglig för dina anställda. Och om kraven ändras tar vi hand om eventuella justeringar.
Ladda ner e-bok

Framtidens IT-upphandling

Arbetsuppgifterna för en IT-avdelning är många och omfattande. Man måste säkerställa att den nödvändiga IT-infrastrukturen finns tillgänglig för att göra det möjligt för kollegor att arbeta effektivt, säkert och flexibelt - vilket binder mycket resurser. Nya krav, till exempel att IT ska vara hållbart, innebär ytterligare en utmaning. Vår e-bok förklarar hur du kan göra din IT hållbar UTAN att binda resurser.

  • Vi ser över framtida IT-upphandling
  • Lösningar som minskar belastningen på din IT-avdelning
  • Hållbara arbetssätt som tillfredsställer ledning och användare

Vad säger våra kunder?

"CHG-MERIDIAN ger oss verkligen en heltäckande support under hela teknikens livscykel, från rådgivning och upphandling till slutet av hyreskontraktet och dataradering. Detta har gjort det möjligt för oss att märkbart öka vår produktivitet och lönsamhet. För oss är samarbetet ett utmärkt och nära partnerskap.”
Ulf Kütemeyer, Senior Manager Contracting & Procurement, Panasonic Information Systems Company Europe

FAQ: Vad du behöver veta som IT-chef

Hur kan hållbar IT implementeras utan att binda resurser?

Vi är väl medvetna om de ökande krav och många uppgifter som du står inför. Vi kan hjälpa dig att minska arbetsbördan genom att ge dig tillgång till vår TESMA®-plattform, som gör att du enkelt och flexibelt kan hantera din IT. Vår affärsmodell, baserad på den cirkulära ekonomin, och vårt carbonZER0®-kompensationsalternativ säkerställer att din IT är hållbar. Du kan helt enkelt lägga till dessa tjänster till din befintliga beställning utan extra ansträngning.

Varför är det viktigt att sälja vidare IT-tillgångar på andrahandsmarknaden?

IT-tillgångar som du inte längre använder, såsom datorer, bärbara datorer och smartphones, renoveras professionellt och marknadsförs på nytt. Detta gör det möjligt för oss att ge ett betydande bidrag till minskningen av elektroniskt avfall samtidigt som vi ökar tillgängligheten av IT-enheter på marknaden. Detta är ett mycket relevant ämne för tillfället, och ett ämne som blir allt viktigare för företag vars interna strategier innebär att man använder renoverad utrustning i vissa delar av sitt IT-landskap.

Vad händer med eventuella känsliga uppgifter som lagras på utrustningen i slutet av dess livscykel?

Experterna i vårt teknologicenter kör en professionell och ISO-certifierad dataraderingsprocess (eraSURE®) på varje enhet. Vi har över 40 års erfarenhet av dataradering, renovering och återvinning.

Användare efterfrågar i allt högre grad hållbara IT-enheter. Hur kan jag tillgodose denna efterfrågan?

Du kan antingen förlita dig på en skräddarsydd affärsidé som gör att du kan bidra till att minska elektronikavfallet, eller så kan du göra din IT koldioxidneutral. Du kan fatta det här beslutet som företag, eller lämna det upp till dina anställda när de beställer sin utrustning. Vi tar hand om hela processen.

Checklista – dina fördelar:

1. En partner som minskar din arbetsbelastning så mycket som möjligt.
2. Ett ultramodernt IT-landskap som förbättrar din konkurrenskraft.
3. Förmågan att reagera på ett brett spektrum av användarkrav.
4. Hållbara produkter och tjänster som är funktionella och håller dina användare nöjda.
5. Maximal säkerhet för dina data.

ENORMT MÖJLIGHET

1 av 5

Endast en av fem elektroniska enheter återvinns eller renoveras för närvarande. Vi ändrar på detta.

ERFARENHET

~ 1 miljon

Antalet tillgångar CHG-MERIDIAN renoverade 2021.

RESURSER

0 timmar

Den tid du behöver lägga på att beräkna CO2-utsläppen från ditt IT-landskap. Välj carbonZER0® och låt oss ta hand om detta åt dig utan kostnad!

”Hållbarhet blir ett måste i IT-upphandling. Det kräver initiativ som är både effektiva och prisvärda. Vi delar information med experter runt om i världen och utvecklar våra tjänster och produkter baserat på denna kunskap.”
Matthias Steybe, Group Sustainability Officer CHG-MERIDIAN
CHG-MERDIAN Mitgliedschaften & Initiativen

En rundtur i vårt teknologicenter

Varje år renoveras och återsäljs knappt en miljon tillgångar, från skrivare till smartphones, på våra teknikcenter eller via våra godkända partners. Följ med oss ​​på en rundtur i vårt teknologicenter i Gross-Gerau.

LADDA NER DIN KOSTNADSFRIA E-BOOK HÄR!

Om du vill rusta ditt företag för framtiden och minska koldioxidavtrycket från din IT utan att binda resurser, läs då vår e-bok som innehåller en checklista med saker att tänka på under implementeringen.