digital
Workplace
DIGITAL WORKPLACE MED CHG-MERIDIAN
01
VILKA ÄR FÖRDELARNA?
02
Implementering av den digitala arbetsplatsen – 6 steg
03
blog
Contact

Digital Workplace.
Från Hype till Verklighet

Utforska

DIGITAL WORKPLACE MED CHG-MERIDIAN

Att kunna arbeta på distans och nyttja hemmakontoret ger gott om möjligheter till att vara produktiv. De anställda kan säkert och tryggt arbeta på distans samtidigt som de har kontakt med kollegor, tjänsteleverantörer och nationella samt internationella kunder. Med en digital arbetsplats skapar företag en flexibel och modern arbetsmiljö som ger de anställda all information och processer de behöver för att göra sitt arbete enkelt och framgångsrikt - vart de än befinner sig.
This is some text inside of a div block.
74
%
Enligt undersökningen D21 Digital Index är 74 procent av de anställda intresserade av en digital arbetsplats
This is some text inside of a div block.
70
%
70 procent av företagen har minskat kostnader och förbättrad effektivitet tack vare den digitala omvandlingen
This is some text inside of a div block.
47
%
47 procent av de europeiska företagen sa att den främsta IT-utmaningen de förväntar sig att möta under 2020 är att hålla IT-infrastrukturen uppdateradav en digital arbetsplats

VILKA ÄR FÖRDELARNA?

Ökad effektivitet

Digitala arbetsplatslösningar, virtuellt samarbete och delade kontorslokaler bidrar till att öka ditt företags produktivitet och innovativa styrka. Till exempel kan dina anställda arbeta medan de reser eller tvingas arbeta hemifrån, vilket frigör tid för andra aktiviteter.
Den digitala arbetsplatsen hjälper också till att optimera affärsprocesser. All information och processer tillhandahålls i en central arbetsmiljö. Godkännandeprocesser eller placering av beställningar för förbrukningsvaror kan slutföras med bara några musklick, vilket minskar bördan för IT- och upphandlingsavdelningarna.

Kostnadsbesparingar och transparens

Effektivare processer och optimal anpassning av arbetsmiljön kan resultera i besparingar där alla kostnader för anskaffning och drift av IT-utrustning för en arbetsplats kan beräknas och förutsägas exakt.

Nöjdare medarbetare

Engagemanget hos de anställda ökar om de får vara med och välja sin IT-utrustning, vilket i sin tur leder till bättre och mer motiverat arbete. Enklare samt mer flexibla processer och tillhörande tidsbesparingar bidrar också till en bättre användarupplevelse. Genom att involvera de anställda kan företaget även dra nytta av deras digitala kunskaper och tekniska färdigheter.

Attraktiv som arbetsgivare

Kvalificerade unga arbetssökande ställer höga krav på sina arbetsgivare. De förväntar sig inte enbart att företagets värderingar går hand i hand med deras egna – de ställer även allt högre krav på arbetsmiljön samt maximal frihet för att välja de verktyg de använder för sitt arbete. Det nuvarande kriget om talanger, som kommer att intensifieras under de kommande åren, är ett mycket bra argument för att införa en digital arbetsplats.

Implementering av den digitala arbetsplatsen – 6 steg

Följ dessa sex steg för lyckas med implementeringen av digitala arbetsplatsen i ditt företag.

1

Skapa en vision

En solid strategi är nyckeln till en framgångsrik implementering av den digitala arbetsplatsen. Börja med att fråga dig själv hur din IT-miljö ska se ut om tre år. Vilken utrustning behövs? Hur ofta behöver den bytas ut? Får anställda beställa sin utrustning själva, och i så fall i vilken utsträckning ska de få välja sin utrustning? Dessa och liknande frågor bör beaktas i den strategiska planen och diskuteras med de olika intressenterna på företaget. En tydlig definierad vision är inte bara effektiv, den är också en viktig faktor när det gäller att få med och inkludera de anställda under hela projektets gång. Med en tydlig vision hjälper man de anställda att förstå riktningen företaget tar, varför vissa förändringar är nödvändiga och vad fördelarna är för dem.
2

Få med IT- och ekonomiavdelningen i projektet

Det kan vara svårt att förena idéerna och förväntningarna från CIO och CFO. IT-avdelningen kommer att vara intresserad av att byta till den senaste IT-miljön, granska varje process och driva digitaliseringen framåt medan ekonomiavdelningen kommer först och främst att titta på kostnaderna. Ekonomiavdelningen kommer att fokusera på avkastningen av investeringen: Kommer omstruktureringen att öka produktionen? Hur ofta behöver IT-utrustning bytas ut för att maximera effektiviteten? Projektplanen måste vara transparent och uppfylla förväntningarna för båda avdelningarna om den ska accepteras inom företaget och bli en långsiktig framgång.
Det finns innovativa kundanpassade affärsidéer som gör att du kan sprida betalningar för utrustningen och relaterade tjänster över hela livslängden. Detta gör det lättare att hålla översikt över samt förutse kostnader samtidigt som besparingar kan beräknas med hög noggrannhet.
3

Analysera behoven

Alla anställda har inte samma krav och behov av IT-utrustning. De som huvudsakligen arbetar på kontoret kanske endast behöver en stationär dator, medan fältpersonal som ofta arbetar på distans behöver mer smidig och flexibel utrustning. För designers och utvecklare, å andra sidan, kommer utrustningens prestanda att vara en nyckelfaktor. Det är därför viktigt att ta reda på vad dina anställda behöver och vem de olika intressenterna är.
4

Implementera i steg

Istället för att spendera veckor på att utforma planer för att ersätta alla datorer i en enorm lansering, bör man implementera den digitala arbetsplatsen i olika delmoment och vara flexibel. När allt kommer omkring, kan krav och anställdas roller förändras under ett digitaliseringsprojekt och det kan underlätta om utrustning görs tillgänglig för anställda när det krävs, snarare än enligt fasta avskrivningscykler. Att arbeta med testgrupper är en annan rekommenderad strategi när man rullar ut ny IT-utrustning. De låter dig testa de implementerade ändringarna och göra justeringar innan alla påverkas. Genom att göra de anställda till en del av projektet ökar man acceptansen för projektet samt ökar de anställdas digitala färdigheter.
5

Involvera

Skapa en gemensam projektplan för implementering av den digitala arbetsplatsen genom att prata med de olika intressenterna på företaget. Vad är nödvändigt? Vad betyder det att implementera en digital arbetsplats i praktiken? Dokumentera vilka milstolpar som ska rullas ut när och vilka delmoment som fortfarande väntar. Det är viktigt att aktivt kommunicera projektets olika faser för att inkludera och säkerställa att anställda förblir entusiastiska över digitaliseringen. Genom att kommunicera testresultat och individuella anställdas erfarenheter hjälper man till att öka motivationen där de anställa känner att de fått vara med och påverka implementeringen.
6

Förvandla inköp av IT till en shoppingupplevelse

E-handelsföretag som Amazon har revolutionerat shoppingupplevelsen. Anställda känner till och värderar de processer som används av de stora onlineföretagen och förväntar sig en liknande bekvämlighet när IT-utrustning ska beställas. I verkligheten står de inför komplexa godkännandeprocesser och väntar länge på den utrustning som beställts. Det är här som innovativa upphandlingslösningar som bygger på självbetjäningsportaler kommer till sin rätt. Här kan anställda välja den digitala utrustning som är bäst lämpad för sin roll från ett urval som förinställts av företaget. Liksom med online shopping sker leveransen vanligtvis inom några dagar. Enkla processer - som går långt bortom upphandling - och personliga användargränssnitt gör att du kan skapa en optimal användarupplevelse.

Läs mer om Digital Workplace samt våra andra lösningar

REMARKETING = GRÖN IT
MILJÖVÄNLIGA REMARKETING-TJÄNSTER FRÅN CHG-MERIDIAN
Dra fördel av våra miljövänliga remarketing-tjänster. Vi är en av Europas största IT-återförsäljare och kan hjälpa er att maximera intäkterna från IT-utrustning som ni inte längre har behov av.
AUTOMATISERAD OCH SÄKER RADERING
eraSURE®: CERTIFIERAD DATARADERING
Vid våra teknik- och servicecenter i Gross-Gerau och Skien utför vi säker radering av lagrad data i alla typer av minnesenheter enligt specialutvecklade och automatiserade metoder.
ASSET MANAGEMENT-SYSTEMET
TESMA®: DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR
Vårt mål är att minska arbetsbelastningen för våra kunder och hjälpa till under varje del av den tekniska utrustningens livscykel. Kärnan i vårt koncept är asset management-systemet TESMA®, som ger er full överblick över såväl kostnader som all teknisk information.