SEARCH
REGION: SWEDEN
EN
SV
Cirkulär ekonomi

ETT ANDRA LIV FÖR BÄRBARA DATORER OCH ANDRA ENHETER

Teknikcentret i Skien i Norge är en viktig drivkraft för den cirkulära ekonomin på CHG-MERIDIAN. Här renoveras begagnad utrustning och förbereds för vidare användning.
Läs vidare om hur slutet av IT-livscykeln istället blir en ny början.

När det gäller att skydda miljön har Norge länge legat före sina europeiska grannar. Landet visar vägen för elproduktion från förnybara energikällor och eldrivna transporter. Den växande efterfrågan på renoveringstjänster av IT-utrustning har belyst hur företag i allt högre grad fokuserar på hållbarhet när det gäller exempelvis IT-infrastruktur, upphandling samt hantering av IT-utrustning som inte längre behövs.

"Att förbättra sitt miljöavtryck och CO₂-utsläpp står för närvarande högst upp på många företags dagordningar. Eftersom miljöfördelarna med att återanvända IT-utrustning är många gånger större än återvinningen ökar efterfrågan på hållbar livscykelhantering av utrustning.”

 

GISLE SKOGLUND ANDERSEN, GENERAL MANAGER FÖR CHG-MERIDIAN, SKIEN

Gisle Skoglund Andersen, CHG-MERIDIAN

REMARKETING FÖRE ÅTERVINNING

IT-experterna i Skien bearbetar och renoverar den kontinuerligt ökande volymen av begagnad IT-utrustning. I de allra flesta fall får utrustningen en andra livscykel - endast hopplösa fall, som inte längre går att rusta upp eller renovera, skickas för återvinning.

”Vårt fokus är på remarketing. Enligt  FN genererar produktionen av en stationär PC 700 kg CO₂, vilket gör det tjugo gånger bättre för miljön att använda den en andra gång än att återvinna den, säger Jan-Thore Johnson, Senior Technical Sales på CHG-MERIDIAN i Skien. ”För hela CHG-MERIDIAN-koncernen renoveras 96 procent av all utrustning som returneras. Utrustning som inte kan säljas vidare återvinns på ett professionellt och miljövänligt sätt. För detta använder vi bara certifierade partners som, liksom vi, lägger stor vikt vid att återställa återvunnet material till materialcykeln.”

DATASÄKERHET ÄR AV HÖGSTA PRIORITET

När det gäller vidareförsäljning av utrustning är säkerheten för den data som lagras på de använda enheterna mycket känslig. För att säkerställa att data inte hamnar i fel händer, går specialisterna mycket längre än att bara formatera lagringsmedia eller återställa enheter till sina fabriksinställningar.

 

Datasäkerhet är en helhetsprocess, med allt från förseglad transport till efterlevnadskontroller. Till att börja med räknas och registreras all inkommande utrustning. IT-specialisterna bedömer sedan om tillgångarna är lämpliga för återanvändning och fördelar dem till specifika kategorier. Det sista steget är den obligatoriska, ISO-certifierade dataraderingen, som också utförs på tillgångar avsedda för återvinning.

Jan-Thore Johnson - CHG-MERIDIAN

"Vi garanterar ISO-certifierad radering av data. Detta är huvudkriteriet för våra kunder vid vidareförsäljning av deras utrustning. Enligt min erfarenhet är datasäkerhet högsta prioritet.”

 

JAN-THORE JOHNSON, SENIOR TECHNICAL SALES PÅ CHG-MERIDIAN SKIEN

COVID-19 PANDEMIN - EN BOOST FÖR ÅTERANVÄNDNING AV UTRUSTNING

Internationellt, har den sekundära marknaden för begagnad IT-utrustning vuxit på grund av COVID-19 pandemin. Framför allt ökade efterfrågan på IT-utrustning under första halvåret av 2020. "Under den första avstängningen begärde en kund 10 000 bärbara datorer och 20 000 bildskärmar på en gång, eftersom deras personal var tvungna att börja arbeta hemifrån", säger Johnson. "Inte alla förfrågningar var av denna storlek, men totalt sett har de ökat våra intäkter med mer än 50 procent från året innan."

 

Oavsett pandemin finns det en växande trend mot att arbeta hemifrån vilket sätter press på företag att utrusta sina anställda med korrekt utrustning. Med ansträngda budgetlägen just nu är det vettigt för företag att överväga att återanvända sin befintliga utrustning, vilket kan uppdateras genom att specialisterna på CHG-MERIDIAN renoverar den. Detta kan frigöra medel som kan användas någon annanstans.

GISLE SKOGLUND ANDERSEN, GENERAL MANAGER på CHG-MERIDIAN, SKIEN

”CHG-MERIDIANs cirkulära tillvägagångssätt bygger på ett helhetsperspektiv. Vi stöder övergången till den cirkulära ekonomin genom att tillhandahålla omfattande strategisk rådgivning för att säkerställa att upphandling, drift och livscykelhantering är integrerad på bästa möjliga sätt. Kunden kan vara säker på att vi kommer att leta efter den bästa lösningen med detta i åtanke."

UPPTÄCK MER

Green IT Checkliste - carbonZER0
Checklista för grön IT

Tre steg mot hållbar IT

De stadigt växande resurs- och energibehoven för IT-utrustning ökar CO₂-utsläppen. Genom att följa nedanstående checklista, kan ni göra företagets IT mer hållbar i tre enkla steg.

Läs mer 
Koldioxidneutral leasing

Koldioxidneutral med carbonZER0

Hållbarhet har blivit en differentierande faktor på marknaden. Tack vare carbonZER0 kan produktion, transport och hela livscykeln för din finansierade IT-utrustning nu bli koldioxidneutral.

Read on 
TEKNIK- OCH SERVICECENTER

EXPERTSERVICE FÖR ER UTRUSTNING

Med mer än 20 års erfarenhet är vi din ideala partner för dataradering, renovering och remarketing. Upptäck våra teknikcenter i Tyskland och Norge.

Read on