Choose your region

or choose our
SEARCH
REGION: SWEDEN
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSTEKNIK

EFFEKTIV ADMINISTRATION AV UTRUSTNING – MED FLEXIBEL FINANSIERING

Att införskaffa den senaste hälso- och sjukvårdstekniken medför ofta höga kostnader. CHG-MERIDIAN kan hjälpa er att fatta rätt beslut i samband med teknikinvesteringar.

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR FÖR ER VERKSAMHET

Att få budgeten att räcka till när behovet av ny medicinsk utrustning ökar är något som många vårdgivare brottas med.
Vårt mål på CHG-MERIDIAN är att hjälpa våra kunder att införskaffa dagens sjukvårdsteknik genom att utnyttja morgondagens budget. Med hjälp av vår erfarenhet och våra expertkunskaper kan vi hjälpa er att finansiera den utrustning ni behöver. Våra flexibla finansiella lösningar är kärnan i allt vi gör, men vi är mycket mer än bara ett finansbolag. Vi sätter oss in i er verksamhet och era specifika utmaningar, så att vi kan erbjuda en paketlösning som omfattar utrustningens hela livscykel.

VÅRA TJÄNSTER

 • Skräddarsydd finansiering – anpassad till just er situation
 • Sale and leaseback – sälj utrustning och hyr tillbaka den i form av operationell eller finansiell leasing.
 • Asset Management (TESMA®) – ger er full kontroll över er utrustning
 • Remarketing – en komplett remarketing-tjänst som bl.a. omfattar avinstallation, hämtning, säker dataradering och miljövänlig kassering av gammal utrustning
 • Rådgivning – vi har stor erfarenhet av hälso- och sjukvårdsteknik och kan därför snabbt sätta oss in i era behov

EN PÅLITLIG SAMARBETSPARTNER

OBEROENDE

Vi är helt oberoende och ägs varken av tillverkare eller banker. Därför kan vi ge er opartiska råd och hjälpa er att hitta den bästa lösningen utifrån era förutsättningar. Ni behåller kontrollen och kan fritt välja utrustning från olika tillverkare, även i kombination.

ERFARENHET

Med över 40 års erfarenhet av tekniska investeringar har vi lärt oss en hel del. Under de tusentals samarbetsprojekt vi medverkat i har vi samlat på oss värdefulla kunskaper som kommer alla våra kunder tillgodo.

TRANSPARENS

Våra avtal är utformade på ett sätt som ger er full kontroll och överblick. Vår prismodell ger er fasta kostnader, 0% oförutsedda kostnader och flera förmånliga alternativ när avtalstiden löpt ut.
Tillsammans med er tar vi fram den bästa lösningen för er verksamhet.

KOMPETENS

Vi arbetar enligt ISO:s kvalitetsstandarder, är medlemmar i Finance and Leasing Association och har över 40 års erfarenhet av leasing och asset management. Genom att kombinera vår finansiella och tekniska kompetens skapar vi mervärden för våra kunder.

INTERNATIONELL NÄRVARO

Vi har avdelningar i 25 länder i fyra världsdelar: Europa, Nordamerika, Sydamerika och Oceanien. Därför kan vi erbjuda samlade tjänste- och leveransavtal som omfattar verksamheter på flera olika geografiska platser.

EN ENDA KONTAKTPUNKT

Vi erbjuder en enda kontaktpunkt för alla era ärenden och hjälper er att hitta den bästa lösningen, oavsett om det handlar om inköp av utrustning, driftsättning, remarketing eller dataradering.

FLEXIBEL FINANSIERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSTEKNIK

Vi erbjuder flexibla finansieringslösningar, effektiv support och ett asset managent-system som ger mätbara mervärden under den tekniska utrustningens hela livslängd.
Tillsammans med er tar vi fram en prismodell som är anpassad till era behov. Några av alternativen är operationell leasing, finansiell leasing, sale and leaseback, uppskjuten betalning och användningsbaserad betalning. Vi hjälper er också att anpassa investeringsvolymerna till era kommersiella mål (ROI, budget, TCO) och er redovisningsstandard (till exempel IFRS).

För att hitta den mest effektiva och förmånliga lösningen för er börjar vi alltid med verksamhetens behov.

Här följer en beskrivning av våra finansieringslösningar:

OPERATIONELL LEASING

Operationell leasing är ett populärt alternativ bland våra kunder och är i princip ett hyresavtal. Leasingperioden är kort jämfört med utrustningens livslängd, vilket innebär att restvärdet beräknas utifrån att summan av de löpande leasingavgifterna vanligtvis blir lägre än den ursprungliga kapitalkostnaden.

SALE AND LEASEBACK

Frigör kapital som är bundet i befintlig utrustning. Sale och leaseback är en modell som innebär att du säljer befintlig utrustning och hyr tillbaka den genom operationell- eller finansiell leasing.

ANVÄNDNINGSBASERAD BETALNING

Med denna modell betalas den medicinska utrustning per användningstillfälle. Beloppet beräknas genom att ”hyreskostnaden” delas med ett förutbestämt minsta antal användningstillfällen.

UPPSKJUTEN BETALNING

Skaffa utrustningen idag och skjut upp betalningen till nästa år. Ett bra alternativ för kunder som har ett akut behov av utrustning men inte har utrymme för inköpet i årets budget.

SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG HANTERING AV UTTJÄNT UTRUSTNING

Om utrustningens tekniska livslängd överskridits erbjuder vi dig valet att returnera, uppgradera eller fortsätta att använda den.
 Vi ser till att utrustningen avinstalleras på rätt sätt och bortforslas. Utrustning som inte kan säljas eller återanvändas kasseras på ett miljövänligt sätt, enligt WEEE:s standarder.

Secure end to equipment lifecycle with CHG-MERIDIAN UK
LIVSCYKELMODELLEN

ALLT KRETSAR KRING ER FRAMGÅNG

Inget teknikprojekt är det andra likt, men med vår beprövade 3-stegsmodell kan vi göra saker och ting lättare för er. Modellen utgör grunden för vår expertsupport under utrustningens hela livscykel.
Leave lifecycle
3-STEGSMODELLEN

MED KUNDEN I FOKUS

Med vår 3-stegsmodell står vi bakom er hela vägen från start till mål – under teknikprojektets alla faser.
svg_chg_lifecycle_with_textpath
FÖRBEREDELSEFASEN

NOGGRANNA FÖRBEREDELSER ÄR NYCKELN

I ett heltäckande teknikprojekt måste alla delar fungera tillsammans. Vi analyserar ert projekt noggrant och bistår med rådgivning under hela planeringsarbetet.

KONSULTATION

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSTEKNIK

 • Fastställande av tillgångarna på basis av portföljanalys
 • Identifiera scenarier för kostnadsbesparingar
 • Dokumentera och analysera den befintliga portföljen av medicinsk utrustning och IT-utrustning
GENOMFÖRANDEFASEN

Effektiv drift vid alla tidpunkter

Effektiv produktivitet kräver logisk användning av alla resurser. Vi stöder dig under hela livslängden - som en enda expertleverantör.

FINANCIAL SERVICES

BEHOVSANPASSAD FINANSIERING

 • Flexibla finansieringskoncept i enlighet med internationella standarder för finansiell rapportering
 • Budgetoptimering
 • Patientspecifik fakturering och fördelning av utgifter
SLUTFASEN

MILJÖVÄNLIG REMARKETING-PROCESS

Det finns mycket att vinna på att ha genomtänkta rutiner på plats för utrangerad utrustning. Vi hjälper till med allt från hämtning till säker radering av data. Våra tjänster för remarketing och kassering av utrustning bygger på konceptet "grön IT".

ROLLBACK

SLUTFASEN

 • Avinstallation
 • Logistiktjänst & dokumentation
 • Certifierad radering av data (BSI och DoD-kompatibel)
 • Remarketing
TESMA®

EFFEKTIV HANTERING AV KOMPLEXA TEKNIKMILJÖER

Asset Management-systemet TESMA® utgör kärnan i vår livscykelmodell och ger er löpande överblick av samtliga ekonomiska och tekniska aspekter. Med andra ord har ni tillgång till alla viktiga uppgifter om utrustningen i realtid.

TESMA®

 • Ger er full överblick över alla ekonomiska och tekniska aspekter under utrustningens hela tekniska livslängd
 • Ett system för all data

Our lifecycle model illustrates how CHG-MERIDIAN successfully supports you in every phase of your technology project.

Varför välja CHG-MERIDIAN

Vi är inte bundna till någon viss bank, tillverkare eller leverantör, och kan därför erbjuda flexibla och heltäckande lösningar.  Tack vare att vi är helt oberoende kan vi också ge våra kunder anpassad och opartisk rådgivning utifrån deras unika förutsättningar. Vi erbjuder den senaste tekniken i kombination med ett avancerat administrationssystem – vi kallar det Efficient Technology Management®.

FÖRDELAR:

 • Effektiv livscykelhantering – Med våra finansieringslösningar får ni full kontroll över utrustningens livslängd och kan enkelt byta ut utrustning vid behov.
 • Noggranna prognoser – Ni får full överblick över all utrustning och kan upp till 12 månader innan avtalet löper ut se vilken utrustning som behöver bytas ut, vilket underlättar planeringen.
 • Lägre underhållskostnader – Genom att regelbundet uppgradera utrustningen kan ni vara säkra på den alltid är up-to-date och därför mindre benägen att falera – vilket minskar risken för er och era kunder.
 • Ligg ett steg före – Den tekniska utvecklingen går blixtsnabbt och det är lätt att man halkar efter. Med våra lösningar har ni alltid tillgång till den senaste tekniken och kan enkelt hålla er à jour med de senaste trenderna.
 • Bra för personalen – Att ha den senaste tekniken på plats bidrar till en bra arbetsmiljö.
 • Lägre TCO – Summan av leasingavgifterna blir vanligtvis lägre än vad utrustningen skulle ha kostat i inköp.
 • Flexibilitet i budgetarbetet – Genom att skjuta upp betalningen till nästa räkenskapsår kan ni frigöra kapital för andra viktiga projekt under nuvarande år.
 • Effektiv ekonomistyrning – Fördela tillgångarnas kostnad över deras ekonomiska livslängd.
 • Lätt att uppgradera utrustning – Utrustning kan uppgraderas under eller efter den överenskomna avtalstiden

KONTAKTA OSS

Hör av dig till oss, så berättar vi mer!

CHG-MERIDIAN Sweden AB