Choose your region

or choose our
SEARCH
REGION: SWEDEN
Checklista för grön IT

Tre steg mot hållbar IT

De stadigt växande resurs- och energibehoven för IT-utrustning ökar CO₂-utsläppen. Genom att följa nedanstående checklista, kan ni göra företagets IT mer hållbar i tre enkla steg.

Cirkulär ekonomi: principen om hållbar IT

Hur kan IT göras (mer) hållbart under snabba tekniska förändringar? Och var ska företag börja om de vill åstadkomma förändring? Som i nästan alla andra sektorer börjar hållbarhet vid upphandlingsstadiet. Upp till 80 procent av företagens koldioxidutsläpp genereras som en del av upphandling och i försörjningskedjor. Detta gäller särskilt inom IT, eftersom tillverkning av digitala enheter genererar mycket mer växthusgaser än att använda dem.

Längre användningscykler, färre nya inköp

Under sin livstid genererar en iPhone SE cirka 57 kg växthusgaser. För en iPhone12 Pro stiger denna siffra till 82kg. Mer chockerande kanske är vetskapen om att den största MacBook Pro genererar massiva 465 kg växthusgaser. En annan tankeställare är att 86 procent av koldioxidutsläppen som genereras under tillverkningen av exempelvis en iPhone12 Pro, eller under tillverkning av annan IT-enhet, kräver sällsynta ädla metaller och mycket energi.

Företag som vill vara up-to-date och hålla jämna steg med digitala förändringar byter ut sin IT-utrustning tidigare än behövligt, då det konstant kommer nya uppdateringar på marknaden. Det är inte ovanligt att företag köper in ny utrustning långt innan den ”gamla” IT-utrustningens hela livslängd egentligen har gått ut. Ur ett miljö- och ekonomiskt perspektiv bör vi fråga oss om vi verkligen behöver en ny smartphone var 18: e månad? Och måste det verkligen vara den mest miljöskadliga modellen?

Oavsett om det gäller coltangruvorna i Kongo eller guldgruvorna i Brasilien, orsakar utvinning av råvaror för produktion, av exempelvis processorer eller chip, betydande miljöförstöring över hela världen. Längre användningscykler för IT-utrustning är avgörande för företag för att arbeta mer hållbart, och att anamma en affärsmodell som tillämpar längre användningscykler, återanvändning och återvinning  är ett första steg i rätt riktning. Att återanvända ”gammal” IT-utrustning genom professionell remarketing på andrahandsmarknaden förbättrar miljöpåverkan i linje med principerna för en resurseffektiv cirkulär ekonomi, men det är även minst lika viktigt med korrekt återvinning av uttjänt utrustning.

klimaneutrales IT Leasing - carbonZER0
Koldioxidneutral med carbonZER0

Hållbarhet har blivit en differentierande faktor på marknaden.
Tack vare carbonZER0 kan produktion, transport och hela livscykeln för din finansierade IT-utrustning nu bli koldioxidneutral.

Läs mer 

Reducera - Återanvänd - Återvinn

Det kanske låter enkelt, men för närvarande samlas endast ca. 50 procent av gammal utrustning och mindre än 20 procent återvinns.

Det är här finansieringstjänster som även inkluderar remarketing och säker återvinning av gammal utrustning verkligen kommer till sin rätt.
Hos oss på CHG-MERIDIAN får 95% av all returnerad utrustning som lämnas in till oss får ett andra liv. Förutom företagens sociala ansvar måste även hållbar upphandling ta hänsyn till resurseffektivitet och minskning av växthusgaser. Den cirkulära ekonomins 3R-princip (Reduction, Reuse och Recycle som betyder reduktion, återanvändning och återvinning) ger förmodligen den mest minnesvärda checklistan för företag som vill uppnå hållbar IT.

Reduce Icon

Mnimera inköpo av ny IT-utrustning  genom att välja hållbara produkter med robust tillverkarsupport och återförsäljningsvärde.

Reuse Icon

Skicka uttjänt IT-utrustning för professionell renovering och miljövänlig remarketing så snart som möjligt.

Recycle Icon

Se till att alla tillgångar som inte längre kan användas återvinns på ett hållbart och professionellt sätt och att råvarorna återförs till produktionsprocessen.

Även om 3R-principen tillämpas, genererar fortfarande produktion, användning och återvinning av IT-utrustning oundvikliga koldioxidutsläpp.

Kunder och investerare har länge efterlyst koldioxidneutrala affärsmetoder. Den frivilliga kompensationen av växthusgaser är en viktig del av en helhetssyn på klimatskyddet och företag kan också använda certifierade externa tjänster inom detta område.

För att hjälpa våra kunder, har CHG-MERIDIAN lanserat carbonZER0, ett koldioxidneutralt, internationellt finansieringsalternativ för miljömedvetna företag. Detta fullservicepaket gör det enkelt för företag att kompensera för CO₂-utsläppen från sina IT-tillgångar genom att göra kompensationsbetalningar till certifierade klimatförändringsprojekt runt om i världen. Den månatliga delbetalningen ökar bara marginellt - ett litet bidrag med stor inverkan på vår miljö.

UPPTÄCK MER

Läs mer om våra hållbara lösningar
Woman in front of wooden, leafy background looking into the distance

SUSTAINABILITY

The principles of the circular economy are deeply embedded in our DNA and have been shaping CHG-MERIDIAN’s business model for decades.
We see ourselves as a part of society, and we play an active role through community projects and initiatives in the region.

Läs mer 
Koldioxidneutral leasing

Koldioxidneutral med carbonZER0

Hållbarhet har blivit en differentierande faktor på marknaden. Tack vare carbonZER0 kan produktion, transport och hela livscykeln för din finansierade IT-utrustning nu bli koldioxidneutral.

Läs mer 
Woman in front of wooden, leafy background looking into the distance
HÅLLBAR LIVSCYKELHANTERING

Vi tar hand om hela kedjan

Oavsett om ni behöver hjälp med att administrera hela er IT-utrustning eller ett kostnadseffektivt system för inköp, administration & remarketing av er industriteknik, hjälper vi er med skräddarsydda lösningar för hantering av er teknikutrustning under hela dess livscykel.

Upptäck våra hållbara tjänster och lär dig mer om livscykelhantering

Läs mer