Choose your region

or choose our
SEARCH
REGION: SWEDEN
Digital Workplace

Den digitala arbetsplatsen behöver integrerade lösningar

På ”den digitala arbetsplatsen” har medarbetarna betydligt större frihet att välja var och när de arbetar och de är inte längre bundna till sitt skrivbord och sin stationära dator. De har dessutom tillgång till den senaste tekniken, som kan anpassas till deras individuella behov. CHG-MERIDIAN visar hur detta kan gå till.

Den digitala arbetsplatsen ökar produktiviteten

Hårdvaran är bara en av många byggstenar i den process som brukar kallas ”den digitala omvandlingen” och som förväntas leda till ökad produktivitet.
 En förutsättning är dock att de anställda tar till sig den nya tekniken och får lära sig hur de använder den. Självklart måste tekniken också vara lätt tillgänglig och säker att använda. En annan förutsättning är att man tar ett helhetsgrepp på IT-utrustningens hela livscykel, där hänsyn tas till alla medarbetare, avdelningar och rutiner som krävs för att projektet ska bli framgångsrikt. Läs mer om vår 360° livscykelmodell och våra tjänster:

Vi är helt oberoende

Rent konkret betyder detta att vi kan erbjuda en heltäckande lösning som omfattar alla viktiga tekniska och finansiella aspekter av IT-investeringen. Tack vare vår långa erfarenhet inom IT Asset Management kan vi erbjuda förmånliga och kundanpassade tjänster.
Istället för att binda upp sig till en viss leverantör och därmed begränsa valet av enheter och prismodeller har våra kunder stor frihet att styra vilka produkter de vill använda och hur prismodellen ska se ut. Detta kan vi erbjuda tack vare att vi är oberoende, det vill säga att vi inte är bundna till vare sig banker eller tillverkare.

"Sett ur ett organisatoriskt, kommersiellt, tekniskt och mänskligt perspektiv kommer den digitala omvandlingen att lyckas först när samtliga dessa områden beaktas och alla processer och lösningar är inriktade på vad företagen och deras anställda verkligen behöver. Låt oss göra den resan tillsammans."

Lukas Wojoczek, Digital Workplace Sales, CHG-MERIDIAN

STÖRRE FRIHET PÅ JOBBET ÖKAR MOTIVATIONEN

Med vårt koncept COPE motiverar vi de anställda genom att involvera dem i inköpsprocessen. De viktigaste fördelarna för de anställda:

 • De väljer själva vilken enhet de vill ha
 • De kan även välja en mer avancerad enhet genom att betala en del av merkostnaden själva
 • Privat användning är tillåtet
 • De har möjlighet att behålla enheten privat efter leasingperioden
 • Företagets data är skyddad
 • Företagets data och de anställdas privata data lagras separat
 • Säker dataradering efter leasingperioden
 • All administration görs på självbetjäningsportalen i TESMA®

Transparens underlättar hanteringen för arbetsgivaren

De viktigaste fördelarna för HR-avdelningen:

 • Fungerar som incitament och gör företaget mer attraktivt som arbetsgivare
 • Möjliggör privat användning av mobiltelefoner och surfplattor
 • Flexibelt och enkelt att byta enheter
 • Möjliggör digital avtalshantering

 

De viktigaste fördelarna för IT-avdelningen:

 • Minskar arbetsbelastningen
 • Möjlighet att agera snabbt vid teknikskiften/ändrade krav
 • Dataskydd genom säker radering av data efter leasingperioden
 • Ökad transparens genom regelbunden rapportering
Fakta

HÖGRE PRODUKTIVITET:

25 %

högre produktivitet och motivation tack vare möjligheten att jobba på distans

LÄGRE DRIFTSKOSTNADER:

20 %

lägre kostnader genom konsolidering och standardiserade processer, tillgodoräknande av restvärden och kostnadstransparens

SNABBARE:

75 %

snabbare driftsättning genom självbetjäning, automation, leverantöroberoende och separering av enhet och avtal

LÄS MER OM DEN DIGITALA ARBETSPLATSEN

Tidigare artiklar
Woman in a yellow jumper on a laptop with a coffee mug in hand
Remote working

Remote working made simple: The mindset factor

There is growing pressure to roll out digital workplace strategies. The technologies and processes deployed are often state-of-the-art, yet performance and employee productivity still lag behind. At this point, it becomes clear how important it is to get the employees on board with regard to a digital work culture.

Läs mer 
Man working from home with a laptop with headphones on
Remote working

Remote working made simple: The platform factor

Data platforms allow us to organize and structure the flood of digital information in a sensible way when working remotely. They also enable us to work in virtual teams across borders. From anywhere. This type of flexibility is already the norm at CHG-MERIDIAN, and every day we learn something new.

Läs mer 
A real-world example

THE DIGITAL WORKPLACE AT CHG-MERIDIAN

Mobile working is right on trend. But what do you need to do so that your employees can work remotely without any problems? Read on to find out how CHG-MERIDIAN implemented the digital workplace, and what elements were key to this.

Läs mer 
two women and one man in a white office environment with a desktop PC
IT procurement according to the Amazon principle

How a self-service portal can revolutionize your procurement process

Companies’ complicated and time-consuming order processes can make it feel like an eternity until employees receive their workplace IT equipment. This not only tries the patience of employees in all departments involved, but also causes them stress. After all, these days we are used to fast and user-friendly e-commerce portals such as Amazon. Companies can also deploy and benefit from this type of self-service portal.

Läs mer 
A positive user experience is the key to success

An optimal user experience allows your employees to concentrate on value-adding processes

The Haufe Group is driving its digital transformation forward while focusing on creating a better user experience for customers and employees. Andreas Plaul, Head of IT, explains why.

Läs mer 
Digital transformation

The digital workplace is just the beginning

The Freiburg-based Haufe Group has won the Digital Transformer of the Year award. The accolade is presented to companies that have excelled in terms of their digital transformation. Andreas Plaul, Head of ICT at Haufe Group, explains how the company is shaping its digital journey.

Läs mer 
person at a desk on a laptop with a smartphone on the table
Digital Workplace

Workplace as a service: Is it time to consider leasing instead of buying?

Computing power, platforms, and software can already be acquired as a service, so why not complete workplace IT? Discover the benefits that workplace as a service (WaaS) can have for your company.

Läs mer 
Old IT equipment can be a risk factor

Data erasure the right way

Don't run any unnecessary risks when it comes to remarketing or disposing of decommissioned IT equipment. Find out how cost-effective and permanent data erasure works.

Läs mer 
Rolling out the digital workplace

How to plan a successful IT rollout for your digital workplace

Smartphones and laptops have already become the norm at home. Yet many people find themselves stuck in an analog world at work, despite the fact that setting up a digital workplace is not that difficult with a little preparation and planning.

Läs mer 
Digital Workplace

The future of work is more flexible – and more productive

You do not only need to be at the desk in your office to do your work. The home office and lounges at airports and train stations now provide plenty of opportunity to be productive. We show you how the latest technology can help you to use your working time most effectively.

Läs mer 
man sitting down working on a laptop
Digital Workplace

In 6 steps to the digital workplace

Cloud computing, the expansion of fiber broadband, mobile phone coverage – Germany is still lagging behind when it comes to the areas that are vital to the digital revolution. Unfortunately, this also applies to organizing work and equipping workplaces. We will show you how the right strategy can increase your efficiency and make the Digital Workplace the core of your digitization strategy.

Läs mer 
Digital Workplace

Reap the benefits of digital workplace innovations for your business

“We regard the digital workplace as a holistic system that adds significant value in all areas of your company that work with IT.”
Lukas Wojoczek, Digital Workplace Sales

Läs mer 
Digital Workplace

3 Tips on how to calculate total costs

It is almost impossible to calculate the overall costs of IT for a single workplace using conventional procurement and usage models. The latest digital workplace concepts can provide transparency.

Läs mer 
Woman looking at a smart watch in a coffee shop with a laptop, mobile phone, cake and coffee on the table
Digital Workplace

Optimal design and efficient management of the modern workplace

Today, employees expect their employer to provide a modern digital workplace that is equipped with the latest technology, is available 24/7, and enables them to complete their tasks from anywhere.

Läs mer 
Women in a coffee shop looking at a laptop with glasses in her hand
Digital Workplace

Invest in technology without busting the budget

The digital transformation of business makes innovative payment models such as pay-per-use possible. In comparison to classic financing, by relying on a payment method that is based on actual usage, companies can avoid high capital expenditure on IT equipment or on installing and running IT solutions and servers.

Läs mer 
man in a suit walking through a city on a mobile phone
Digital Workplace

Escape the TCO trap

If you are planning a new IT infrastructure, the first question you will ask yourself, as the CFO, is whether the investment will pay off. We highlight the costs that are often overlooked and show you how to work out the correct total cost of ownership.

Läs mer