Choose your region

or choose our
SEARCH
REGION: SWEDEN
HÅLLBAR LIVSCYKELHANTERING

Vi tar hand om hela kedjan

Oavsett om ni behöver hjälp med att administrera hela er IT-utrustning eller ett kostnadseffektivt system för inköp, administration & remarketing av er industriteknik, hjälper vi er med skräddarsydda lösningar för hantering av er teknikutrustning under hela dess livscykel.

Upptäck våra hållbara tjänster och lär dig mer om livscykelhantering

Framtiden är här och nu – och det är dags att, även som företag, ta steget från den gamla slit-och-släng-kulturen till den cirkulära ekonomin där gammal teknik återanvänds.

Vi på CHG-MERIDIAN hjälper våra kunder att minska arbetsbördan, sänka kostnader och risker genom att erbjuda anpassade IT-lösningar i kombination med finansiering. Då vi är helt oberoende av banker och leverantörer, kan vi enkelt anpassa våra lösningar helt i enlighet med våra kunders behov.

Dags att se över er utrustnings livscykelhantering?

Känner ni till alla fördelar som finns med att ha en väl fungerande livcykelhantering av företagets teknikutrustning på plats?

En väl fungerande livscykelhantering av IT-utrustningen i en organisation är avgörande för att hålla alla enheter uppdaterade samtidigt som verksamheten förblir produktiv, säker och kostnadseffektiv. Ibland tänker man inte på vad som egentligen händer med använd utrustning när den ”gjort sitt” och hanteringen blir enkelt en börda för företag. Det är enkelt att man fastnar i i det gamla slit-och-släng tänket, istället för att tänka på hållbarhet och att man faktiskt kan främja miljön med utrustning som inte längre används. Ett exempel är att kunna säkerställa att all data raderas på ett säkert sätt efter användningen och att utrustningen därmed även säljas vidare på andrahandsmarknaden.

I dag är vi representerade i totalt 28 länder med cirka 1200 anställda, vilket innebär att vi kan erbjuda hållbara, snabba och fullt integrerade tjänster över hela världen - så oavsett hur stora ni är, så har vi erfarenheten och kapaciteten att skräddarsy en lösning för er.

 

 

Vi listar fyra fördelar med en fungerande helhetslösning kring hela utrustningens livscykelhantering:

Sänk kostnaderna

Hyr er teknikutrustning istället för att köpa den. På detta sätt får ni full kostnadskontroll, vilket underlättar budgetarbetet och hjälper till att optimera utrustningens livscykel. När ni hyr er utrustning minskar dessutom det interna arbetet kring inköp, utbyte och återvinning av använd utrustning.
Vi erbjuder flexibla, kundanpassade finansieringslösningar och hjälper er att hitta det bästa alternativet för er verksamhet.

Minska arbetsbördan och få transparent kostnadsfördelning

Teknikhantering kan vara komplex. Det är därför vi utvecklade TESMA®, vår Asset Management portal som ger er full kontroll av er utrustning under hela dess livscykel och som hela företaget kan dra nytta av. TESMA® tillhandahåller en central databas för all viktig affärsinformation och gör den tillgänglig i realtid.

Oavsett om det gäller smartphones, bärbara datorer eller gaffeltruckar behöver ni en komplett och konsekvent lösning för att hantera er utrustning effektivt. TESMA® ger support för alla faser i produktlivscykeln i realtid. Programvaran möjliggör flexibel administration, ekonomisk kontroll och noggrann rapportering för all utrustning och är ett värdefullt verktyg för beslutsfattande av er teknikhantering. TESMA® förbättrar också processeffektivitet inom organisationer, vilket innebär att besparingar på de totala processkostnaderna är given.

Öka säkerheten

Man kan aldrig vara nog försiktig när det gäller känslig data. Vi erbjuder certifierad och säker dataradering och hanterar er utrustning med miljövänliga metoder.
Vi tar hand om hela processen kring utrangerad utrustning, så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet. Vi erbjuder en heltäckande tjänst som omfattar allt från insamling till remarketing och bistår med rådgivning hela vägen, till exempel om hur dataraderingen av minnesenheter bör genomföras. Vi kan även ersätta enheter som behöver uppgraderas, vilket minimerar risken för driftavbrott

Främja hållbarhet

Vår livscykelmodell skapar inte bara mervärde för dig, utan gör också en betydande skillnad för miljön. Genom de kretsloppsbaserade tjänster vi erbjuder ökar vi produkternas tekniska livslängd och ger dem ett andra liv på andra marknader. Med vår stora erfarenhet inom återanvändning och vidareförsäljning vet vi vad som krävs för att åstadkomma bra resultat, både för våra kunder och för miljön. På CHG-MERIDIAN är detta sätt att tänka fast i vår affärsmodell och har format våra handlingar i årtionden.

Vi stöder våra kunder under hela livscykeln för deras teknikutrustning, från lansering och användning till certifierad dataradering, renovering och remarketing.

Bli en del av den cirkulära ekonomin

Ta steget från den gamla slit-och-släng-kulturen till den cirkulära ekonomin där tekniken återanvänds. Våra lösningar omfattar hela den tekniska livscykeln och kan därmed inkludera till exempel finansiering, implementering och support samt  utbyte av utrustningen med fokus på miljö och hållbarhet. All teknisk och finansiell data finns samtidigt lättillgänglig i vårt webbaserade system. Det frigör viktiga resurser hos våra kunder och möjliggör för dem att fokusera på sin kärnverksamhet.

Våra egna teknikcenter har mer än 20 års erfarenhet av att renovera och återanvända teknikutrustning, så du kan lita på att din returnerade utrustning hanteras med certifierade och miljövänliga processer och att all data raderas på ett säkert sätt.

 • Vid våra teknikcenter ser vi till att 96% av all returnerad utrustning som lämnas in till oss får ett andra liv.
 • Inget avfall lämnas till deponi.
 • Ansvänd utrustning återvinns vilket sparar på jordens resurser.
 • Våra anläggningar och teknikcenter använder naturliga och förnybara energikällor som solenergi och biomassabränsle för att minimera vårt klimatavtryck.
 • CHG-MERIDIAN - Sustainable Procurement (engelsk text)

  En fungerande helhetslösning för upphandling, användning och remarketing av IT-utrustning gör det möjligt för företag att sänka kostnaderna och vara mer resurseffektiva och hållbara. Detta är en konkurrensfaktor som växer i betydelse.

  Text på Engelska

  pdf, 1 MB
 • Sustainable IT infrastructures ensure long-term success

  Using rather than owning: A whitepaper about Circular Economy and the benefits of leasing or rental models with sustainable reuse of IT assets – including our carbon neutral financing option carbonZER0.

  pdf, 3 MB
 • CHG-MERIDIAN_Optimised IT Operations (engelsk text)

  Finns det luckor i företagets IT-verksamhet som hindrar er från att få tillgång till den senaste tekniken? Att utrusta en mångfaldig arbetskraft med den senaste tekniken kräver ständig granskning och uppdatering av enhetsparken, men brist på öppenhet och ökade operativa utmaningar utgör stora hinder för IT-avdelningar.

  Text på Engelska

  pdf, 1 MB

Hållbar Livscykelhantering

Kontakta oss

Så kan vi berätta mer!

* Obligatoriskt