SEARCH
REGION: SWEDEN

Hållbarhet

På CHG-MERIDIAN tror vi på långsiktig hållbarhet, effektiv teknikhantering med högsta informationssäkerhet, rättvis konkurrens och respektfull dialog med intressenter.

Vi tror på hållbarhet

Hållbarhet har varit kärnan i vår verksamhet i mer än 40 år. Vi erbjuder utrustningsleasing med efterföljande renovering och remarketing i enlighet med principerna för den cirkulära ekonomin. Hållbarhet är en pågående process för oss och vi utökar kontinuerligt vårt engagemang på detta område. I detta sammanhang förstår vi hållbarhet som skärningspunkten mellan de tre dimensionerna ekonomi, ekologi och samhälle. En helhetssyn på alla tre hållbarhetsdimensioner är avgörande för att CHG-MERIDIAN ska fungera framgångsrikt på lång sikt. 

Nyheter

Lär dig mer om hållbarhet och CHG-MERIDIAN
2021-feb-03 – Weingarten

CHG-MERIDIAN introduces carbon-neutral IT leasing

• carbonZER0 available to customers in 27 countries
• Green financing option for carbon-neutral investment in IT infrastructure
• CO₂ offset payments go toward certified climate protection projects

Läs mer 
CHG-MERIDIAN unterzeichnet Charta der Vielfalt
2021-mar-18 – Weingarten

CHG-MERIDIAN AG signs the Diversity Charter

Cultivating an organizational culture characterized by mutual respect and appreciation - this is the overriding principle of the Diversity Charter. In February 2021, CHG-MERIDIAN AG signed up to the Germany-wide initiative.

Läs mer 
UN GLOBAL COMPACT
2021-apr-08 – Weingarten

CHG-MERIDIAN joins the United Nations Global Compact

The international technology manager makes a clear commitment to responsible corporate governance. In March 2021, CHG-MERIDIAN signed the United Nations Global Compact and thus underlines its long-term commitment to sustainability.

Läs mer 
2021-aug-03 – Stockholm

Marko Tarkiainen tillträder som ny VP Sales på CHG-MERIDIAN Sverige & Finland

CHG-MERIDIAN tar ytterligare steg för att stärka sin ställning i Norden och tillsätter Marko Tarkiainen som ny Vice President Sales för den svenska och finska verksamheten. Marko Tarkiainen har gedigen erfarenhet från att driva försäljning av finansieringstjänster inom teknik och industri. Marko tillträdde den 1 augusti 2021 och kommer närmast från Vincit Oyj.

Läs mer 
Headquarter CHG-MERIDIAN
2021-apr-22 – Weingarten

Successful 2020 financial year thanks to resilient business model

• Pandemic-related decline of 12 percent in lease origination compared to 2019
• Positive net income development due to strong growth in previous years
• Sustainable business model is an important competitive factor

Läs mer 
2021-mar-04 – Weingarten

CHG-MERIDIAN remains main sponsor of the Ravensburg Towerstars

The international technology manager with headquarters in Weingarten relies on continuity in its sports sponsorship. As announced on March 4, 2021, CHG-MERIDIAN is extending its commitment to Ravensburg as an ice hockey location and will thus remain the main sponsor of the Towerstars and name giver of the "CHG Arena" for the next five years.

Läs mer 
CHG-MERIDIAN Sustainability
APR 22, 2021 - Weingarten

CHG-MERIDIAN published first sustainability report

The international Group has always based its business model on the resource-efficient circular economy, and is continuously expanding its commitment to sustainability. The 2020 sustainability report is the Group’s first and it transparently documents the measures taken and the goals set.

Läs mer 
CHG-MERIDIAN Ecovadis sustainability rating
2021-sep-24 – Weingarten

EcoVadis ger CHG-MERIDIAN silvermedalj för hållbarhetsarbete

I början av 2021 presenterade CHG-MERIDIAN Group sin första heltäckande hållbarhetsstrategi och nu har vi tilldelats en silvermedalj i EcoVadis årliga internationella ranking baserat på globalt accepterade standarder för företagens sociala ansvar (CSR). Detta placerar CHG-MERIDIAN Group i topp 25 procent av alla företag i världen vad gäller hållbarhetsarbete, som bedöms av EcoVadis.

Läs mer 

MÅLET ATT BLI KOLDIOXIDNEUTRAL

CHG-MERIDIAN har satt sig som mål att bli koldioxidneutral i hela verksamheten från 2021. För att uppnå detta arbetar vi för att undvika, minska eller kompensera alla koldioxidutsläpp som genereras under vår affärsverksamhet.

Alla icke-undvikbara utsläpp kompenseras genom utvalda klimatförändringsprojekt. Vi kommer att fortsätta de åtgärder som införts under de senaste åren för att minska CHG-MERIDIAN-gruppens koldioxidavtryck och kommer att fortsätta att förfina dem.

CHG-MERIDIAN - carbon neutral company

Publikationer

Hållbarhetsrapport 2020

Sustainability Report 2020 - CHG-MERIDIAN

Faktablad hållbarhet 2020

Sustainability Factsheet 2020 - CHG-MERIDIAN

Företagsrapport 2020

Corporate Report 2020 - CHG-MERIDIAN

Faktablad företagsrapport 2020

Corporate Factsheet 2020 - CHG-MERIDIAN

INITIATIVES AND MEMBERSHIPS

Vi understryker vårt engagemang med medlemskap i flera initiativ. CHG-MERIDIAN har också sin hållbarhetsverksamhet utvärderad årligen av EcoVadis

CHG-MERDIAN Mitgliedschaften & Initiativen
Sedan 2021 har CHG-MERIDIAN engagerat sig i FN:s Global Compact-initiativ för företagsansvar och dess tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Matthias Steybe

Group Sustainability Officer (GSO)

Sustainability Office