SEARCH
REGION: SWEDEN
Apr 23, 2020 | Weingarten

CHG-MERIDIAN: Markant tillväxt för 2019

• Leasingportfölj: en ökning på 32 procent till cirka 2 miljarder euro jämfört med föregående år
• Cirkulär ekonomi: närmare 700 000 IT-enheter renoverades för en andra livscykel
• Coronapandemin: både en utmaning och möjlighet

År 2019 fortsatte den internationella CHG-MERIDIAN-gruppen sin gynnsamma affärsutveckling. Tillverkaren och det bankoberoende teknikföretaget ökade leasingportföljens volym med 32 procent till 1,99 miljarder euro (2018: 1,51 miljarder euro), vilket översteg rekordsiffran som uppnåddes under 2018. Andelen internationella hyresavtal (utanför hemmamarknaden i Tyskland) var 60 procent, en ökning med 8 procent från föregående år. Vinsten från ordinarie verksamhet (före skatt) uppgick till 91 miljoner euro, vilket var något lägre än föregående års siffra (2018: 95 miljoner euro). Koncernens nettoresultat (efter skatt) sjönk med 2 procent till 65 miljoner euro (2018: 66 miljoner euro).

"Trots krävande övergripande förhållanden som nedgången i den globala ekonomin, allvarliga förändringar i många industrisektorer och ständigt låga räntor, kunde vi fortsätta vår framgångshistoria och sätta ett nytt rekord för portföljen på cirka 2 miljarder euro," säger Dr. Mathias Wagner, styrelseordförande för CHG-MERIDIAN-gruppen.

Den internationella närvaron i totalt 27 länder utgör en viktig konkurrensfördel med globalt aktiva kunder och företag. Både den kommersiella och tekniska sakkunskapen hos CHG-MERIDIAN är efterfrågad på marknaden: företaget tillhandahåller bland annat lösningar för att hantera IT-infrastrukturen för den digitala, moderna arbetsplatsen och har en väl utformad samt effektiv livcykelhantering för IT-utrustning. Förutom IT, förvaltas och finansieras även sjukvårdsteknik för sjukhus, lager- och logistikteknologi samt materialhanteringsfordon för industriföretag. År 2019 bidrog segmenten sjukvård och industriteknologi till 18 procent av koncernens leasingportfölj.

Renovering och återanvändning av IT utrustning

Än en gång har CHG-MERIDIAN lyckats öka antalet renoverade och återanvända enheter. Sammantaget kunde nästan 700 000 IT-enheter, eller 95 procent av all IT-hårdvara och enheter som returnerades av kunderna under året, renoveras och föras till andrahandsmarknaden för en andra livscykel.

Dessutom är säker och certifierad dataradering en viktig del av de tjänster som erbjuds av CHG-MERIDIAN. Genom hela koncernen genomfördes säker dataradering på ett certifierbart sätt på totalt 266 000 tillgångar och enheter. Detta motsvarar en ökning på nästan 25 procent mot föregående år (2018: 213 000).

”Principerna för den cirkulära ekonomin är djupt förankrade i vår DNA och har utformat vår affärsmodell i årtionden. Professionell rekonditionering av begagnad IT-utrustning och dess remarketing tillhör våra kärnkompetenser. På så sätt kopplar vi vår entreprenörsverksamhet till miljö, sociala och samhällsrelaterade frågor." säger Dr. Wagner.

Coronapandemin: både en utmaning och möjlighet

För närvarande påverkar Coronapandemin alla företag. Tack vare den markanta tillväxten från 2019 och med en hållbar, robust affärsmodell samt en omfattande krishantering har CHG-MERIDIAN lyckats klara sig genom den tillhörande ekonomiska krisen ganska bra per idag. Företaget antar emellertid att krisen kommer att ha en viss negativ inverkan på leasingportföljen för år 2020. Dimensionen beror dock helt på hur länge krissituationen fortsätter.

”Vi har en positiv syn på perioden efter krisen och på medellång sikt. Under de senaste veckorna har många företag identifierat brist på kunskap inom området digitalisering och distansarbete eller begränsningar och avsaknad av korrekt utrustning för hemmakontoret. I detta avseende kan vi erbjuda specialanpassat stöd baserat på vår erfarenhet och tjänster." säger Dr. Wagner.

NEDLADDNINGAR

  • Corporate Figures 2019

    pdf, 215 KB

Kontakta oss!

Kontakta oss vid frågor

Lukas Tränkle

Executive Vice President Finance Northern Europe