SEARCH
REGION: SWEDEN
EN
SV
Earth Overshoot Day 2020

Ett meddelande till näringslivet

Vårt samhälle har levt bortom sina resurser i årtionden.
Huruvida coronapandemin kommer att övertala oss att
använda resurser mer ansvarsfullt och gå bort från det
linjära systemet beror till viss del på hur kostnadseffektiva
alternativen är.

När man jämför den globala användningen av biologiska resurser med jordens
förmåga att förnya dem, blir det snabbt klart att människor lever långt bortom sina resurser. Enligt experterna från Global Footprint Network skulle mänskligheten behöva 1,6 planeter för att leva hållbart. Denna obalans framhävs av Earth Overshoot Day som markerar dagen på året då mänsklig efterfrågan på förnybara resurser överstiger jordens förmåga att reproducera dem.

År 2019 hade jordens ”budget” redan använts i mitten av året. År 2020 beräknades datumet vara 22 augusti, tre veckor senare än 2019. Anledningen är att de globala koldioxidutsläppen minskat med 14,5 procent från föregående år, vilket främst beror på COVID-19-pandemin och de enorma begränsningar som har införts.

En vändpunkt för samhället och företag
Trots att pandemins miljöpåverkan bara kan pågå under en kort tidsperiod, väcker den ekonomiska retardationen som pandemin medfört många frågor för företag. Man har börjat se över de faktiska behoven av exempelvis flygresor och fysiska möten.

Tröga försörjningskedjor och produktionsflaskhalsar har intensifierat debatten om framtiden för vårt linjära handelssystem.
 

HÅLLBARA AFFÄRSMODELLER ÖKAR

Den som letar efter hållbara alternativ kommer att finna att det redan finns beprövade lösningar på marknaden, exempelvis de som erbjuds av CHG-MERIDIAN. På CHG har man följt principerna för den cirkulära ekonomin i mer än 40 år genom att fokusera på återanvändning av produkter och IT-utrustning och förlänga dess livscykel.
 

“Hantering av hela livscykeln från början till slut har alltid varit kärnan i vår affärsmodell. Vi stöder våra kunder från inköp av deras utrustning och dess
användning hela vägen till dess hållbara renovering och remarketing", säger Matthias Steybe, Group Sustainability Officer på CHG-MERIDIAN. I synnerhet tekniksektorn kännetecknas av mycket korta livscykler, men även här är hållbara idéer genomförbara och ekonomiskt attraktiva. „Våra kunder kan inte bara spara kostnader genom intelligent IT-upphandling, de kan även agera mer resurseffektivt och hållbart.“

Principerna för den cirkulära ekonomin i detalj

CHG-MERIDIANs egna teknikcenter i Tyskland och Norge är bra exempel på hur professionell livscykelhantering sker i praktiken. Varje år genomgår nästan 500 000 IT-enheter, som smartphones, bärbara datorer och skrivare, kosmetisk och teknisk renovering. Där säkerställs att all data raderas på ett säkert sätt efter användningen så att utrustningen kan säljas vidare på andrahandsmarknaden.

Ytterligare 200 000 enheter renoveras till högsta standard genom vårt globala nätverk av certifierade partners. Sammantaget renoveras 95 procent av tillgångarna. Alla enheter som inte längre kan användas återvinns hållbart och professionellt och råvarorna återförs till materialcykeln.

Siffror för End-of-Life tjänster 2019:

95 %

Av all returnerad utrustning till CHG-MERIDIAN fick ett andra liv.

697000

Enheter renoverades och såldes vidare.

266000

Enheter raderades genom certifierad dataraderingsprocess.

Att köpa är inte nyckeln

Det är inte längre ägandet av utrustning som skapar värde utan dess användning. Därför erbjuder CHG-MERIDIAN skräddarsydda teknologihanteringslösningar. Leasing hjälper till att implementera innovationer snabbare och underlättar ett mer effektivt införande av nya resurseffektiva metoder för användning av teknik.

 

Krisen är en möjlighet till förändring

„Om utrustning kan användas en andra cykel, istället för att kasseras efter användning, minskar behovet av ny utrustning. Detta har stora fördelar för miljön, eftersom stora mängder råvaror behövs för att producera en bärbar dator eller smartphone", säger Steybe.

Experter är överens om att utan COVID-19-pandemin skulle Earth Overshoot Day i år ha skett tidigare. Den bakåtgående trenden för just i år bör inte tas för givet, utan man bör snarare se det som ett incitament till att göra mer i framtiden för att skydda våra begränsade resurser och etablera nya former av affärer.

"Våra kunder kan inte bara spara kostnader genom intelligent IT-upphandling, de kan även agera mer resurseffektivt och hållbart“


Matthias Steybe, Group Sustainability Officer, ansvarig för hållbarhetshantering vid CHG-MERIDIAN-koncernen sedan juli 2020.