Choose your region

or choose our
SEARCH
REGION: SWEDEN
INDUSTRITEKNIK

TA KONTROLL ÖVER PRODUKTIONSUTRUSTNINGEN

Vi erbjuder ett avancerat och kostnadseffektivt system för inköp, administration och återanvändning/återvinning av produktionsutrustning.

MINIMERA RISKEN VID TEKNIKINVESTERINGAR

Vi är specialister på leasing av industriell utrustning och kan om så önskas erbjuda prismodeller som är anpassade till era ordervolymer,
 såsom pay-per-use och pay-per-part. Detta förenklar kostnadskontrollen, förbättrar kapacitetshanteringen och minimerar investeringsrisken.

INDUSTRITEKNIK

En unik kombination av teknisk expertis med finansiell teknik

FLEET MANAGEMENT

Åtkomstkontroll, analys av fordonsanvändning och körbeteende, automatiska skaderapporter, serviceplanering och batteriövervakning.
 Genom att installera toppmoderna sensorer kan er vagnpark optimeras under pågående verksamhet – och det spelar ingen roll om fordonen kommer från olika tillverkare.


Vi tillhandahåller all teknik ni behöver och integrerar de data som samlas in i vagnparkshanteringssystemet. Fordonsspecifik data utgör inte bara grunden för optimering av vagnparkens storlek och produktivitet.
 Med hjälp av åtkomstkontroll och regler och larm för händelser inom markerade områden, s.k. geofencing, kan säkerheten förbättras avsevärt och antalet skador som inte beror på normalt slitage minskas drastiskt. Samtidigt underlättar automatiska skaderapporter hanteringen av serviceärenden och reparationer. Summa summarum: Vi erbjuder ett fleet management-system som moderniserar vagnparken och gör den mer effektiv. 

LIVSCYCELMODELLEN

ALLT KRETSAR KRING ER FRAMGÅNG

Inget teknikprojekt är det andra likt, men med vår beprövade 3-stegsmodell kan vi göra saker och ting lättare för er. Modellen utgör grunden för vår expertsupport under utrustningens hela livscykel.
Leave lifecycle
3-STEGSMODELLEN

Med kunden i fokus

Med vår 3-stegsmodell står vi bakom er hela vägen från start till mål – under teknikprojektets alla faser.
svg_chg_lifecycle_with_textpath
FÖRBEREDELSEFASEN

NOGGRANNA FÖRBEREDELSER ÄR NYCKELN

Inget teknikprojekt är det andra likt, men med vår beprövade 3-stegsmodell kan vi göra saker och ting lättare för er. Modellen utgör grunden för vår expertsupport under IT-utrustningens hela livscykel.

RÅDGIVNING

ANALYS OCH PLANERING

 • Analys av arbetsmiljö, individuell användning och kostnadsbesparande planer
 • Analys av värdet på befintlig utrustning
 • TCO analys

INKÖP

INKÖPSPROCESSEN

 • Central och individuell kundvagn
 • Standardisering och automatisering av upphandlingsprocessen
 • Fordonskonfiguration
DRIFT

EFFEKTIV OCH AVBROTTSFRI DRIFT

För att en hög effektivitet ska uppnås krävs att alla resurser utnyttjas på rätt sätt. Support under hela leasingperioden – från en och samma leverantör. Er kontaktperson hos oss hjälper er med alla ärenden, såväl tekniska som affärsmässiga.

ROLLOUT

DRIFT

 • Elektronisk godkännande
 • Spårning av beställning och leverans

SUPPORT

SERVICE DESK

 • Reparation och underhållsplanering
 • Jämförelse och optimering av underhållskostnader
 • Spårning av servicekostnader
 • Valfritt: olycksdokumentation
SLUTFASEN

MILJÖVÄNLIG REMARKETING-PROCESS

Det finns mycket att vinna på att ha genomtänkta rutiner på plats för utrangerad utrustning. Vi hjälper till med allt från hämtning till säker radering av data. Våra tjänster för remarketing och kassering av utrustning bygger på konceptet "grön IT".

ROLLBACK

SLUTFASEN

 • Ersättning
 • Rekonditionering
 • Remarketing

 

FINANSIERINGSLÖSNINGAR & TESMA®

EFFEKTIV HANTERING AV KOMPLEXA TEKNIKMILJÖER

Asset Management-systemet TESMA® utgör kärnan i vår livscykelmodell och ger er löpande överblick av samtliga ekonomiska och tekniska aspekter. Med andra ord har ni tillgång till alla viktiga uppgifter om utrustningen i realtid.

FINANSIERINGSLÖSNINGAR

FINANSIERING EFTER ERA BEHOV

 • Skräddarsydda och flexibla finansieringslösningar
 • Enkel budgetering och redovisning

Asset Management-systemet

TESMA®

 • Teknisk information: Enhetsspårning, enhetsinformation och status
 • Ekonomisk information: Kontrakthantering, fakturering, budgetplanering och rapporter

Our lifecycle model illustrates how CHG-MERIDIAN successfully supports you in every phase of your project.

Framgång som talar för sig själv

EXCELLENCE STORIES

CHG-MERIDIAN hjälper dig att hantera din industriella teknik effektivt. Detta lönar sig genom att producera ett betydande mervärde över hela livscykeln.
TILL BERÄTTELSERNA

RÅDGIVNING

Undrar du över hur det går till att effektivisera hanteringen av industriell utrustning? Kontakta oss

Per Undin

Commercial Manager Industrial Solutions

CHG-MERIDIAN Sweden AB