SEARCH
REGION: SWEDEN
EN
SV

24 sep. 2021 | Weingarten

EcoVadis ger CHG-MERIDIAN silvermedalj för hållbarhetsarbete

I början av 2021 presenterade CHG-MERIDIAN Group sin första heltäckande hållbarhetsstrategi och nu har vi tilldelats en silvermedalj i EcoVadis årliga internationella ranking baserat på globalt accepterade standarder för företagens sociala ansvar (CSR). Detta placerar CHG-MERIDIAN Group i topp 25 procent av alla företag i världen vad gäller hållbarhetsarbete, som bedöms av EcoVadis.

Ansträngningar lönar sig: CHG-MERIDIAN Group uppnår silverstatus

CHG-MERIDIAN Group firar ytterligare en stor framgång för sin hållbarhetsstrategi, eftersom det internationella teknologiförvaltnings- och finansieringsföretaget har tilldelats en silvermedalj i EcoVadis senaste årliga internationella ranking av hållbarhetsarbete.

"Vi är mycket glada över att få denna utmärkelse. Vi har investerat mycket i att säkra denna utmärkelse och våra ansträngningar har gett resultat, säger Dr Mathias Wagner, styrelseordförande för CHG-MERIDIAN. – Kraven som en effektiv hållbarhetsledning måste uppfylla ökar och inkluderar även strängare myndighetskrav, till exempel i form av den nya tyska lagen om försörjningskedjor, kunders och finansieringspartners varierande intressen och den allmänna förändringen i samhället mot ökad hållbarhet. Silverstatus visar på ett tydligt och jämförbart sätt att vi arbetar hållbart och går framåt på detta område i hela vår verksamhet. ”

Sedan EcoVadis grundades 2007, har de blivit världens mest pålitliga leverantör av hållbarhetsvärderingar för företag. Det årliga betyget täcker fyra övergripande ämnen: miljö, arbete och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling. Genom sina betyg ger EcoVadis alla företag ett verifierbart beslutsunderlag för att arbeta med sina partners i globala leveranskedjor. Enligt egna siffror har det ett globalt nätverk av mer än 75 000 rankade företag, inklusive många stora företag.

ecovadis Sustainability Rating

Hållbarhet har alltid varit, och kommer alltid att vara, en integrerad del av vår kärnverksamhet

CHG-MERIDIAN Group har ansett sig vara en del av den cirkulära ekonomin i över 40 år, och hjälpt till att bevara resurser och mildra klimatförändringarna genom sin affärsmodell och i sin egen verksamhet. Den avsevärda uppmärksamhet som carbonZER0-produkten har dragit till sig sedan lanseringen i början av 2021 understryker detta. Produkten gör det möjligt för kunder att göra sina investeringar i IT-infrastruktur koldioxidneutrala.

Fokus på hela livscykeln: CHG-MERIDIAN har följt principerna för den cirkulära ekonomin i mer än 40 år. Koncernen renoverade och sålde vidare totalt 880 000 IT-tillgångar över hela världen under 2020. Den nya carbonZER0-produkten gör det också möjligt för kunder att göra sina investeringar i IT-infrastruktur koldioxidneutrala.

”För oss är hållbarhet en pågående och holistisk process. Vi tar ständigt hänsyn till faktorerna ekonomi, miljö, samt gemenskap och välfärd, som är lika avgörande för framgångsrik, långsiktig affärsverksamhet. Vår nya silverstatus garanterar oss och våra kunder bästa möjliga framtidsutsikter på en snabbrörlig marknad”, säger Matthias Steybe, Group Sustainability Officer på CHG-MERIDIAN.

Vi driver den här processen framåt och mycket har gjorts under de senaste tolv månaderna. Till exempel har CHG-MERIDIAN publicerat sin första hållbarhetsrapport och går vidare med sina förberedelser för certifiering enligt ISO 14001 (miljöledningssystem) och 45001 (ledningssystem för arbetsmiljö och säkerhet). Alla dessa hållbarhetsledningsaktiviteter hanteras av Group Sustainability Office. CHG-MERIDIAN-gruppen undertecknade också nyligen FN:s Global Compact och dess tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption.

”Våra åtgärder syftar till att forma hållbarhetsdebatten och föra den utanför vårt företags ramar. Därvid utnyttjar vi vår expertis från många års erfarenhet av vår affärsmodell, som är baserad på den cirkulära ekonomin, säger Steybe. "Samtidigt vill vi dra nytta av vår expertis som en effektiv teknikchef och finansexpert på alla nivåer, samtidigt som vi säkerställer att vi levererar oberoende, evidensbaserade tjänster till våra kunder och partners inom områdena IT, industriteknik, och sjukvårdsteknik."

Läs mer om EcoVadis

Kontakta oss

Har du några frågor, är du varmt välkommen att höra av dig!

Sustainability Office