SEARCH
REGION: SWEDEN
EN
SV

8 apr. 2021 | Weingarten

CHG-MERIDIAN ansluter sig till FN: s Global Compact

I mars 2021 undertecknade CHG-MERIDIAN FN: s Global Compact och understryker därmed sitt långsiktiga engagemang för Hållbarhet och ansvarsfull företagsstyrning.

Åtagande av de tio hållbarhetsprinciperna

Grunden för FN: s Global Compact omfattas av tio principer, som CHG-MERIDIAN lovar att följa genom att underteckna dokumentet. Dessa baseras på fyra områden: mänskliga rättigheter, arbete, miljö och förebyggande av korruption. I framtiden kommer företaget, som har sitt huvudkontor i Weingarten, Tyskland, att dokumentera sina framsteg inom dessa fyra områden i sin årsrapport.

Nästa steg i CHG-MERIDIANs engagemang för hållbarhet

För CHG-MERIDIAN är anslutningen till FN: s Global Compact ett viktigt steg i företagets ambitiösa engagemang för hållbarhet. Företaget har nyligen utökat sitt åtagande avsevärt och kommer också att publicera sin första hållbarhetsrapport 2021. I linje med FN: s Global Compact helhetssyn täcker även CHG-MERIDIANs hållbarhetsstrategi aspekter som miljö, ekonomi och samhälle. År 2020 inrättade koncernen en hållbarhetsstyrningsstruktur som leds av den nyskapade rollen, Group Sustainability Officer, för att samla sin hållbarhetsledning.

Företaget strävar efter ambitiösa mål

Förutom sin affärsmodell, som alltid har baserats på principerna för den cirkulära ekonomin, strävar företaget också efter ambitiösa mål inom bland annat miljöskydd, mänskliga rättigheter och arbetsrätt och arbetar konsekvent med att se över åtgärder för att nå dessa. Som en del av FN: s Global Compact strävar CHG-MERIDIAN också efter att ta debatten om hållbarhet bortom sina egna företagsgränser och att bidra till dess utformning genom att använda sin egen expertis som internationell koncern inom teknikhantering.

Om initiativet

Mer än 16 000 företag, forskningsinstitutioner och företagsföreningar i över 160 länder är medlemmar i FN: s Global Compact. Detta gör Global Compact till det största hållbarhetsinitiativet världen över. Förutom paraplyorganisationen finns det också lokala nätverk där undertecknarna kan utbyta idéer och engagera sig. Visionen med Global Compact är en inkluderande och hållbar global ekonomi - idag och i framtiden.

Kontakt

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss

Matthias Steybe

Head of Communications and Marketing