SEARCH
REGION: SWEDEN
EN
SV
CHG-MERIDIAN

När hållbarhet skapar en attraktiv arbetsplats

Den nya generationen som ska ut på arbetsmarknaden är en medveten sådan, där hållbarhet och flexibla arbetslösningar står högt upp på prioriteringslistan. Nu gäller det för företagen att hänga med

Den nya generationen som ska ut på arbetsmarknaden är en medveten sådan, där hållbarhet och flexibla arbetslösningar står högt upp på prioriteringslistan. Nu gäller det för företagen att hänga med – och genom hållbarhet, ny teknik och smarta arbetsplatser kunna attrahera framtidens arbetsmarknad.

I en global undersökning gjord av PWC, "Millennials at work", kan man se att den yngre generationen på arbetsmarknaden dras till företag som väljer att bidra och förbättra samhället. De är även mer benägna att vara lojala mot ett företag med en stark etik. En klimatvänlig verksamhet blir därför en alltmer viktig och avgörande faktor för ett företags framgång. CHG-MERIDIAN, som länge arbetat efter den cirkulära ekonomins principer, har märkt en förändring i sina kunders behov.   

– Tidigare lades all energi på att minska sina klimatavtryck i produktion och process, men nu börjar det bli tydligt att fler vill hitta hållbara lösningar för det dagliga arbetet. Både för att minska sina utsläpp, men även för att attrahera en ny och medveten generation på arbetsmarknaden, säger Marko Tarkiainen, Country Manager & Vice President Sales på CHG-MERIDIAN Sverige och Finland.

Hållbar IT för den moderna arbetsplatsen

Med rätt partner och lösningar för IT-utrustning kan företag sänka sina kostnader, minska arbetsbördan och öka sin säkerhet, samtidigt som de blir en del av en hållbar livscykelshantering och cirkulär lösning.

– Vi hjälper till att planera och implementera tekniken och hämtar upp den när kunden inte längre är i behov av den. Vi ser därefter till att produkterna får ett andra liv innan de återvinns, och garanterar därmed ett andrahandsvärde åt kunden. Genom att välja en kretsloppsmodell, där helt fungerande utrustning får ett nytt liv på andrahandsmarknaden, bidrar men till att sänka klimatpåverkan markant, berättar Marko Tarkiainen.

Marko Tarkiainen, Country Manager & VP Sales CHG-MERIDIAN Sverige & Finland

De ungas tuffa krav på företag handlar om grundläggande förändringar i företagens affärsmodeller och värderingar. I undersökningen "Framtidens hållbaraste varumärken", svarade hela 83 procent av de tillfrågade att de anser att företag bör och har möjlighet att arbeta för en hållbar utveckling.

– Vill man attrahera nya medarbetare och en ny generation måste man som företag skapa en genomgående hållbar utveckling. Om vi kan hjälpa våra kunder att göra detta är det uppenbarligen en win-win-situation för båda parter, säger Marko Tarkiainen.

Koldioxidneutral IT-lösning
Trots en hållbar IT-lösning, genererar fortfarande produktion, användning och återvinning av IT-utrustning oundvikliga koldioxidutsläpp. För att hjälpa kunderna att ytterligare minska sina klimatavtryck erbjuder CHG-MERIDIAN även sina kunder tjänsten carbonZER0 – där kunderna kan betala för att kompensera för alla CO₂-utsläpp som deras IT-utrustning genererar. Pengarna används för att finansiera certifierade klimatförändringsprojekt runt om i världen.

– Tillsammans med åtgärder för att undvika och minska CO₂-utsläpp, är kompensation ett viktigt steg som gör det möjligt för företag att arbeta på ett mer hållbart sätt och bidra positivt till att begränsa klimatförändringar, avslutar Marko Tarkiainen.