SEARCH
REGION: SWEDEN
INDUSTRITEKNIK

MINSKA PRODUKTIONSKOSTNADERNA PERMANENT

Vad sägs om att få avkastning direkt, från första producerade enhet? Eller att snabbt kunna anpassa produktionen till rådande efterfrågan på marknaden? Våra industrikonsulter hjälper er att minska kostnaderna under produktionsanläggningens och utrustningens hela livscykel. Oavsett om det handlar om komplexa monteringslinjer, CNC-fräsar eller arbetskläder samlar vi alla tekniska tillgångar i ett och samma avtal.

ASSET MANAGEMENT FÖR GLOBALA INDUSTRIFÖRETAG

Vi erbjuder skräddarsydda tjänster i samband med finansiering och hantering av teknisk utrustning under hela dess livslängd. Vi analyserar era tillverkningsprocesser, identifierar potentiella besparingsåtgärder och digitaliserar administrationen, allt med målet att minska kostnaderna för er.

Våra tjänster ger er full överblick över produktionsanläggningens kostnadsstruktur, inklusive kostnader för service, underhåll och reservdelar samt total avkastning på den tekniska investeringen. Ni behåller kontrollen och kan fritt välja utrustning från olika tillverkare, även i kombination. I många fall kan vi minska kostnaderna med över 15 procent, vilket är ett skälen till att ledande globala tillverkningsföretag, bland annat inom bilindustrin valt att samarbeta med oss.

Flexibel finansiering

Våra finansieringstjänster erbjuder en helt ny nivå av flexibilitet. De långa ledtiderna mellan order och produktionsstart, med höga initialkostnader och noll intäkter, i till exempel fordonsindustrin är ett välkänt problem som utsätter likviditeten för hög belastning. Vi erbjuder flexibla finansieringslösningar som hjälper er genom denna period, exempelvis pay-per-part, vilket innebär att ni betalar först när ni börjar generera intäkter. Eller med andra ord: Ni får avkastning från första producerade enhet.

Genom denna och liknande finansieringstjänster ser vi till att ert kassaflöde alltid är positivt, även i samband med större investeringar i produktionsutrustning, eller om produktionstakten behöver anpassas till snabba svängningar i efterfrågan. 

ÖKAD FLEXIBILITET, SÄNKTA KOSTNADER

Florian Orth, livscykelexpert på CHG-MERIDIAN, tipsar om hur ett företag kan nå större flexibilitet och lägre totala ägandekostnader (TCO) vid tillverkning.
(text på Engelska)

Läs mer 

DIGITALISERADE PROCESSER

En betydande del av de mervärden vi skapar för våra kunder är ett resultat av vår expertis inom digitaliserade processer. Vi kan till exempel hjälpa er att optimera hanteringen av avtal, så att ni kan snabbt och säkert kan dela information och signera avtal digitalt.

Genom Asset Management-systemet TESMA® får ni full överblick över all teknisk och finansiell information i realtid.

Ett enda leasingavtal för all teknisk utrustning i alla länder

robotic arm picking up vials and transporting them to another production line

Automatiserade produktionsanläggningar är mycket komplexa och består vanligtvis av en mängd olika maskiner och utrustning, från laserskärnings- och svetsmaskiner till robotar, autonoma fordon och andra transportsystem. Om företaget dessutom har anläggningar i flera olika länder kan den tekniska administrationen snabbt bli överväldigande.

Våra flexibla ramavtal minskar komplexiteten och underlättar  budgetarbetet betydligt. Vi samlar alla era avtal för teknisk utrustning, från CNC-maskinen i fabrikshallen till kaffemaskinen i fikarummet, i ett och samma övergripande leasingavtal.

Oavsett om er verksamhet redan är global eller om ni har planer på att expandera internationellt anpassar vi avtalet efter era behov. Med vårt nätverk av lokala kontor i 27 länder finns vi alltid nära tillhands.

LÄS MER

För mer information om våra kundanpassade tjänster, klicka här.
INDUSTRITEKNIK

FLEXIBEL FINANSIERING AV TEKNISKA INVESTERINGAR INOM INDUSTRIN

Vi erbjuder tekniska lösningar som är skräddarsydda efter era behov och stödjer er under utrustningens hela livscykel utan att ni behöver binda er till en viss tillverkare eller bank.

LÄS MER 
FLEET MANAGEMENT

EFFEKTIVISERA HANTERINGEN AV LAGERTRUCKAR

Är kostnaderna för lagertruckar i högsta laget? Tar administrationen av dem onödigt mycket tid i anspråk? Skulle du vilja ha en bättre översikt över företagets maskinpark i olika länder?

LÄS MER 
LAGER OCH LOGISTIK

högre nivå av flexibilitet och inte minst – lägre kostnader

Behöver logistikverksamheten på företaget effektiviseras? Eller kostnaderna i högre grad anpassas till resursutnyttjandet?

LÄS MER