SEARCH
REGION: SWEDEN
EN
SV
Hållbarhet

CIRKULÄR EKONOMI & KLIMATSKYDD

När det gäller livscykeltänkande förlitar sig CHG-MERIDIAN på renovering och återanvändning för att förlänga produkters livscykel. Vi anser oss själva vara en del av den cirkulära ekonomin och hjälper till att spara resurser och mildra klimatförändringar genom vår affärsmodell.

Vi stöder våra kunder under hela deras tekniska tillgångars livscykel, från lansering och användning till certifierad dataradering, renovering och remarketing. Att återanvända enheter i stället för att slänga dem varje gång man köper nytt sparar resurser och förbättrar vårt miljöavtryck.

Ansvarsfull upphandling

Behovsbaserad upphandling; CHG-MERDIANs uppförandekod för alla affärspartners säkerställer att miljömässiga och sociala standarder följs

Miljövänlig distribution

Leverans av tillgång till kunden sker med returförpackning

Kundfas

Kunden nyttjar enheterna, användningstid varierar

Säker dataradering

Känslig företagsdata raderas helt med ett certifierat sätt efter att enheterna återlämnats till oss (eraSURE®)

Renovering

Enheterna kontrolleras och renoveras professionellt; enheterna återvinns endast om den inte kan repareras eller om kundens säkerhetsnivå kräver det

Remarketing

Enheterna säljs vidare på andrahandsmarknaden

Återanvändning

Genom att återanvända enheter förlänger man dess livscykel

carbonZER0

Enheternas koldioxidutsläpp kompenseras genom hela livscykeln, från tillverkning och användning till remarketing

PC being refurbished

Våra teknikcenter

Vi har renoverat begagnad utrustning på våra teknikcenter de senaste 20 åren. Enheterna genomgår visuell och teknisk renovering i enlighet med principerna för grön IT. Vi har också ett globalt nätverk av certifierade renoveringspartners som renoverar utrustning lokalt till högsta standard. Vi är stolta över vår renoveringsgrad på 96 procent. Men hur är det med resten? All utrustning som inte kan återanvändas återförs på ett hållbart sätt till materialcykeln genom vår certifierade återvinningspartner

carbonZER0

Utöver att undvika och minska koldioxidutsläpp genom en helhetssyn på livscykeln är kompensation ett viktigt steg som gör det möjligt för företag att verka mer hållbart och bidra positivt till klimatförändringar. Det är därför vi gör det möjligt för företag att leasa sina IT-tillgångar på ett koldioxidneutralt sätt genom carbonZER0. Detta innebär att man kompenserar för de koldioxidutsläpp som genereras under produktion, transport, användning och uttjänt fas av leasade IT-tillgångar. Betalningar för kvittning av CO₂ görs via direktinvesteringar i certifierade och internationellt erkända klimatförändringsprojekt - vilket inte kräver extra tid eller ansträngning från kunderna.

ISO

14001

Miljöledning erhölls för alla anläggningar i Tyskland, Österrike och Schweiz under 2021.

RENOVERING

95 %

av IT-tillgångarna som återlämnats från leasing renoveras och ges en andra livscykel.

REMARKETING

895000

Återlämnade IT-tillgångar har sålts på nytt under 2023.