SEARCH
REGION: SWEDEN
Digital Workplace

3 Tips: Få kontroll över de totala kostnaderna

Det är nästan omöjligt att beräkna de totala kostnaderna för IT för en enda arbetsplats med hjälp av konventionella upphandlings- och användningsmodeller. Men de senaste digitala arbetsplatskoncepten kan hjälpa er med att ge transparens.

Vad kostar en anställds IT under hela livscykeln?

Vad är företagets totala IT-kostnader? Bara få budgetinnehavare kan svara på den frågan. Självklart kan priser jämföras vid inköpstidpunkten och support- och underhållsavtal kan avtalas för att täcka en del av driftskostnaderna.

Men finns det flera frågor som gör det svårare att beräkna den totala ägandekostnaden (TCO) för en enhet:

  • Vilka av de tillhandahållna enheterna använder den anställde faktiskt?
  • Hur mycket tid och ansträngning måste IT-avdelningen spendera på administration och underhåll?
  • Hur ofta behöver hårdvaran repareras? Hur länge används den egentligen?
  • Vad är restvärdet vid avtalets slut och kan enheten återvinnas?
  • Vad händer med känslig data som lagras på enheten?

 

Nedan följer tre tips som kan hjälpa er med att reda ut dessa osäkerheter:

1. Tänk på hela livscykeln: Varje tillgång går genom typiska livscykelfaser, från upphandling och utrullning till faktisk användning och avskaffning eller remarketing. Endast genom att ta hänsyn till, och planera för hela livscykeln kan du fatta hållbara budgetbeslut.

2. Tänk på hela arbetsplatsen: Smartphones, surfplatta, bärbar datorer, PC - anställdas digitala arbetsplats består ofta av en rad enheter med egna anskaffnings-, utrullnings- och underhållsprocesser. Hur mycket och hur länge varje enhet används är ofta okänt. En realistisk analys av TCO för en digital arbetsplats kräver en helhetssyn på den anställdas IT-utrustning och dess användning. Detta är det enda sättet att avgöra om det är mer kostnadseffektivt att köpa eller välja en kundanpassad helhetslösning utifrån era behov.

3. Arbeta med rätt tjänsteleverantör: Som regel säljer tillverkare och tjänsteleverantörer utrustning och avtalar avtal som ger dem de bästa marginalerna. Dessutom tar de ofta bara hänsyn till isolerade aspekter av den digitala arbetsplatsen, vilket väcker frågan om deras rekommendationer och erbjudanden faktiskt passar bäst för dina individuella behov och om upphandlings- och användningsmodellen kommer att löna sig.

”Vi från CHG-MERIDIAN ser alltid över hela livscykeln. Vi arbetar för våra kunders intresse, hittar rätt mix för deras individuella användningsprofil och kommer med en finansieringsstrategi som inte belastar deras balansräkning och fördelar den totala kostnaden optimalt över livstiden. ”
David von Thienen, Digital Workplace Sales på CHG-MERIDIAN

Läs mer!

Upptäck våra tjänster och lösningar
IT

Minimera kostnaderna

IT-avdelningarna på dagens företag är ofta överbelastade och för en kamp mot klockan på grund av ständigt nya krav och att nya typer av enheter tillkommer med allt kortare intervall. Under sådana omständigheter kan det vara svårt att hinna med att hantera infrastrukturen på ett effektivt sätt.

Läs mer 
two men sitting with laptops with a TV in the background
Digital Workplace

Den digitala arbetsplatsen behöver integrerade lösningar

På ”den digitala arbetsplatsen” har medarbetarna betydligt större frihet att välja var och när de arbetar och de är inte längre bundna till sitt skrivbord och sin stationära dator. De har dessutom tillgång till den senaste tekniken, som kan anpassas till deras individuella behov. CHG-MERIDIAN visar hur detta kan gå till.

Läs mer