Choose your region

or choose our
SEARCH
REGION: SWEDEN
HÅLLBAR LIVSCYKELHANTERING

Whitepapers

Läs mer om hållbar upphandling och hur optimering av företagets livscykelhantering kan ge stora fördelar.

LADDA NER VÅRA WHITEPAPERS

Sustainable Procurement

En fungerande helhetslösning för upphandling, användning och remarketing av IT-utrustning gör det möjligt för företag att sänka kostnaderna och vara mer resurseffektiva och hållbara. Detta är en konkurrensfaktor som växer i betydelse.

Text på Engelska

Ladda ner 
Optimised IT Operations

Finns det luckor i företagets IT-verksamhet som hindrar er från att få tillgång till den senaste tekniken? Att utrusta en mångfaldig arbetskraft med den senaste tekniken kräver ständig granskning och uppdatering av enhetsparken, men brist på öppenhet och ökade operativa utmaningar utgör stora hinder för IT-avdelningar.

Text på Engelska

lADDA NER