Choose your region

or choose our
SEARCH
REGION: SWEDEN
Om oss

CHG-MERIDIAN

Sedan 1979 har vi på CHG-MERIDIAN planerat, implementerat och finansierat kundanpassade teknikinvesteringar. Vi har hjälpt mer än 12 000 företag och organisationer att finansiera och administrera sina teknikinvesteringar på ett effektivt sätt. Läs mer om ett växande företag.

CHG-MERIDIAN

CHG-MERIDIAN är ett industri- och bankoberoende företag som erbjuder sina kunder service och kompetens vid högteknologiska företagsinvesteringar inom IT, hälso- och sjukvård samt industri, exempelvis IT-utrustning, robotar och medicinsk utrustning. 12 000 kunder - inklusive företag, små och medelstora företag och den offentliga sektorn – litar på oss för att hantera deras tekniska infrastrukturer på ett holistiskt, användarorienterat och digitalt sätt. Baserat på konceptet Cirkulär Ekonomi varierar vår tjänsteportfölj från planering, operationell implementering och finansiering, till certifierad dataradering, renovering och remarketing av begagnad utrustning vid två interna teknikcentra i Tyskland och Norge. Vårt webbaserade teknik- och servicehanteringssystem TESMA® kombinerar kommersiella och tekniska data för att optimera processer och realisera kostnadsbesparingar. Med cirka 1 100 anställda har vi en internationell närvaro och verkar i 27 länder. I slutet av 2019 finansierade och hanterade vi en total teknikportfölj på 6,88 miljarder euro. Vårt huvudkontor ligger i Weingarten, Tyskland.

Om oss

Expertis

Vi känner våra kunders behov och har en gedigen erfarenhet. Vi har sedan 1979 erbjudit effektiva och kundanpassade tjänster inom planering, driftsättning och finansiering av teknisk utrustning.

 

Kompetens

Vi kombinerar kommersiell- och teknisk kompetens och är den pålitliga kontaktpunkten för våra kunder. Vi diskuterar i ögonhöjd med CFO och CIO och hjälper båda sidor att uppnå större effektivitet.

women in an office shaking hands with a man smiling
Man presenting and pointing at a TV screen
Man in a suit sitting outside on a laptop
Woman in a suit on a mobile phone while outside

oberoende

Vi är helt oberoende av tillverkare och banker. Det är därför vi kan ge våra kunder anpassad och opartisk rådgivning utifrån deras unika förutsättningar. Vi stöder våra kunder vid genomförandet av deras innovationer med en extern vy och tillhandahåller dessutom lämplig finansiering.

Internationell närvaro

Vi är närvarande i 27 länder och arbetar med många projekt i internationella team tillsammans med lokala partners och ett internationellt nätverk av banker. Detta gör att vi kan implementera integrerade användningskoncept för våra kunder över gränserna.

INNOVATION

Vi hanterar teknikinfrastrukturer holistiskt, användarorienterat och digitalt. Vi överväger alltid hela teknologins livscykel och utvecklar kontinuerligt serviceportföljen. Våra kunders behov är vår största motivation.

Hållbarhet

Principerna för cirkulär ekonomi är djupt inbäddade i vårt DNA och har utformat vår affärsmodell i årtionden. Vi är medvetna om vårt ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvar och inriktar vår affärsverksamhet mot hållbar och lönsam tillväxt. Således kan kunder, anställda och kommande generationer lita på ett stabilt och ansvarsfullt företag.

man wearing a VR headset
Woman in front of wooden, leafy background looking into the distance

Ledningsgruppen

Oliver Schorer
Member of the Board of Management, CIO

CV

Dr. Mathias Wagner
Chairman of the Board of Management

CV

Frank Kottmann
Member of the Board of Management, CSO

CV

 

Ulrich Bergmann
Member of the Board of Management, CFO

CV

Styrelsen

CHG-MERIDIAN-koncernens sex styrelseledamöter har ett viktigt uppdrag. De utser personerna i ledningsgruppen och övervakar deras arbete samt godkänner viktiga affärsplaner och beslut.

Styrelseledamöter

Jürgen Mossakowski
Chairman of the Supervisory Board

Peter Horne
Deputy Chairman of the Supervisory Board

Frank Gelf
Member of the Supervisory Board

Luz Kling
Member of the Supervisory Board

Meltem Onursal
Member of the Supervisory Board

Bolagsstyrning

Uppförandekod och visselblåsarsystem

Uppförandekoden beskriver de viktigaste principerna i vår företagskultur. Vidare förväntas alla medarbetare och affärspartner att anmäla alla missförhållanden som kommer till deras kännedom.

HUVUDKONTOR

image of CHG-MERIDIAN's headquarters from the outside

HUVUDKONTOR I WEINGARTEN

CHG-MERIDIAN AG
Franz-Beer-Strasse 111
88250 Weingarten
Germany

Tel. +49 (0)751 5030
Fax +49 (0)751 50366

Email:info@chg-meridian.com
Website: www.chg-meridian.de

Kontakta oss

Har du några frågor om CHG-MERIDIAN? Vänligen kontakta din egen personliga kontakt direkt. Vi ser fram emot att höra av dig.

Lukas Tränkle

Vice President Sales