SEARCH
REGION: SWEDEN
Koldioxidneutral leasing

Koldioxidneutral med carbonZER0

Hållbarhet har blivit en differentierande faktor på marknaden.
Tack vare carbonZER0 kan produktion, transport och hela livscykeln för din finansierade IT-utrustning nu bli koldioxidneutral.

Företagsdatorer, smartphones och servrar genererar tonvis med utsläpp av växthusgaser, där huvuddelen av dessa utsläpp genereras under produktionen. Det är därför CHG-MERIDIAN i över 40 år har erbjudit remarketingtjänster baserade på professionell rekonditionering och hållbar återanvändning av begagnade IT-enheter, i enlighet med den cirkulära ekonomins principer.

Med carbonZER0 tar vi detta ett steg längre.
För första gången kan våra kunder kompensera för den CO₂ som genereras i alla steg – produktion, transport, användning och avveckling – av deras leasade IT-utrustning.

Klimatneutral finansiering av IT-utrustning med carbonZER0

Tillsammans med åtgärder för att undvika och minska CO₂-utsläpp, är kompensation ett viktigt steg som gör det möjligt för företag att arbeta på ett mer hållbart sätt och bidra positivt till att begränsa klimatförändringar.

Tack vare carbonZER0, vår nya utökade finansieringslösning, kan våra kunder betala för att kompensera för alla CO₂-utsläpp som deras IT-utrustning genererar. Detta finansieringsalternativ är tillgängligt internationellt, och de pengar som genereras används för att finansiera certifierade projekt som syftar till att motverka klimatförändringar. Den månatliga leasingavgiften ökar endast marginellt. Till exempel är kostnaden för att göra en smartphone koldioxidneutral bara några ören.

5 SKÄL ATT VÄLJA CARBONZER0

Läs mer i vår E-book

Ladda ner E-book 

                    

Beräkning av koldioxidutsläpp

Att lägga till  carbonZER0 i finansieringslösningen kräver ingen extra tid eller arbetsinsats från kundernas sida. Vi tillhandahåller ett komplett paket som b.la. inkluderar godkända utsläppscertifikat och certifierad beräkning av CO₂-utsläpp i enlighet med Greenhouse Gas Protocol. Beräkningen tar hänsyn till produktion, transport och  mängden el som förbrukas under IT-utrustningens livscykel, samt scenarier för IT-utrustningens avveckling. Vi tar också hänsyn till eventuella skillnader relaterade till enhetstyp och tillverkare genom att lägga till ett procentuellt påslag.

Kompensation av koldioxidutsläpp

När beräkningen har slutförts kompenseras de växthusgaser som genererats. Detta kan göras på olika sätt, antingen genom att köpa certifikat på frivilliga koldioxidmarknader eller genom att direkt investera i projekt som begränsar klimatförändringar. Att välja, och regelbundet granska, dessa är ett viktigt steg.

Genom carbonZER0 stödjer CHG-MERIDIAN internationellt erkända, certifierade projekt som syftar till att begränsa klimatförändringar. Alla dessa projekt säkerställer hållbar utveckling på en ekonomisk, social och miljömässig nivå i respektive land. Detta sker i linje med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

I gengäld får kunden ett certifikat som bevis på mängden CO₂-utsläpp som sparats. Detta garanterar att besparingarna endast används en gång för att kompensera CO₂. De tillhörande certifikaten avregistreras därefter i de officiella registren.

Pågående stöd till projekt för begränsning av klimatförändringar

klimaneutrales IT Leasing Klimaprojekte

Kunder som har valt carbonZER0-alternativet stödjer för närvarande solenergiproduktion i norra Namibia, inklusive tillhandahållande av medicinsk vård på plats och utbyggnad av lokala skolor. I södra Sulawesi finansierar pengarna från våra kunders koldioxidkompensation ett vindkraftsprojekt i Jeneponto och i södra Sri Lanka finansieras ett vattenkraftverk som kommer tillhandahålla koldioxidneutral kraft till ön. Eftersom skogar är några av jordens viktigaste kolsänkor stödjer carbonZER0 också skyddet av ett 100 000 hektar stort skogsområde i Madre de Dios-regionen i Peru. Bara detta projekt sparar i genomsnitt 660 000 ton CO₂ varje år. Våra projekt för begränsning av klimatförändringar uppfyller internationellt godkända standarder. För att bevisa att kriterierna uppfylls, kontrolleras och certifieras projekten enligt olika standarder, inklusive: Gold Standard,  Verified Carbon Standard (VCS), och Climate, Community and Biodiversity Standard (CCBS). Detta säkerställer - och kontrolleras regelbundet - att projekten är effektiva när det gäller att motverka klimatförändringar.

Oliver Schorer, styrelseledamot CHG-MERIDIAN

"Våra kunder kan enkelt lägga till tjänsten i sin befintliga beställning utan några besvär. Vi tar hand om allt för dem, inklusive utbetalning till certifierade klimatprojekt"

Att begränsa klimatförändringar är ett måste

Kunder och investerare har länge krävt hållbara lösningar, och det som en gång kunde övervägas, som klimatneutrala affärsmetoder eller grön IT, är nu ofta avgörande för ett företags framgång. Miljöskydd har blivit ett företagsmål och hållbar upphandling  en moralisk skyldighet. Hållbarhet och bekämpning av klimatförändringar har blivit ett måste för företag – ur ett miljömässigt, socialt och kommersiellt perspektiv. Med carbonZER0 får våra kunder inte bara möjlighet att förbättra sin image genom koldioxidneutral IT-finansiering, utan kan också påverka sitt miljöavtryck på ett positivt och transparent sätt.

 Lukas DI - SE
Cirkulära IT-lösningar

Resursbrist och klimatförändringar är prioriterade frågor globalt; allt fler åtgärder införs med syfte att övergå till en cirkulär ekonomi. Det är kombinationen av innovativa lösningar och hållbara val som tar samhället framåt i jakten på en cirkulär ekonomi. För CHG-MERIDIAN handlar detta om att ha hållbarheten som kärnfokus och det är inte bara tomma ord...

Läs hela artikeln 

Har du en fråga?

Söker du svar eller konsulttjänster? Kontakta oss!

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Meddelande