Choose your region

or choose our
SEARCH
REGION: SWEDEN
IT

MINIMERA KOSTNADERNA

IT-avdelningarna på dagens företag är ofta överbelastade och för en kamp mot klockan på grund av ständigt nya krav och att nya typer av enheter tillkommer med allt kortare intervall. Under sådana omständigheter kan det vara svårt att hinna med att hantera infrastrukturen på ett effektivt sätt. CHG-MERIDIAN hjälper er att administrera IT-utrustningen och hålla kostnaderna nere under utrustningens hela livscykel. Vi förser er med alla verktyg ni behöver, så att ni kan fokusera på att utveckla företaget.

Effektiv hantering och användning av IT

Konsekvent och sofistikerad hantering

CHG-MERIDIAN erbjuder heltäckande tjänster för inköp och administration av avancerade IT-lösningar för privata företag och verksamheter inom den offentliga sektorn.

Tillsammans med er tar vi fram ett anpassat koncept så att ni på ett effektivt sätt kan hantera företagets IT-investeringar under utrustningens hela livslängd. Det kan till exempel handla om IT-utrustning för kontoret, mobiltelefoner för medarbetarna, kundanpassad programvara eller säker radering av data när gammal utrustning ska bytas ut. Våra lösningar bygger på vår expertis inom teknik och ekonomi och är utvecklade för att underlätta hanteringen av er IT-utrustning.

Smart finansiering

 •  Vi erbjuder flexibla och anpassade finansieringslösningar som inte belastar balansräkningen.
 •  Ni kan till exempel välja användningsbaserad betalning, där inköpskostnaden fördelas över hela livslängden och faktureras per användning. Eller enkelt uttryckt: en månadsavgift per arbetsplats.
 • Detta underlättar kostnadsfördelningen betydligt och ni får full avkastning på investeringen från dag ett.

 


Långsiktig planering, snabb besparing

Antalet IT-enheter ökar för varje år och produkternas livslängd är vanligtvis kort.  Detta leder till att kostnaden för service och support av gammal utrustning blir mycket hög och till och med kan överskrida inköpskostnaden. På sikt är det därför bättre att uppgradera tekniken regelbundet.CHG-MERIDIAN tar med samtliga kostnader under utrustningens hela livscykel i beräkningen, inklusive alla interna och externa kostnader för drift, service och remarketing. Som en oberoende leverantör med stor erfarenhet av resursförvaltning kan vi erbjuda er bästa möjliga effektivitet och en smidig drift under produkternas hela livslängd. Ni kommer att dra nytta av maximal flexibilitet och det är ni som anger villkoren i avtalet.

LIVSCYKELMODELLEN

ALLT KRETSAR KRING ER FRAMGÅNG

Inget teknikprojekt är det andra likt, men med vår beprövade 3-stegsmodell kan vi göra saker och ting lättare för er. Modellen utgör grunden för vår expertsupport under IT-utrustningens hela livscykel.
Leave lifecycle
3-STEGSMODELLEN

MED KUNDEN I FOKUS

Med vår 3-stegsmodell står vi bakom er hela vägen från start till mål – under teknikprojektets alla faser.
svg_chg_lifecycle_with_textpath
FÖRBEREDELSEFASEN

NOGGRANNA FÖRBEREDELSER ÄR NYCKELN

I ett heltäckande teknikprojekt måste alla delar fungera tillsammans. Vi analyserar ert projekt noggrant och bistår med rådgivning under hela planeringsarbetet.

RÅDGIVNING

IT-ANALYS

 • Oberoende analys och undersökning av IT-miljön
 • Planering av medarbetarnas användning och kostnadsbesparingar

INKÖP

INKÖPSPROCESSEN

 • Långsiktig inköpsstrategi
 • Standardisering och automatisering av inköpsprocessen
 • Själbetjäningsportal
DRIFTSFASEN

EFFEKTIV OCH AVBROTTSFRI DRIFT

För en effektiv drift krävs att alla resurser utnyttjas på rätt sätt. Er kontaktperson hos oss hjälper er med alla ärenden, såväl tekniska som affärsmässiga. Full support under hela leasingperioden – från en och samma leverantör.

DRIFTSÄTTNING

DRIFTSÄTTNING OCH VÄGLEDNING

 • Projektledning
 • Koordinering och dokumentation av driftsättningen på alla platser
 • Användningsklara installationer

SUPPORT

SERVICE DESK

 • Utbyte av enheter och personanpassning av ersättningsenheter (nästa arbetsdag)
 • Reparationstjänster
 • Administration av alla enheter

 

ASSET CARE

 • Riskminimering och försäkringar

FINANSIELLA TJÄNSTER

BEHOVSANPASSAD FINANSIERING

 • Användningsbaserad betalning
 • Kostnadsallokering
 • Leasing med flexibla prismodeller
 • Optimering av kapacitet och kostnader
SLUTFASEN

MILJÖVÄNLIG REMARKETING-PROCESS

Det finns mycket att vinna på att ha genomtänkta rutiner på plats för utrangerad utrustning. Vi hjälper till med allt från hämtning till säker radering av data. Våra tjänster för remarketing och kassering av utrustning bygger på konceptet "grön IT".

Radering av data

SÄKER RADERING AV DATA

 • All data som kan kopplas till den tidigare ägaren raderas.
 • Kundanpassade metoder enligt säkerhetskrav och typ av utrustning.
 • Säker dataradering enligt metoder certifierade av Norges nationella säkerhetsmyndighet (NSM).
TESMA®

EFFEKTIV HANTERING AV KOMPLEXA TEKNIKMILJÖER

Asset Management-systemet TESMA® utgör kärnan i vår livscykelmodell och ger er löpande överblick av samtliga ekonomiska och tekniska aspekter. Med andra ord har ni tillgång till alla viktiga uppgifter om utrustningen i realtid.

TESMA®

 • Ger er full överblick över alla ekonomiska och tekniska aspekter under utrustningens hela tekniska livslängd
 • Ett system för all data

Our lifecycle model illustrates how CHG-MERIDIAN successfully supports you in every phase of your technology project.

VÅRA LÖSNINGAR

Med våra tjänster inom finansiell rådgivning och asset management tar vi hand om dina teknikinvesteringar – kontinuerligt, effektivt och flexibelt.

DET NYA SÄTTET ATT HANDLA MOBILTELEFONER

Enterprise Mobile Solutions är en heltäckande tjänst för hantering av företagets mobiltelefoner. Vi hjälper er hela vägen, från inköp och administration av abonnemang till säker radering av uttjänta enheter.

DEN DIGITALA ARBETSPLATSEN KRÄVER EN INTEGRERAD STRATEGI

Vi erbjuder en lösning som ger er en total överblick över er hårdvara, avtalstider, finansiell data, vem som har vilken enhet och vart den är allokerad. Helt enkelt ett smartare sätt att hantera alla mobiltelefoner på företaget.