SEARCH
REGION: SWEDEN
EN
SV
INDUSTRITEKNIK

LAGER OCH LOGISTIK

Har företaget många olika typer av lagermaskiner? På flera platser eller kanske till och med i flera olika länder? Vi erbjuder skräddarsydda tjänster för finansiering och administration av alla typer av teknisk utrustning, oavsett tillverkare. Fördelarna för er är administrativa processer baserade på Lean, en högre nivå av flexibilitet och inte minst – lägre kostnader.

Asset Management för lagermaskiner

Truckar, kranar, pallmaskiner – logistikverksamhet är resurskrävande och den tekniska utrustningen kommer ofta från olika leverantörer. Slitaget varierar ofta kraftigt mellan olika typer av maskiner och därmed även livslängden. Har företaget dessutom distribution i flera olika länder kan det vara svårt att ha full kontroll på den tekniska utrustningen och alla tillhörande serviceavtal etc.

Skräddarsydda logistiklösningar…

Våra industrikonsulter har många års erfarenhet av att analysera logistikprocesser och hitta potentiella besparingar. Vilka processer behöver ni hjälp med? I vilka länder? Vilken utrustning behöver ni? Till vilka villkor? Vilken serviceleverantör vill ni använda? Vilka processer kan effektiviseras genom standardisering? Med utgångspunkt från dessa faktorer tar vi fram en optimal lösning och samlar allt i ett enda leasingavtal med förutsägbara betalningsvillkor, helt oberoende av tillverkare och banker. 

…även för internationella företag

Har ni verksamhet i flera länder eller kanske till och med i olika världsdelar? Tack vare att CHG Meridian har kontor i hela 27 länder finns vi alltid nära tillhands. Vi anpassar alla avtal till lokala skattelagar och andra föreskrifter. Men det som verkligen betyder något för er lönsamhet förblir detsamma – de allmänna villkoren i ramavtalet.

Flexibel kontraktslogistik

Erbjuder ni tjänster inom kontraktslogistik? Då vet du hur krävande det kan vara att anpassa de tekniska resurserna efter leveransvolymerna. Vi kan hjälpa er med detta genom att samordna kontraktsperioden och utrustningens livslängd. Vi övervakar även ägandekostnaderna kontinuerligt samtidigt som vi erbjuder maximal flexibilitet, från inköp till remarketing. 
Om er kund förlänger kontraktet kan ni förlänga leasingperioden för utrustningen och samtidigt justera dess restvärde. Och om ni önskar en mer flexibel finansiering av befintlig utrustning kan utrustningen införlivas i leasingavtalen genom vår modell för sale and leaseback. Vanligtvis kan vi erbjuda mycket flexibla villkor för leasingbetalningarna, vilket till stor del skyddar likviditeten även på volatila marknader.

Korrekt allokering av alla kostnader

Vet du vilka maskiner och fordon som är i bruk just nu? Och på vilken anläggning? Vilket fabrikat det är? Eller om kostnaderna för service och underhåll har förändrats? Med Asset Management-systemet TESMA® har du alltid den här typen av information nära tillhands. Verktyget ger dig full överblick över aktuell teknisk och finansiell data med alla kostnader allokerade på rätt kostnadsställe.

Detta ger dig full kontroll av all teknisk utrustning – på alla anläggningar i alla länder – och hjälper dig att effektivisera resursanvändningen och minska kostnaderna. 

LÄS MER

För mer information om våra kundanpassade tjänster, klicka här.
INDUSTRITEKNIK

Vi hanterar din industriella infrastruktur. Effektivt. Flexibelt. Internationellt.

Vill du veta var du kan göra besparingar i din flotthantering? Vill du optimera dina internationella logistikprocesser? Letar du efter lösningar som gör att du kan hantera din produktion mer flexibelt?

LÄS MER 
FLEET MANAGEMENT

EFFEKTIVISERA HANTERINGEN AV LAGERTRUCKAR

Är kostnaderna för lagertruckar i högsta laget? Tar administrationen av dem onödigt mycket tid i anspråk? Skulle du vilja ha en bättre översikt över företagets maskinpark i olika länder?

LÄS MER 
PRODUKTIONSUTRUSTNING OCH MASKINER

MINSKA PRODUKTIONSKOSTNADERNA PERMANENT

Vad sägs om att få avkastning direkt, från första producerade enhet? Eller att snabbt kunna anpassa produktionen till rådande efterfrågan på marknaden?

LÄS MER