Choose your region

or choose our
SEARCH
REGION: SWEDEN
VÅR HISTORIA

HUR ALLT BÖRJADE

Från att Jürgen Gelf grundade CHG i all blygsamhet i övre Schwaben i södra Tyskland 1979 har CHG utvecklats till en 40 år lång framgångssaga. Och historien fortsätter.

1979 FÖRETAGET GRUNDAS

Jürgen Gelf grundar företaget CHG Computer-Handels-Gesellschaft mbH i den lilla orten Berg, 5 km norr om Ravensburg.

1992 TEKNIKSKIFTE

CHG hjälper sina kunder att migrera från stordatorer till decentraliserade servrar och datorer.

1994 EXPANSIONSSTRATEGI

Genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv utökas verksamheten till att omfatta hela Tyskland. Företaget har expanderat internationellt sedan år 2000.

2004 NYA TEKNIKOMRÅDEN

CHG MERIDIAN börjar erbjuda asset management-tjänster till industri- och vårdsektorn.

2006 TÜV-CERTIFIERING

CHG MERIDIAN blir det första företaget i Tyskland som erhåller certifiering från TÜV för sina metoder för säker dataradering.

2014 ÅTERANVÄNDNINGSTJÄNSTEN LANSERAS

CHG MERIDIAN erbjuder sina kunder en standardiserad, miljövänlig och hållbar tjänst för återanvändning av begagnad IT-hårdvara, inriktad på remarketing.

2018 GLOBAL EXPANSION MED INRIKTNING MOT DIGITALISERING OCH TJÄNSTER

CHG MERIDIAN bedriver verksamhet i 25 länder världen över. Genom konceptet "den moderna arbetsplatsen" banar CHG MERIDIAN väg för det papperslösa kontoret och digitalisering av såväl interna som externa processer.

Kontinuerlig tillväxt sedan 1979

År 1979 började programmeraren Jürgen Gelf sälja begagnade stordatorer. Tack vare sina ingående kunskaper om datorer och marknaden lyckades han snabbt omsätta produkterna och började snart även erbjuda kunderna att leasa dem. Vid den här tiden var leasing ett förhållandevis nytt koncept i Tyskland, men det blev snart CHG:s kärnverksamhet.

I slutet av 1980-talet genomgick datorbranschen ett teknikskifte: stordatorer började ersättas av persondatorer. CHG anpassade verksamheten till de nya kraven och hjälpte kunderna med övergången till den nya tekniken. Jürgen Mossakowski tillsattes som CEO och under åren som följde utökade företaget sitt utbud och började erbjuda konsulttjänster och servicetjänster, bland annat installations- och underhållstjänster.

I mitten av 1990-talet växte CHG snabbt genom flera förvärv. Företaget omstrukturerades, bytte namn till CHG-MERIDIAN AG och utvecklades från att vara en regional leverantör till att bli rikstäckande med hela Tyskland som marknad.
 År 2000 inleddes företagets internationella expansion och dotterbolag etablerades i Storbritannien och Österrike.
 I snabb takt öppnades sedan dotterbolag i USA, Irland, Frankrike, Belgien, Schweiz, Italien, Spanien, Ryssland, Sverige, Norge och Danmark. År 2018 öppnade CHG-MERIDIAN kontor i Australien och Nya Zeeland och koncernen bedriver nu verksamhet i 25 länder. År 2004 utökades koncernens verksamhet, som tidigare varit fokuserad på IT-sektorn, till att även omfatta medicinsk utrustning och produktionsutrustning inom industrin – till exempel monteringslinjer för biltillverkning.
Efter mer än 18 år som CEO väljs Jürgen Mossakowski år 2017 in i koncernens styrelse. Han efterträds av Dr. Mathias Wagner. Frank Kottman ansvarar för koncernens globala försäljningsaktiviteter.  Oliver Schorer ansvarar för den nyligen inrättade avdelningen IT och tjänster, och Ulrich Bergmann är CFO.

Vårt namn: CHG-MERIDIAN

Jürgen Gelf grundade CHG Computer-Handels-Gesellschaft mbH den 2 mars, 1979. År 1982 bytte företaget namn till "CHG Computer Leasing- und Handels-Gesellschaft mbH", och "Handels-Gesellschaft" ströks helt från namnet 1992 när företaget blev "CHG Computer Leasing GmbH".

Efter förvärvet av det Wiesbaden-baserade företaget FGM-MERIDIAN år 1996 fusionerades de två företagen och antog namnet till CHG-MERIDIAN Computer Leasing Gesellschaft mbH, som ett år senare blev CHG-MERIDIAN Deutsche Computer Leasing AG. Sedan 2012 har företagets namn varit CHG‑MERIDIAN AG.

Kärnkompetens: tjänster och teknik

År 1999 lanserade CHG‑MERIDIAN sitt första egenutvecklade asset management-system. 2004 utökades systemet och fick namnet TESMA® Online. TESMA® står för "technology and service management" och är ett webbaserat verktyg för planering och administration av teknisk utrustning. Den senaste versionen av TESMA® lanserades 2016.

Från begagnadmarknad till ett standardiserat återanvändningskoncept

CHG-MERIDIANs ursprungliga affärsidé var att återanvända begagnade datorer. Med tanke på den stora ökningen av antalet datorer sedan 1990-talet har denna idé fått allt större betydelse. År 2000 öppnade CHG-MERIDIAN ett eget mäklar- och logistikcenter i Mörfelden söder om Frankfurt. Här renoverar CHG-MERIDIAN teknisk utrustning som tidigare leasats ut och säljer den vidare. År 2010 flyttades teknik- och servicecentret till Gross-Gerau och 2013 öppnades ytterligare ett center i Skien i Norge. Båda dessa avdelningar är specialiserade på radering av data, även känslig sådan, och metoden som används är certifierad.
Sedan 2014 har CHG-MERIDIAN erbjudit sina kunder en standardiserad, miljövänlig och hållbar tjänst för återanvändning av begagnad IT-hårdvara, inriktad på remarketing.

Ett växande företag

Den lilla verksamhet som började i ett rum i Jurgen Gelfs hem har med åren utvecklats till en global koncern med ett imponerande huvudkontor. År 2003 flyttade CHG-MERIDIAN i den nya byggnaden som ligger i Weingarten nära Ravensburg. Här finns kontorsplatser för 270 medarbetare. En utbyggnad med ytterligare 250 arbetsplatser invigdes i maj 2016.

Nya utrymmen

CHG-MERIDIAN skapar nytt rum för ytterligare tillväxt

Att utvecklas och växa med uppgiften är en del av vårt DNA – och vi gör det tillsammans med våra kunder. Men vi glömmer aldrig vårt ursprung och vart vi är på väg.