Choose your region

or choose our
SEARCH
REGION: SWEDEN
ASSET MANAGEMENT FÖR TEKNISK UTRUSTNING

TJÄNSTER SOM MINSKAR ARBETSBELASTNINGEN

Vi erbjuder kunder inom IT-, industri- och vårdsektorn skräddarsydda tjänster för hanteringen av teknisk utrustning under hela dess livslängd.

IT

CHG-MERIDIAN hjälper er att administrera IT-utrustningen och hålla kostnaderna nere under utrustningens hela livscykel. Vi förser er med alla verktyg ni behöver, så att ni kan fokusera på att utveckla företaget.

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSTEKNIK

Att införskaffa den senaste hälso- och sjukvårdstekniken medför ofta höga kostnader. CHG-MERIDIAN kan hjälpa er att fatta rätt beslut i samband med teknikinvesteringar.

Läs mer