Choose your region

or choose our
SEARCH
REGION: SWEDEN
DET LIGGER I VÅR NATUR

ATT TA ANSVAR

Vi är en del av samhället. Vi spelar en aktiv roll i samhället och tar vårt ansvar för kommande generationer på fullt allvar. Vårt arbete styrs av behoven och förväntningarna hos våra kunder, våra medarbetare och människorna som bor i de områden där vi bedriver verksamhet.

För en hållbar framtid

Bærekraftig utvikling

HÅLLBAR UTVECKLING

Den grundläggande principen för hur vi behandlar varandra är rättvisa. Vi ger våra medarbetare en möjlighet att växa och utvecklas på det personliga planet. Och vi värnar om miljön och naturens resurser. Att fokusera på framtiden och samtidigt värna om etablerade värderingar är helt enkelt logiskt för oss. Därför stödjer vi en utveckling som är innovativ och hållbar för människa och miljö. Vi agerar rättvist och med integritet i alla länder där vi bedriver verksamhet.

Vi arbetar aktivt med återanvändning

Vårt mål är att på ett effektivt sätt bidra till en hållbar utveckling och till att bevara jordens resurser. För att uppnå detta mål utnyttjar vi våra specialistkunskaper inom teknisk återanvändning.
 Genom våra insatser inom remarketing ser vi till att datorer och annan IT-utrustning får ett andra liv.

Vid våra servicecenter i Tyskland och Norge renoverar vi mer än 500 000 IT-enheter varje år. Istället för att utrustningen kasseras, renoverar vi och säljer den och genererar på så sätt intäkter för våra kunder. Vi kan även erbjuda alla kunder en certifiering som visar att deras gamla utrustning har återanvänts och avyttrats på ett miljövänligt och hållbart sätt.
Genom att ersätta vår globala serverinfrastruktur med en molnlösning har vi minskat elförbrukningen betydligt.

man plugging a computer into a power socket

INTEGRITET I PRAKTIKEN

Integritet är den grund som vår företagskultur och vår tillväxt vilar på. Det innebär bland annat att vi behandlar varandra med respekt, har förtroende för varandra och följer regler och bestämmelser. Vi följer gällande lagar och konkurrensregler och förväntar oss att våra affärspartner och kunder gör detsamma. Vår uppförandekod har varit i kraft sedan 2013 och gäller alla anställda på CHG-MERIDIAN världen över. Den beskriver riktlinjerna för vårt dagliga arbete med målet att förebygga missförhållanden och är därmed avgörande för vår framtida tillväxt. Samtidigt etablerades en ny avdelning: Group Risk Controlling. Där arbetar vår Chief compliance officer, som ansvarar för vår visselblåsarfunktion, dit våra affärspartners, kunder och anställda kan vända sig och anmäla missförhållanden anonymt.

FÖR SAMHÄLLET

För oss är det viktigt att vara en del av samhället och vi är glada över att aktivt vara med och stödja initiativ, projekt och föreningar i våra lokala samhällen. Eller till och med initiera dem själva.

Vi fokuserar på hållbarhet i allt vi gör. Denna värdegrund bildar en fast och stabil plattform för vår tillväxt och för våra relationer med våra anställda, kunder, affärspartner och samhället där vi verkar.