SEARCH
REGION: SWEDEN
EN
SV
Digital Workplace

Den digitala arbetsplatsen behöver integrerade lösningar

På ”den digitala arbetsplatsen” har medarbetarna betydligt större frihet att välja var och när de arbetar och de är inte längre bundna till sitt skrivbord och sin stationära dator. De har dessutom tillgång till den senaste tekniken, som kan anpassas till deras individuella behov. CHG-MERIDIAN visar hur detta kan gå till.

Den digitala arbetsplatsen ökar produktiviteten

Hårdvaran är bara en av många byggstenar i den process som brukar kallas ”den digitala omvandlingen” och som förväntas leda till ökad produktivitet.
 En förutsättning är dock att de anställda tar till sig den nya tekniken och får lära sig hur de använder den. Självklart måste tekniken också vara lätt tillgänglig och säker att använda. En annan förutsättning är att man tar ett helhetsgrepp på IT-utrustningens hela livscykel, där hänsyn tas till alla medarbetare, avdelningar och rutiner som krävs för att projektet ska bli framgångsrikt. Läs mer om vår 360° livscykelmodell och våra tjänster:

Vi är helt oberoende

Rent konkret betyder detta att vi kan erbjuda en heltäckande lösning som omfattar alla viktiga tekniska och finansiella aspekter av IT-investeringen. Tack vare vår långa erfarenhet inom IT Asset Management kan vi erbjuda förmånliga och kundanpassade tjänster.
Istället för att binda upp sig till en viss leverantör och därmed begränsa valet av enheter och prismodeller har våra kunder stor frihet att styra vilka produkter de vill använda och hur prismodellen ska se ut. Detta kan vi erbjuda tack vare att vi är oberoende, det vill säga att vi inte är bundna till vare sig banker eller tillverkare.

"Sett ur ett organisatoriskt, kommersiellt, tekniskt och mänskligt perspektiv kommer den digitala omvandlingen att lyckas först när samtliga dessa områden beaktas och alla processer och lösningar är inriktade på vad företagen och deras anställda verkligen behöver. Låt oss göra den resan tillsammans."

Lukas Wojoczek, Digital Workplace Sales, CHG-MERIDIAN

STÖRRE FRIHET PÅ JOBBET ÖKAR MOTIVATIONEN

Med vårt koncept COPE motiverar vi de anställda genom att involvera dem i inköpsprocessen. De viktigaste fördelarna för de anställda:

 • De väljer själva vilken enhet de vill ha
 • De kan även välja en mer avancerad enhet genom att betala en del av merkostnaden själva
 • Privat användning är tillåtet
 • De har möjlighet att behålla enheten privat efter leasingperioden
 • Företagets data är skyddad
 • Företagets data och de anställdas privata data lagras separat
 • Säker dataradering efter leasingperioden
 • All administration görs på självbetjäningsportalen i TESMA®

Transparens underlättar hanteringen för arbetsgivaren

De viktigaste fördelarna för HR-avdelningen:

 • Fungerar som incitament och gör företaget mer attraktivt som arbetsgivare
 • Möjliggör privat användning av mobiltelefoner och surfplattor
 • Flexibelt och enkelt att byta enheter
 • Möjliggör digital avtalshantering

 

De viktigaste fördelarna för IT-avdelningen:

 • Minskar arbetsbelastningen
 • Möjlighet att agera snabbt vid teknikskiften/ändrade krav
 • Dataskydd genom säker radering av data efter leasingperioden
 • Ökad transparens genom regelbunden rapportering
Fakta

HÖGRE PRODUKTIVITET:

25 %

högre produktivitet och motivation tack vare möjligheten att jobba på distans

LÄGRE DRIFTSKOSTNADER:

20 %

lägre kostnader genom konsolidering och standardiserade processer, tillgodoräknande av restvärden och kostnadstransparens

SNABBARE:

75 %

snabbare driftsättning genom självbetjäning, automation, leverantöroberoende och separering av enhet och avtal