SEARCH
REGION: SWEDEN
Finansieringslösningar

VI ANPASSAR FINANSIERINGEN EFTER ERA BEHOV

Att ha tillgång till förmånlig finansiering av teknisk utrustning är bara en av många fördelar med att samarbeta med CHG-MERIDIAN. Vi erbjuder flexibla, kundanpassade finansieringslösningar och hjälper er att hitta det bästa alternativet för er verksamhet.

Leasing av utrustning

CHG-MERIDIAN har tillhandahållit leasinglösningar i över 40 år och på så sätt hjälpt tusentals företag världen över att växa .Men att ha tillgång till förmånlig finansiering av teknisk utrustning är bara en av många fördelar med att samarbeta med CHG-MERIDIAN. Våra lösningar omfattar allt från förmånliga inköpsmodeller till ett effektivt asset management system.

VI ANPASSAR FINANSIERINGEN EFTER ERA BEHOV

Med utgångspunkt i era behov tar vi tillsammans med er fram en lösning som gynnar er verksamhet under utrustningens hela livslängd. Vi tar hand om administrationen av utrustningen så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Här följer en beskrivning av våra finansieringslösningar:

OPERATIONELL LEASING

Operationell leasing är ett populärt alternativ bland våra kunder och är i princip ett hyresavtal. Leasingperioden är kort jämfört med utrustningens livslängd. När leasingperioden är slut lämnar ni tillbaka utrustningen.

FÖRDELAR

  • Flexibilitet att uppgradera till ny utrustning eller säga upp avtalet i förtid.
  • Möjlighet att lämna tillbaka utrustningen efter leasingperioden eller fortsätta att använda den under en andra period.
  • Blir vanligtvis billigare än andra finansieringsalternativ, ett utmärkt sätt att hålla kostnaderna nere.
  • Fast kostnad under hela avtalsperioden.
  • Minskar kostnaderna för livscykelhantering.

FINANSIELL LEASING

Finansiell leasing är ett annat populärt finansieringsalternativ bland våra kunder. Denna typ av leasing innebär att företaget som leasar en produkt betalar en fast månadskostnad till leasingföretaget, men är ansvarig för produkten under leasingperioden.

FÖRDELAR

  • Den lämpligaste lösningen för inköp av utrustning med lång livslängd.
  • Enkel översikt över den totala ägandekostnaden.
  • Ger flexibilitet att uppgradera utrustningen under eller efter leasingperioden.
  • Möjlighet att köpa utrustningen när avtalet upphör.

Sale och leaseback

Frigör kapital som är bundet i befintlig utrustning. Sale och leaseback är en modell som innebär att du säljer befintlig utrustning och hyr tillbaka den genom operationell eller finansiell leasing.